เจ้าหน้าที่นิติกร ทนายความ

         
ทนายความ / เจ้าหน้าที่บังคับคดี-เช่าซื้อ / เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาอาวุโส
กรุงเทพฯ - ติดต่อประสานงาน มอบหมาย ควบคุมงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานสืบทรัพย์-บังคับคดีที่บริษัทฯ มอบหมายให้ทนายความภายนอกดำเนินการ ดำเนินคดีภายหลังศาลมีคำพิพากษา ควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนทนายความภายนอกให้เป็นตามระเบียบบริษัท จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตว่าความ มีความรู้และทักษะในการว่าความ / บังคับคดีเช่าซื้อ / ประสานงานคดี อย่างน้อย 2 ปี 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 4. มีทักษะในการเจรจาและการติดต่อประสานงานคดีต่างๆ 5. หากมีประสบการณ์ทางกฎหมายในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต วิธีการสมัคร 1.ผู้ที่สนใจสามารถกรอกประวัติการสมัครงาน พร้อมแนบ Resume รูปถ่าย และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.สมัครทางเว็บไซต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 MBK TOWER ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel: 02-217-8000 ต่อ 2504,2404,2403, 2513 WebSite:...... [+ see more]
ทนายความ / เจ้าหน้าที่บังคับคดี-เช่าซื้อ / เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาอาวุโส    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
บริษัทสินสีมา ลิสซิ่ง จำกัด รับ การตลาดอิสระ,ทนายความอิสระ
จังหวัดนครราชสีมา - บริษัทสินสีมา ลิสซิ่ง จำกัด รับ การตลาดอิสระ,ทนายความอิสระ บริษัท สินสิมา ลิสซิ่ง จำกัด (เป็นบริษัทให้บริการสินเชื่อรถยนต์ รถ6ล้อ รถ10ล้อ รถไถ ที่ดิน) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.เจ้าหน้าที่การตลาด (รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ ที่ดิน จำนวนหลายอัตรา) ลักษณะงาน - ออกตลาด ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - แนะนำลูกค้าด้านสินเชื่อของบริษัท - นำเสนอการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น - ประสานงานกับเต็นท์ได้ คุณสมบัติ - เพศชาย-หญิง - มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน - มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการเจรจาต่อรอง - มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สูง - หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ กับธนาคาร หรือ ไฟแนนซ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ บุรีรัมย์, ชัยภูมิ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ค่าตอบแทน - มีค่าตอบแทนรายเดือน และคอมมิชชั่น 2. ผู้แนะนำลูกค้า (รถยนต์ ,ที่ดิน) - แจ้งข้อมูลลูกค้า ที่ต้องการจัดไฟแนนซ์กับบริษัท - แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ และที่อยู่ของลูกค้า ค่าตอบแทน - 500 บาท สำหรับ ยอดจัด ต่ำกว่า 100,000 บาท -1,000 บาท สำหรับ ยอดจัด 100,000 บาท -2,000 บาท สำหรับ ยอดจัด 200,000 บาท สวัสดิการ ** มีค่าตอบแทนประจำเดือน , คอมมิชชั่น , ค่าน้ำมัน และ ค่าสึกหรอรถ 3. ทนายความอิสระ ลักษณะงาน - รับผิดชอบ งานฟ้องร้องหรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย แก่บริษัท คุณสมบัติ - เพศชาย -ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์ -มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ -มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความสาม...ารถในงานบังคับคดี / สืบทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร 044 -341818 ต่อ 203 หรือ 086-2449239 หรือสมัครได้ที่สาขาที่ท่านสนใจ หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบประวัติและประสบการณ์มาที่ บริษัทสินสีมาลิสซิ่ง จำกัด เลยไฟแดงแยกบิ๊กซี ตรงมาประมาณ 200 เมตร ก่อนถึง ธนาคารกรุงเทพ...... [+ see more]
บริษัทสินสีมา ลิสซิ่ง จำกัด รับ การตลาดอิสระ,ทนายความอิสระ    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
บริษัทสินสีมา ลิสซิ่ง จำกัด รับ การตลาดอิสระ,ทนายความอิสระ
จังหวัดนครราชสีมา - บริษัทสินสีมา ลิสซิ่ง จำกัด รับ การตลาดอิสระ,ทนายความอิสระ บริษัท สินสิมา ลิสซิ่ง จำกัด (เป็นบริษัทให้บริการสินเชื่อรถยนต์ รถ6ล้อ รถ10ล้อ รถไถ ที่ดิน) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.เจ้าหน้าที่การตลาด (รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ ที่ดิน จำนวนหลายอัตรา) ลักษณะงาน - ออกตลาด ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - แนะนำลูกค้าด้านสินเชื่อของบริษัท - นำเสนอการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น - ประสานงานกับเต็นท์ได้ คุณสมบัติ - เพศชาย-หญิง - มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน - มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการเจรจาต่อรอง - มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สูง - หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ กับธนาคาร หรือ ไฟแนนซ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ปากช่อง , สระบุรี , ชัยภูมิ, สุรินทร์ ,บุรีรัมย์,ขอนแก่น,อุบลราชธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ค่าตอบแทน - มีค่าตอบแทนรายเดือน และคอมมิชชั่น 2. ผู้แนะนำลูกค้า (รถยนต์ ,ที่ดิน) - แจ้งข้อมูลลูกค้า ที่ต้องการจัดไฟแนนซ์กับบริษัท - แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ และที่อยู่ของลูกค้า ค่าตอบแทน - 500 บาท สำหรับ ยอดจัด ต่ำกว่า 100,000 บาท -1,000 บาท สำหรับ ยอดจัด 100,000 บาท -2,000 บาท สำหรับ ยอดจัด 200,000 บาท สวัสดิการ ** มีค่าตอบแทนประจำเดือน , คอมมิชชั่น , ค่าน้ำมัน และ ค่าสึกหรอรถ 3. ทนายความอิสระ ลักษณะงาน - รับผิดชอบ งานฟ้องร้องหรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย แก่บริษัท คุณสมบัติ - เพศชาย -ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์ -มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ -มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหน...ี้จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความสามารถในงานบังคับคดี / สืบทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร 044 -341818 ต่อ 203 หรือ 086-2449239 หรือสมัครได้ที่สาขาที่ท่านสนใจ หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบประวัติและประสบการณ์มาที่ บริษัทสินสีมาลิสซิ่ง จำกัด เลยไฟแดงแยกบิ๊กซี ตรงมาประมาณ 200 เมตร ก่อนถึง ธนาคารกรุงเทพ...... [+ see more]
บริษัทสินสีมา ลิสซิ่ง จำกัด รับ การตลาดอิสระ,ทนายความอิสระ    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
หัวหน้าทนายความ
กรุงเทพฯ - ดูแล งานฟ้อง-สืบทนายความ ดูแลงานคดีที่มีปัญหา ดูแล คำฟ้อง แก้ไขคำฟ้องเเต่ละแผนก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 3. มีประสบการณ์ทางด้านการฟ้องร้องคดี 5 ปีขึ้นไป 4. มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล สวัสดิการ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสังรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่าคลอดบุตร สวัสดิการของเยี่ยมป่วย เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ วิธีการสมัคร สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/121-3 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel: 0-23088193 ,0-23088183 Fax: 0-23088193 ต่อ 8249 WebSite:...... [+ see more]
หัวหน้าทนายความ    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ประสานงาน//ทำงานแถวBTSศาลาแดง-กรุงเทพฯ//สนใจ ติดต่อ นิสา 089
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ - Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน//ทำงานแถวBTSศาลาแดง-กรุงเทพฯ//สนใจ ติดต่อ นิสา 089-2009965 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านกา รสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ได้ตระหนักถึงวามสำคัญของการบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้สมัครเป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายของบริษัทเราจึงเน้นที่ความรวดเร็วเป็นหลัก เราจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เข้าเป็นบุคลากรที่มีระสิทธิภาพในองค์กร ท่านที่กำลังมองหาอนาคตที่ดีกว่า เราเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ สามารถช่วยท่านได้ (เราให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ด้วยประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นเวลานานกว่า 20 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะมีโอกาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. 399 อาคารอินเตอร์เช้นจ์ 21 ชั้น ยูแอล ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel : 02-2608454, FAX : 02-2608360-1 Website : เจ้าหน้าที่ประสานงาน//ทำงานแถวBTSศาลาแดง-กรุงเทพฯ//สนใจ ติดต่อ นิสา 089-2009965 -เพศหญิง -อายุระหว่าง 21ปี ถึง26ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) -สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี -ทำงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร...์ (08.45น.-17.15น.) -สวัสดิการ อาทิ ประกันสุขภาพ ท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น ***สัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่อโศก-จ.กรุงเทพฯ*** สอบถามข้อมูลติดต่อ นิสา 089-2009965 หรือE-Mail: nisa@personnelconsultant.co.th Job Type :งานประจำ (Full Time) Job Description : บริษัทนำเข้าสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจไอที ฯลฯ Salary : 15,000 - 25,000 ฿ Need : Not specify Location : Bangkok...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ประสานงาน//ทำงานแถวbtsศาลาแดง-กรุงเทพฯ//สนใจ ติดต่อ นิสา 089    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่กฏหมาย/นิติกร (เคยผ่านงานก่อสร้าง) ประจำ สีลม
บางรัก, กรุงเทพฯ - 1.ตรวจร่างและตรวจสอบสัญญาต่าง 2.ตรวจสอบข้อกฏหมายในเอกสารตอบโต้ 3.จัดทำประกันภัยสำหรับโครงการต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับโครงการและเจ้าของโครงการ ด้านการเคลมประกันภัยโครงการ 5.ดำเนินการทวงถามและติดตามหนี้ค้างชำระ 6.ดำเนินการด้านคดีความทุกประเภท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2. ชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป 3. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการเจรจาดีมาก 4. มีประสบการณ์การทำสัญญาจ้างเหมา 5. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ใบอนุญาตทนายความ (ถ้ามี) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสังคม 3.โบนัสประจำปี 4.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 5.งานเลี้ยงประจำปี 6.ค่าล่วงเวลา 7.ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด 8.ค่าที่พัก ต่างจังหวัด 9.เงินกู้ ธ.ออมสิน 10.เงินกู้ ธ.อาคารสงเคราห์ 11.เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย,คลอดบุตร,เสียชีวิต เป็นต้น 12.อื่นๆ วิธีรับสมัคร : สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม : + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-615-6100 ต่อ 6192-7 คุณทราย] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม : 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (หรือส่งใบสมัครได้ที่ hr-job@emc.co.th) โทรศัพท์ 02-615-6100 ต่อ 6192-7 คุณทราย โทรสาร : 02-615-6198 |...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่กฏหมาย/นิติกร (เคยผ่านงานก่อสร้าง) ประจำ สีลม    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
รับสมัคร เจ้าหน้าที่นิติกร
Advance search - จังหวัดตาก - 909/1 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 ลักษณะงาน : งานประจำ อายุ : 25 ปีขึ้นไป เพศ : ชาย ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ : ไม่จำกัด แผนที่: บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้างภายใต้บริษัทฯ ให้เครือ CMCG บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายคือการสร้างทีมงานคุณภาพ และร่วมกันนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่นิติกร โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 รหัสงาน : 68875 รายละเอียดงาน: - ดูแลเรื่องเงื่อนไขสัญญาการว่าจ้างผู้รับเหมา - การร่างเอกสาร สัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง - ดูแลสิทธิ และผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ - ไกล่เกลี่ยปัญหาต่าง ๆ คุณสมบัติที่ต้องการ: 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 3. มีประสบการณ์ ทางด้านอสังหาริมทรัยพ์ รับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีใบว่าความ 5. มีความรับผิดชอบ และวุฒิภาวะสูง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีภาวะผู้นำสูง 6. มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ถูกต้อง 7. * ประจำสำนักงานใหญ๋ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ * สวัสดิการ: - เบี้ยขยันสูงสุดเดือนละ 800 บ. - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่มสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ - กู้ยืมซื้อคอมพิวเ...ตอร์ - กู้ยืมเงินฉุกเฉิน - รางวัลตอบแทนตามอายุงาน - ท่องเที่ยวประจำปี/สังสรรค์ประจำปี - โบนัสประจำปี - ทันตกรรม - เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ วิธีการสมัคร: 1 . สมัครงานผ่านเว็บ LionJob.com (กดปุ่ม สมัครงาน) 2 . สมัครทาง Email 3 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท...... [+ see more]
รับสมัคร เจ้าหน้าที่นิติกร    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย , นิติกร(ด่วนที่สุด)
AMBROSE WINE LTD. - กรุงเทพฯ - AMBROSE WINE LTD. รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย , นิติกร(ด่วนที่สุด) AMBROSE WINE LTD is Thailand's fourth largest importer of wines and spirits, Ambrose's portfolio has grown to include world renowned beverage brands such as Hardy's, Pascal Jolivet, Baron Philippe de Rothschild, Robert Mondavi, Fernet Branca and Voss.. AMBROSE WINE LIMITED 9/123 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel : 02-719-8206, Fax : 02-719-8213 E-mail : Website : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย , นิติกร(ด่วนที่สุด) เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญาตรี ด้านกฏหมาย หามีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนายความ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ช่างเจรจา Job Type :งานประจำ (Full Time) Job Description : ประสานงานราชการเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ จดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการว่าความ หรือ คดีความ Salary : 15,000 - 30,000 ฿ Need : 3 Positions Location : Bangkok...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย , นิติกร(ด่วนที่สุด)    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแถบเพลินจิต / จัน-ศุกร์ สนใจติดต่อคณพิชชานันท์
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ - Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแถบเพลินจิต / จัน-ศุกร์ สนใจติดต่อคณพิชชานันท์ บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านกา รสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ได้ตระหนักถึงวามสำคัญของการบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้สมัครเป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายของบริษัทเราจึงเน้นที่ความรวดเร็วเป็นหลัก เราจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เข้าเป็นบุคลากรที่มีระสิทธิภาพในองค์กร ท่านที่กำลังมองหาอนาคตที่ดีกว่า เราเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ สามารถช่วยท่านได้ (เราให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ด้วยประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นเวลานานกว่า 15 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะมีโอกาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd. 399 อาคารอินเตอร์เช้นจ์ 21 ชั้น ยูแอล ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel : 02-2608454, FAX : 02-2608360-1 Website : รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแถบเพลินจิต / จัน-ศุกร์ สนใจติดต่อคณพิชชานันท์ จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี / ถ้ามีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจะเป็นป...ระโยชน์ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ สนใจติดต่อนัดสัมภาษณ์ทันทีกับคุณพิชชานันท์ 0982591480 ไม่รับสมัครทางอีเมล โทรติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น Job Type :งานประจำ (Full Time) Job Description : Not specify Salary : 20,000 - 35,000 ฿ Need : 5 Positions Location : Bangkok สมัครด้วยตนเองเท่านั้น...... [+ see more]
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแถบเพลินจิต / จัน-ศุกร์ สนใจติดต่อคณพิชชานันท์    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่บัญชี /สมุห์บัญชี
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ - กรุงเทพฯ - ฯลฯ โดยกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า 100% จะนำเข้าสู่ "กองทุนกตัญญููู" เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยโดยมอบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ของ SSUP “To provide WORLD-CLASS Beauty and Wellness experiences at unbeatable value to all mankind" ท่านสามารถรับชมรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.ssup.co.th เจ้าหน้าที่บัญชี /สมุห์บัญชี ดูแลงานในส่วนงานบัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สวัสดิการ 1. เบี้ยขยัน 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 3. ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา 4. การตรวจสุขภาพประจำปี 5. ประกันอุบัติเหตุ 6. สวัสดิการซื้อสินค้าลด 50% ในเครือ SSUP ทุกๆเดือนคู่ 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. โบนัส (เฉพาะพนักงานประจำสำนักงาน) 9. การลาพักผ่อนประจำปี 10.เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี) 11.เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 12.ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน และทุนการศึกษาบุตร 13.ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 14.ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน 15.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว อัตรา 4 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำสำนักงาน 1. เบี้ยขยัน 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน (ผ่อนระยะยาว ไม่เสียดอกเบี้ย) 3. ทุนเรียนดีสำหรับบุตรพนักงานประจำปี 4. ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา 5. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ซื้อสินในเครือ SSUP ทุกแบรนด์ด้วยราคาพนักงาน 50% 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ... 8. โบนัส 9. การลาพักผ่อนประจำปี 10.เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี) 11.เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 12.ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 13.ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน รวมถึงเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว สำหรับพนักงานขาย 1. เงินเดือน (10,000.- up) + ค่าคอมมิชชั่น+ ค่าดูแลสินค้า+ เบี้ยขยัน+ OT 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 3. ประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพประจำปี 4. ซื้อสินในเครือ SSUP ทุกแบรนด์ด้วยราคาพนักงาน 50% 5. การพัฒนาและการฝึกอบรมฟรี (สำหรับผู้สมัครต่างจังหวัดที่ผ่านการสัมภาษณ์ ระหว่างฝึกอบรม บริษัทฯ มีที่พักพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (แอร์, เครื่องซักผ้า,ที่นอน ฯลฯ)) 6. วันหยุดพักร้อนประจำปี 7. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 8. ของขวัญแสดงความยินดีเมื่อสำเร็จการศึกษา ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร 9 . ทุนเรียนดีและทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน 10. มีเงินกู้เพื่อคลอดบุตร และเพื่อการศึกษาบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาปริญญาตรี บัญชี 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 5. ติดต่อ : แผนกสรรหา โทร : 085-660-7458 หรือ 02-642-6060-9 ต่อ 1619 สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่อาคารว.วิโรจน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน ด้วยตนเอง หรือ hrkm@ssup.com, เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ ติดต่อ : คุณสันติ์พร อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอ...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่บัญชี /สมุห์บัญชี    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีต สาขาลำลูกกา คลอง 7 ด่วนมาก
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ "เชื่อมั่นในคุณค่าของคน" มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีต สาขาลำลูกกา คลอง 7 ด่วนมาก! 1. ควบคุมการผสมจ่ายคอนกรีตผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตรโนมัติ 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเบื้องต้น กรณีพบความผิดปกติ แจ้งหัวหน้าโรงงานทันที 3. ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตเบื้องต้น ส่วนผสม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. สรุปรายงานการโหลดคอนกรีตประจำวันเสนอหัวหน้าโรงงาน อัตรา 2 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ สวัสดิการมีดังนี้ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเที่ยว (สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อขี้นไป) - ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต , สมุย) - ค่าเสี่ยงภัย ( สำหรับสาขา จะนะ) - ค่าล่วงเวลา - ชุดยูนิฟอร์ม - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าน้ำมัน (ในตำแหน่งที่ต้องใช้รถ / กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่) - การ ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก - พักร้อนประจำปี - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันขึ้นไป / ปี - กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงสังสรรค์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเ...ตอร์ 4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต / งานก่อสร้าง 5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรสายพานเบื้องต้น 6. ติดต่อสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่ โรงงาน หรือ ฝ่ายบุคคล โทร. 08-5918-3176 สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาลำลูกกา คลอง 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เส้นถนนนิมิตรใหม่ เยื้องกับโรงเรียนเตรีมอุดม จังหวัด ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน 1) ส่งเอกสารการสมัครงานด้วยตนเองทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ชั้น 12 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/51 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2728-8800 ต่อ 143 หรือ 085-918-3176 สายรถที่ผ่านหน้าบริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) : สาย 71, 113, 133 , 545 , ปอ.40 , ปอ.22, ปอ.501 2) ส่ง E-mail : recruit@qmix.co.th โดยระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการประจำ 3) ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ณ โรงงานคอนกรีต ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด ติดต่อ : คุณพรทิภา / คุณอรนุช อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ 1000/51 ชั้น 12 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ :0-2728-8800 Fax : 0-2728-8801...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีต สาขาลำลูกกา คลอง 7 ด่วนมาก    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ - กรุงเทพฯ - ฯลฯ โดยกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า 100% จะนำเข้าสู่ "กองทุนกตัญญููู" เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยโดยมอบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ของ SSUP “To provide WORLD-CLASS Beauty and Wellness experiences at unbeatable value to all mankind" ท่านสามารถรับชมรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.ssup.co.th เจ้าหน้าที่ธุรการ - ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน - ดูแลงานด้านเอกสาร - ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ที่ hrkm@ssup.com การเดินทางมาอาคาร ว.วิโรจน์ สามารถขึ้นรถที่หน้าแฟชั่นมอลล์สาย 12,24,69,92 ลงหน้าสำนักงาน ปปส. ข้ามฝั่งบริษัทฯ อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ในซอยหมอเหล็ง ซอยเลียบใต้ทางด่วน สามารถนั่งมอเตอร์ไซด์หน้าปากซอยหรือที่อนุสาวรีย์ชัยบอกว่ามาอาคาร ว.วิโรจน์ อัตรา 2 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำสำนักงาน 1. เบี้ยขยัน 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน (ผ่อนระยะยาว ไม่เสียดอกเบี้ย) 3. ทุนเรียนดีสำหรับบุตรพนักงานประจำปี 4. ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา 5. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ซื้อสินในเครือ SSUP ทุกแบรนด์ด้วยราคาพนักงาน 50% 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. โบนัส 9. การลาพักผ่อนประจำปี 10.เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี) 11.เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 12.ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 13.ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน รวมถึงเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักง...เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ SSUP GROUP เป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าในประเทศไทยทางด้านธุรกิจความงามและสุขภาพซึ่งอยู่คู่คนไทยมากว่า 38 ปี ภายใต้แบรนด์ "Cute Press (คิวท์เพรส)" , "Oriental Princess (ออเรียลท่อล ปริ้นเซ้ส)" และ "GNC (อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ)" นอกจากนี้ SSUP ยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ "กตัญญู" ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อคืนกำไรสู่สังคม ในปัจจุบัน SSUP มีสาขาทั่วประเทศกว่า 500 สาขา และยังมีบริษัทในเครือทั้งสิ้นอีก 11 บริษัท CUTE PRESS ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ด้านความงาม จัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และการขายผ่านทางดีลเลอร์ ORIENTAL PRINCESS ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยการผสานนานาสารสกัดจากธรรมชาติ ปรุงแต่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ด้านความงาม จัดจำหน่ายในร้านค้า Oreinatal Princess และ เคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ GNC "GNC" เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ อาหารเสริมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา มีร้านค้าปลีกมากกว่า 6,000 สาขา ใน 50 ประเทศ ทั่วโลก และ SSUP ได้รับสิทธิเปิดแฟรนไชส์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "GNC" ในประเทศไทย กตัญญู (KATANYU) SSUP GROUP ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อมุ่งคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้แบรนด์ "กตัญญู" สินค้าสำคัญ ได้แก่ กระดาษทีใช้ในสำนักงาน (A4,A3) น้ำดื่มและน้ำแร่ กระเป๋า...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ธุรการ    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
CALL CENTER(ระบบโทรศัพท์มือถือ-เติมเงิน)@อาคาร the plaza ซอยรามคำแหง30//เริ่มงานได้ทันที ต.ค.57
ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง) - กรุงเทพฯ - ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง) ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการค้นหาข้อมูล รายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆ ด้วยรูปแบบของสมุดหน้าเหลือง การให้บริการสอบถามข้อมูลธุรกิจทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1188 และการเข้าสืบค้นข้อมูลจาก Website TYPLIVE.COM ซึ่งเป็น Website ที่ได้รับรางวัลที่มีผู้เข้าใช้งานสูงสุดในหมวดธุรกิจปี 2010 จากงาน Truehits.net Web Award 2010 นอกจากการให้บริการค้นหาข้อมูลธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้าน E-Commerce ด้วยการเปิดเว็บช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก XetaSale.com และXetaMall.com วารสารแนะนำร้านอาหารราย 4 เดือน สำหรับนักชิมชื่อ Aroi.com วารสารช่างด่วนชื่อ FixGang.com สำหรับคนที่ต้องการติดต่อช่างทุกประเภท บริการ Outsource Call Center โดยการรับดำเนินการด้าน Call Center ให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งบริการต่างๆ บนโทรศัพท์มือถืออาทิ การผลิต Application ต่างๆ บน Iphone และ Smart Phone ทุกรุ่น สำหรับให้บริการ download แก่ผู้ใช้ทั่วประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของพนักงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการและทักษะวิชาชีพ และยังมุ่งเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน CALL CENTER(ระบบโทรศัพท์มือถือ-เติมเงิน)@อาคาร the plaza ซอยรามคำแหง30//เริ่มงานได้ทันที 13 ต.ค.57 - รับสายให้บริการข้อมูลลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมถึงโปรโมชั่นระบบมือถือ (ระบบเติมเงิน) - ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และ แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า อัตราค่าจ้าง: รายได้รว...ทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้ Promotion ในราคาพนักงาน 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ 9. การรักษากรณีเจ็บป่วย ทั้งในและนอกเวลางาน จากประกันสังคม สวัสดิการ(พนักงานสัญญาจ้าง) -ห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำและแพทย์เข้าตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ - ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท พิจารณาทุกปี - ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้ Promotion ในราคาพนักงาน - ตรวจสภาพการได้ยินทุกปี(สำหรับตำแหน่ง Call Center) - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ - ห้องพักผ่อน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี 2. วุฒิ ม.6,ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่*** 3. การพูดจาชัดเจน น้ำเสียงสุภาพ รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ จับประเด็นการสนทนาได้ 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีทักษะการพิมพ์ 5. สามารถทำงานตามเวลาที่บริษัทกำหนดได้ (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน/กะที่ 1 07.00-16.00 และ 13.00-22.00) 6. สามารถเริ่มงานได้ทันที 13 ต.ค.57 สถานที่ปฏิบัติงาน 390 ชั้น2 อาคาร the plaza รามคำแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. (ใกล้ รพ.รามคำแหง) จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครผ่าน Jobth.com 2. ส่ง Resume ได้ที่ทาง Email : hr-tmc@teleinfomedia.net 3. สมัครงานด้วยตนเองโดยดูแผนที่ดังนี้ http://www.teleinfomedia.net/home/contactus.php การเดินทาง :- -รถประจำทางที่วิ่งจากแยกลำสาลีผ่านหน้าอาคาร IEC ได้แก่ สาย 36ก, 58, 60, 71, 92, 95, 109, 113, 115, 122, 126, 137, 168...... [+ see more]
call center(ระบบโทรศัพท์มือถือ-เติมเงิน)@อาคาร the plaza ซอยรามคำแหง30//เริ่มงานได้ทันที ต.ค.57    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน ด่วน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้างภายใต้บริษัทฯ ให้เครือ CMCG บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายคือการสร้างทีมงานคุณภาพ และร่วมกันนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน ด่วน ! - จัดทำ Report รวบรวมเอกสารต่าง ๆ - จัดทำเอกสารเพื่อเสนออนุมัติ ตาม Flow ของเอกสาร - ติดต่อประสานงาน ติดตามงานต่าง ภายใน และภายนอกหน่วยงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 4 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ - เบี้ยขยันสูงสุดเดือนละ 800 บ. - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่มสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ - กู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์ - กู้ยืมเงินฉุกเฉิน - รางวัลตอบแทนตามอายุงาน - ท่องเที่ยวประจำปี/สังสรรค์ประจำปี - โบนัสประจำปี - ทันตกรรม - เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย - หญิง 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี 5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร 6. ไม่เกี่ยงงาน พร้อมเรียนรู้งาน และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 7. * เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ* 8. * ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ * สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ จังหวัด กรุงเ...ทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานออนไลน์ หรือส่ง e-mail มาที่ hr@cmc.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง (สัมภาษณ์ทันที) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : คุณสุปรียา, คุณรพีพงศ์ เลขที่ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ :024689000 ต่อ 8203 Fax : 024689000 ต่อ 8590...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน ด่วน    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน : ประจำพัทยา
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชลบุรี - บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการมากว่า 17 ปีภายใต้ “ตระกูลบ้านฟ้า” ได้แก่ โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน, โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิต คลอง 3, โครงการบ้านฟ้ารังสิต ลำลูกกา คลอง 7, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์, โครงการเดอะ รอยัล กรีนพาร์ค เพชรเกษม, โครงการเดอะ รอยัล กรีนพาร์คกาญจนาภิเษก, โครงการเดอะ กรีนพาร์ค จอมเทียน ฯลฯ ด้วยการตระหนักว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถ ศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัท ถือเป็นพันธะกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโต และขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง บริษัทฯประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน : ประจำพัทยา 1. เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, 2. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน โดยจะทำการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 3. เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทฯ กับลูกบ้าน อัตรา ไม่ระบุ เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันชีวิต... 3. ประกันสุขภาพ BUPA 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. ค่าอาหาร 6. ค่าพาหนะ 7. เงินกู้พนักงาน 8. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9. โบนัส (ตามผลประกอบการ) 10. เครื่องแบบพนักงาน 11. ทุนการศึกษา 12. ฝึกอบรมดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 13. ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ 14. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ 15. ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน 16. วันหยุดตามประเพณี 14 วัน 17. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 18. กิจกรรมสันทนาการ 19. รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ 20. ประกันสังคม 21. คอนโดรับรอง พัทยา คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี 2. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ 3. มีทักษะในด้านการสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรอง 4. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet 5. มีภูมิลำเนาอยู่ พัทยา สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการพัทยา จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถสมัครผ่านทาง Website หรือ จดหมาย หรือ สมัครด้วยตัวเอง พร้อมเอกสารเบื้องต้นดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 1/765 (การ์เด้นโฮม พลาซ่า) หมู่ที่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2993-5080-7 ต่อ 234 E-mail : aunchisa.a@ncgroup.co.th บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม. 26 (การ์เด้นโฮมพลาซ่า) ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ :0-2993-5080-7 ext. 234 Fax : 0-2993-5080-7...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน : ประจำพัทยา    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ออกอากาศ(On-Air)
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน นั้นเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ (Sports& Recreation) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย นายระวิ โหลทองซึ่งเดิมทำงานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเริ่มจากทุนจด ทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท โดยมีนิตยสาร “กีฬาสยาม” เป็น สิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เริ่มพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้น ก็มีการพิมพ์นิตยสารเพิ่มขึ้น และฉบับที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักก็คือ “นิตยสารสตาร์ซ้อคเกอร์” จากนั้นก็ได้มี วิวัฒนาการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับแรกของเมืองไทยคือ “หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน” และมีการคิดค้น ออกสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีหนังสือพิมพ์รายวัน 7 ฉบับ และนิตยสารด้านกีฬาและบันเทิงอีกกว่า 10 ฉบับ นอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์บริษัทยังได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ได้แก่ รายการกีฬาทางโทรทัศน์ และ เป็นผู้รับจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น Job Summary ผู้ประกอบการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สถานที่ทำงาน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน งานเต็มเวลา การศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ ประสบการณ์ ไม่ระบุ อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน สามารถต่อรองได้ สาขาอาชีพ สื่อสารมวลชน / การโฆษณา >> สื่อวิทยุ / โทรทัศน์ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ 30 ก.ย. 2557 เจ้าหน้าที่ออกอากาศ(On-Air) Qualifications/คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาท...ี่เกี่ยวข้อง - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ - มีความสนใจด้านผลิตรายการโทรทัศน์ Welfare/สวัสดิการ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Quick Apply ของ JOBPaktai.com สมัครด้วยตนเอง สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติ อัตราเงินเดือนที่ต้องการ สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 ใบ ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-25088041-3 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น.) ติดต่อ คุณวนารีย์ ชิโนเรสโยธิน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 Tel. 02-5088000 Fax. 02-5088041 Site :...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ออกอากาศ(on-air)    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )
กรุงเทพฯ - บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทและรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor ) รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ - จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน กำกับดูแลจากภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น กรมสรรพากร / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ / สภาวิชาชีพบัญชี หรือ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนด บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานตามขอบเขต และ แนวการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมตรวจสอบระบบงาน ภายใน - สรุปประเด็นที่ตรวจพบเอกสารหลักฐานเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าทีมงาน ตรวจสอบระบบงานภายใน - รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนำเสนอหัวหน้างานพิจารณา ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐาน/ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบภาคสนาม - รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความ เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ติดต่อป...ระสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับ มอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบภายนอก ด้าน Compliance หรือ IT Infrastructure & Application อย่างน้อย 0 - 1 ปี 3. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี 4. สามารถใช้โปรแกรม MSWord, Excel, Power Point, IT Infrastructure & Application และ Intranet 5. ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์) 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ 7. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย 8. การแก้ไขปัญหาในการทำงาน 9. การติดต่อและประสานงาน การทำงานเป็นทีม...... [+ see more]
เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (auditor )    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน นั้นเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ (Sports& Recreation) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย นายระวิ โหลทองซึ่งเดิมทำงานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเริ่มจากทุนจด ทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท โดยมีนิตยสาร “กีฬาสยาม” เป็น สิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เริ่มพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้น ก็มีการพิมพ์นิตยสารเพิ่มขึ้น และฉบับที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักก็คือ “นิตยสารสตาร์ซ้อคเกอร์” จากนั้นก็ได้มี วิวัฒนาการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับแรกของเมืองไทยคือ “หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน” และมีการคิดค้น ออกสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีหนังสือพิมพ์รายวัน 7 ฉบับ และนิตยสารด้านกีฬาและบันเทิงอีกกว่า 10 ฉบับ นอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์บริษัทยังได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ได้แก่ รายการกีฬาทางโทรทัศน์ และ เป็นผู้รับจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น Job Summary ผู้ประกอบการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สถานที่ทำงาน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน งานเต็มเวลา การศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ ประสบการณ์ ไม่ระบุ อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน สามารถต่อรองได้ สาขาอาชีพ จัดซื้อ >> การจัดซื้อ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ 30 ก.ย. 2557 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Qualifications/คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาท...ี่เกี่ยวข้อง - มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี -มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ Welfare/สวัสดิการ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Quick Apply ของ JOBPaktai.com สมัครด้วยตนเอง สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติ อัตราเงินเดือนที่ต้องการ สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 ใบ ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-25088041-3 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น.) ติดต่อ คุณวนารีย์ ชิโนเรสโยธิน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 Tel. 02-5088000 Fax. 02-5088041 Site :...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Recruitment /Senior Recruit/ Payroll)
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน นั้นเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ (Sports& Recreation) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย นายระวิ โหลทองซึ่งเดิมทำงานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเริ่มจากทุนจด ทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท โดยมีนิตยสาร “กีฬาสยาม” เป็น สิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เริ่มพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้น ก็มีการพิมพ์นิตยสารเพิ่มขึ้น และฉบับที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักก็คือ “นิตยสารสตาร์ซ้อคเกอร์” จากนั้นก็ได้มี วิวัฒนาการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับแรกของเมืองไทยคือ “หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน” และมีการคิดค้น ออกสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีหนังสือพิมพ์รายวัน 7 ฉบับ และนิตยสารด้านกีฬาและบันเทิงอีกกว่า 10 ฉบับ นอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์บริษัทยังได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ได้แก่ รายการกีฬาทางโทรทัศน์ และ เป็นผู้รับจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น Job Summary ผู้ประกอบการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สถานที่ทำงาน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน งานเต็มเวลา การศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ ประสบการณ์ 3 - 3 ปี อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน สามารถต่อรองได้ สาขาอาชีพ ทรัพยากรบุคคล / ฝึกอบรม >> สรรหาบุคลากร ประเภทธุรกิจ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ 30 ก.ย. 2557 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Recruitment /Senior Recruit/ Payroll) Qualifications/คุณสมบัติผู้สมัคร - ชาย/หญิง อายุ 27...-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์/สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม เป็นอย่างดี - มีความเข้าใจในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์งานด้านการคิดคำนวณอัตราค่าจ้าง เงินเดือน (Payroll) Welfare/สวัสดิการ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Quick Apply ของ JOBPaktai.com สมัครด้วยตนเอง สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติ อัตราเงินเดือนที่ต้องการ สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 ใบ ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-25088041-3 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น.) ติดต่อ คุณวนารีย์ ชิโนเรสโยธิน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 Tel. 02-5088000 Fax. 02-5088041 Site :...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (recruitment /senior recruit/ payroll)    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45
เจ้าหน้าที่บริหารสัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารสัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - จัดทำสื่อทุกรูปแบบภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ให้ทันต่อสถานการณ์และเวลา มีความต่อเนื่อง - จัดทำ/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/องค์กร(รวมทั้งร่วม/ประสานงานกับหน่อยงานกลาง)รวมทั้งกิจกรรม CSR - ดูแลความเรียบร้อย/เหมาะสม รวมทั้งการวางระเบียบแบบแผนการแต่งกายของพนักงาน สถานที่ทำงาน ห้องประชุมรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งใดที่มีความเกี่ยวโยงกับภาพลักษณ์องค์กรต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ - เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ - จัด/ร่วมจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน บุคคลภายนอก หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์ - ร่วมกำหนดKPIs ของหน่วยงานและตนเองที่สามารถวัดผลสำเร็จของงานได้ รวมทั้งร่วมประเมินผลงานของผู้เกี่ยวข้องโดยความเป็นอิสระและเที่ยวธรรม - จัดซื้อ/ร่วมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีลำดับพัฒนาการอย่างมีสาระสำคัญ และมีหลักฐานอย่างชัดเจน - ดูแล/จัด/ร่วมกิจกรรมระหว่าง...พนักงานภายในองค์กรของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส - พัฒนาขีดความสามารถในงานที่รับผิดชอบของตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาทีมงานให้มีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน - มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management)ตามนโยบายขององค์กร อัตรา 1อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร สวัสดิการ -โบนัสปีละ 2 ครั้ง -ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน -ทุนการศึกษาเรียนต่อ ปริญญาตรี-ปริญญาโท -สหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับเงินกู้และการออม -ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม -สมาชิกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดาเสียชีวิต -วันหยุดพักร้อน -เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ ***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ขั้นต่ำ2ปีในสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี 5. มีความใส่ใจในงานด้านการบริการ(Service Mind) 6. มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน -ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail -สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตาม...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่บริหารสัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์    
Thu, 02 Oct 2014 12:25:45



manager merchandising

dot net developer job at nixaam karachi

database design for employee management

marketing managers

senior software and web developer

assistant manager cashier and others

chief executive officer fincon

ui ux graphic designer

hw engineer technician karachi

engineer technician

sub engineer

nutrition sc nurses

admin receptionist

library assistants

hr sr hr executive








เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com