พนักงานสินเชื่อประจำสาขาบ่อวิน

         
Admin project coordinator
ไทย - ื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ อัตรา 2 เงินเดือน N/A สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน - คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ชาย/หญิง ผู้มีบุคลิกดี อายุระหว่าง 22-30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 3.หากมีประสบการณ์ ด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ 4.Have good communication english language 5.สามารถทำ Presentation และนำเสนอในที่ประชุมได้ดี 6.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ชั่วคราว) 7.เข้าใจถึงงานบริการ (Service Mind) และพร้อมที่จะสนับสนุน หน่วยงานอื่นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร Modernform Tower ถนนศรีนครินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงานสมัครผ่านเว็ป jobth.com สมัครได้ด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 16:00 น. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ pitchayapongs@aeon.co.th เลขที่ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6977762 รบกวนแต่งกายสุภาพกรณีเข้ามาสมัครโดยตรงที่บริษัทฯ AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ติดต่อ : คุณพิชญพงศ์ ศรีพจนารถ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ :02-6977762 Fax : 02-6977763 http://www.aeon.co.th วันที่ : 09 กันยายน 2557...AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่าง ๆ รวมถึง การบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน ประเทศจีน (เซินเจิ้น) อินโดนีเซีย และเวียตนาม ตามลำดับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ Admin project coordinator - ดำเนินการ ประสานงานจาก Admin Center ทุกศูนย์ปฏิบัติการ และกับทุกหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ...... [+ see more]
admin project coordinator    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
เจ้าหน้าที่ Call Center รายได้ 12,000 สัมภาษณ์ทันที
ไทย - เครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า อัตรา 20 เงินเดือน 9500-12000 สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน - คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ปวส - ปริญญาตรีทุกสาขา 2.เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี 3.สามารถใช้โปรแกรม MS Office และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดีรักงานบริการ 4.มีความอดทน และมีทักษะในการติดต่อประสานงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้ 5.หากมีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารโมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงานสมัครผ่านเว็ป jobth.com สมัครได้ด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 16:00 น. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ pitchayapongs@aeon.co.th เลขที่ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6977762 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ติดต่อ : คุณพิชญพงศ์ ศรีพจนารถ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ :02-6977762 Fax : 02-6977763 http://www.aeon.co.th วันที่ : 08 กันยายน 2557...AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่าง ๆ รวมถึง การบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน ประเทศจีน (เซินเจิ้น) อินโดนีเซีย และเวียตนาม ตามลำดับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ เจ้าหน้าที่ Call Center รายได้ 12,000 สัมภาษณ์ทันที - ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - รับเรื่องตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตร...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ call center รายได้ 12,000 สัมภาษณ์ทันที    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที
กรุงเทพฯ - ัติสินเชื่อ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ลูกค้ายื่นสมัครสินเชื่อ พิจารณาสินเชื่อเพื่อปล่อยอนุมัติให้กับลูกค้า วิเคราะห์สินเชื่อ Corporate เวลาฝ่ายสินเชื่อขออนุมัติมาก็มีหน้าที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ อัตรา 10 เงินเดือน N/A สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน - คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 3.มีประสบการณ์ในการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อ, ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจะได้รับพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ 4.มีประสบการณ์ verified คุยกับลูกค้า 5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 6.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร Modernform Tower ถนนศรีนครินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงานสมัครผ่านเว็ป jobth.com สมัครได้ด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 16:00 น. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ pitchayapongs@aeon.co.th เลขที่ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6977762 รบกวนแต่งกายสุภาพกรณีเข้ามาสมัครโดยตรงที่บริษัทฯ AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ติดต่อ : คุณพิชญพงศ์ ศรีพจนารถ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหาน...AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่าง ๆ รวมถึง การบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน ประเทศจีน (เซินเจิ้น) อินโดนีเซีย และเวียตนาม ตามลำดับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที ลักษณะงาน: ตรวจสอบเอกสารยืนยันการมีตัวตนของลูกเพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อ โทรสอบถามเพื่อยืนยันสถานะของลูกค้าเพื่ออนุม...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - ือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์ - ร่วมกำหนดKPIs ของหน่วยงานและตนเองที่สามารถวัดผลสำเร็จของงานได้ รวมทั้งร่วมประเมินผลงานของผู้เกี่ยวข้องโดยความเป็นอิสระและเที่ยวธรรม - จัดซื้อ/ร่วมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีลำดับพัฒนาการอย่างมีสาระสำคัญ และมีหลักฐานอย่างชัดเจน - ดูแล/จัด/ร่วมกิจกรรมระหว่างพนักงานภายในองค์กรของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส - พัฒนาขีดความสามารถในงานที่รับผิดชอบของตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาทีมงานให้มีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน - มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management)ตามนโยบายขององค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1อัตรา ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ขั้นต่ำ2ปีในสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี มีความใส่ใจในงานด้านการบริการ(Service Mind) มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น วิธีการสมัคร ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นว...บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่น ๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้ สวัสดิการ โบนัสปีละ 2 ครั้ง ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10% กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท เครื่องแบบพนักงาน ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือต่างๆ ที่พัก หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของงาน - จัดทำสื่อทุกรูปแบบภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ให้ทันต่อสถานการณ์และเวลา มีความต่อเนื่อง - จัดทำ/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/องค์กร(รวมทั้งร่วม/ประสานงานกับหน่อยงานกลาง)รวมทั้งกิจกรรม CSR - ดูแลความเรียบร้อย/เหมาะสม รวมทั้งการวางระเบียบแบบแผนการแต่งกายของพนักงาน สถานที่ทำงาน ห้องประชุมรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งใดที่มีความเกี่ยวโยงกับภาพลักษณ์องค์กรต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ - เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ - จัด/ร่วมจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน บุคคลภายนอก หร...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
พนักงานต้อนรับ 500 บาทต่อวัน
กรุงเทพฯ - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้นำของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริหารศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2534 และด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดงานประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญหลายครั้งจึงได้รับการยอมรับจากผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานของภาครัฐและเอกชนทั้งระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หาดใหญ่ และเพื่อให้การบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งธุรกิจไมซ์ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดจึงก่อตั้งอีก 3 บริษัทในเครือ คือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ มืออาชีพด้านการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งบูธอย่างครบวงจร และบริษัท เอฟแอนด์บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ เรากำลังต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน พนักงานต้อนรับ 500 บาทต่อวัน - ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน Brew Beers & Ciders สาขาเอเชีย ทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ - ปฏิบัติงานวันศุกร์ - อาทิตย์ - เวลา 16.00 - 24.00 น. อัตรา 10 เงินเดือน 500 บาท/วัน สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ สวัสด...ิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ฟรีอาหารกลางวัน 3. สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต 4. วันหยุดประเพณี 15 วัน 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 7. วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ 9. พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม 10. Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage 11. รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี 12. การตรวจสุขภาพประจำปี 13. ห้องพยาบาล 14. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย 15. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 16. ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court 17. การซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภคราคาถูกประจำเดือน 18. สมาชิกชมรมต่างๆ 19. สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี 2. รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพดี 3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 4. สามารถปฏิบัติงานกะกลางคืนได้ 16.00 - 24.00 น. 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หมายเหตุ : * สอบถามเพิ่มเติม : คุณอุ๋ม 089-9873616 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ร้าน Brew Beers & Ciders สาขาเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน - สมัครผ่านอีเมล hr@qsncc.com - สมัครด้วยตนเองที่ร้าน Brew Beers & Ciders สาขาเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ - หรือ ส่งจดหมายแนบประวัติส่วนตัว ระบุเงินเดือน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30...... [+ see more]
พนักงานต้อนรับ 500 บาทต่อวัน    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
ผู้จัดการแผนกขาย รถยนต์โตโยต้า (Sale Manager ) ประจำสาขาเจริญนคร
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โตโยต้า เค. มอเตอร์ส (TOYOTA K.MOTORS) เราคือผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและศูนย์บริการอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งยอดขาย คุณภาพ และการให้บริการ จากยอดการจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าเพียงหลักร้อยคันในปีแรกของการดำเนินงาน ในวันนี้เราก้าวมาสู่การเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยยอดการจำหน่ายรถยนต์กว่า 30,000 คันต่อปี และยอดรถยนต์เข้าซ่อมในศูนย์บริการมากกว่า 250,000 คันต่อปี เรามีสาขาที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครมากถึง 20 สาขา และยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการขายและการบริการลูกค้าโตโยต้าทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน จุดยืนสำคัญของ โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ก็คือการเป็นเสมือน "มิตรที่ทุกคนในครอบครัวไว้วางใจ" โตโยต้า เค. มอเตอร์ส เราเป็นดั่งคนที่ช่วยลูกค้าในการเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพ "ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุด" และช่วยดูแลรถยนต์ของลูกค้า "ด้วยการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด' เรามีพนักงานที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและทีมช่างที่เชี่ยวชาญ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลา ด้วยการยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ว่า เราจะ "ก้าวไปด้วยกัน เพื่อวันที่ดีกว่า" เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดแก่ลูกค้าทุกคน และทั้งหมดนี้คือแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเรา...โตโยต้า เค. มอเตอร์ส บริษัทมีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเราดังนี้ ผู้จัดการแผนกขาย รถ...ยนต์โตโยต้า (Sale Manager ) ประจำสาขาเจริญนคร บริหารทีมขายรถยนต์TOYOTA ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด อัตรา 3 เงินเดือน - สวัสดิการ โบนัสประจำปี การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม การฝึกอบรมในสายอาชีพ ส่วนลดสินค้าและสวัสดิการ และสวัสดิการอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริยญาโท ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 2. เพศ : ชาย / หญิง 3. อายุ : 30 ปีขึ้นไป 4. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการในธุรกิจการขายรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 5. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ 769 ซ.สุขุมวิท43 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือส่งเมลล์มาที่ hr@kmotors.co.th บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ติดต่อ : คุณอำพร,คุณวิษณุ,คุณชินกร 769 ซ.สุขุมวิท43 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ :0-2258-9391 Fax : 0-2258-9391...... [+ see more]
ผู้จัดการแผนกขาย รถยนต์โตโยต้า (sale manager ) ประจำสาขาเจริญนคร    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Admin Staff ปฏิบัติงานอาคารวานิช 2 เริ่มงานได้ทันที
ราชเทวี, กรุงเทพฯ - ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการค้นหาข้อมูล รายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆ ด้วยรูปแบบของสมุดหน้าเหลือง การให้บริการสอบถามข้อมูลธุรกิจทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1188 และการเข้าสืบค้นข้อมูลจาก Website TYPLIVE.COM ซึ่งเป็น Website ที่ได้รับรางวัลที่มีผู้เข้าใช้งานสูงสุดในหมวดธุรกิจปี 2010 จากงาน Truehits.net Web Award 2010 นอกจากการให้บริการค้นหาข้อมูลธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้าน E-Commerce ด้วยการเปิดเว็บช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก XetaSale.com และXetaMall.com วารสารแนะนำร้านอาหารราย 4 เดือน สำหรับนักชิมชื่อ Aroi.com วารสารช่างด่วนชื่อ FixGang.com สำหรับคนที่ต้องการติดต่อช่างทุกประเภท บริการ Outsource Call Center โดยการรับดำเนินการด้าน Call Center ให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งบริการต่างๆ บนโทรศัพท์มือถืออาทิ การผลิต Application ต่างๆ บน Iphone และ Smart Phone ทุกรุ่น สำหรับให้บริการ download แก่ผู้ใช้ทั่วประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของพนักงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการและทักษะวิชาชีพ และยังมุ่งเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน สวัสดิการ (พนักงานประจำ) 1. บริษัทมีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำสำหรับการรักษาเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท/ปี 3. การซื้อโทรศัพท์มือถือ และ สิทธิ์การใช้ Promotion ในราคาพนักงาน 4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามเงื่อนไขบริษัท 5. ตรวจร่างกายประจำปี 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยง...ต่างๆ 7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 8. ประกันสุขภาพ 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10. เงินเกษียณ 11. เงินช่วยเหลือต่างๆ 12. พักร้อนเริ่มต้น 10 วัน/ปี 13. โบนัสประจำปี ตำแหน่ง : Admin Staff ปฏิบัติงานอาคารวานิช 2 เริ่มงานได้ทันที ด่วนมาก ! รายละเอียดของงาน -จัดทำรายงานงานต่างๆของโครงการ เช่น รายงานขาย (Sales Report),คอมมิชชั่น งานเอกสารต่างๆ -สนับสนุนการทำงานต่างๆของ Project Manager -ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ -เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ทางด้าน Admin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรู้ด้านเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการตัดต่อของ Telesales Insurance และงานปฏิบัติการในฝ่าย มีประสบการณ์ทางด้าน Admin Insurance สามารถคำนวณ Commission ของ Telesales Insurance ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันที! สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ โทร : 02-262-8328 เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง E-mail สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 27 Thailand YellowPages 1126/2 อาคารวาน...... [+ see more]
admin staff ปฏิบัติงานอาคารวานิช 2 เริ่มงานได้ทันที    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Call Center QA Officer (ด่วน)
ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง) - กรุงเทพฯ - . วันหยุดพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วันต่อปี 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสุขภาพ(เบิกค่าทำฟันได้ 1,000 บาท/ปี) , ประกันชีวิต 4. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นกรณีสมรส และอื่นๆ 5. บริษัทมีบริการห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ และได้จัดเวรแพทย์เข้าตรวจให้คำปรึกษาการเจ็บป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 6. ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท/ปี 7. ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้ Promotion ในราคาพนักงาน 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ 9. การรักษากรณีเจ็บป่วย ทั้งในและนอกเวลางาน จากประกันสังคม สวัสดิการ(พนักงานสัญญาจ้าง) -ห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำและแพทย์เข้าตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ - ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท พิจารณาทุกปี - ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้ Promotion ในราคาพนักงาน - ตรวจสภาพการได้ยินทุกปี(สำหรับตำแหน่ง Call Center) - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ - ห้องพักผ่อน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์งานด้าน QA Call Center อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 3. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี 4. สามารถทำงานเข้ากะได้ 5. สามารถใช้โปรแกรมในการทำงานได้ดี เช่น Excel สถานที่ปฏิบัติงาน 390 อาคารIEC ชั้น2 ซ.รามคำแหง30 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครผ่าน Appjob 2. ส่ง Resume ได้ที่ทาง Email : hr-tmc@teleinfomedia.net 3. สมัครงานด้วยตนเองโดยดูแผนที่ดังนี้ http://www.teleinfomedia.net/home/contactus.php ช่องทางการมาสมัครงานที่บริษัทมีดังนี้ :- -รถประจำ...ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง) ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการค้นหาข้อมูล รายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆ ด้วยรูปแบบของสมุดหน้าเหลือง การให้บริการสอบถามข้อมูลธุรกิจทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1188 และการเข้าสืบค้นข้อมูลจาก Website TYPLIVE.COM ซึ่งเป็น Website ที่ได้รับรางวัลที่มีผู้เข้าใช้งานสูงสุดในหมวดธุรกิจปี 2010 จากงาน Truehits.net Web Award 2010 นอกจากการให้บริการค้นหาข้อมูลธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้าน E-Commerce ด้วยการเปิดเว็บช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก XetaSale.com และXetaMall.com วารสารแนะนำร้านอาหารราย 4 เดือน สำหรับนักชิมชื่อ Aroi.com วารสารช่างด่วนชื่อ FixGang.com สำหรับคนที่ต้องการติดต่อช่างทุกประเภท บริการ Outsource Call Center โดยการรับดำเนินการด้าน Call Center ให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งบริการต่างๆ บนโทรศัพท์มือถืออาทิ การผลิต Application ต่างๆ บน Iphone และ Smart Phone ทุกรุ่น สำหรับให้บริการ download แก่ผู้ใช้ทั่วประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของพนักงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการและทักษะวิชาชีพ และยังมุ่งเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน Call Center QA Officer (ด่วน) - คำนวณและวิเคราะห์ ค่าสถิติ ในการทำงาน เพื่อวัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน Call Center ในการให้บริการ ตามมาตรฐานงานที่บริษัทฯ กำหนด - ให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงาน Call Center ในการให้ข้อมูลลูกค้า อัตรา 4 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษทฯ สวัสดิการ พนักงานประจำ 1...... [+ see more]
call center qa officer (ด่วน)    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Sale Staff แผนก เครื่องแต่งกายสตรี
บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - ี่ตั้งสะดวก และบรรยากาศอันสบาย อิเซตันจึงเป็นห้างสรรพสินค้าที่นำสมัย ทั้งในด้านแฟชั่นและคุณภาพ Sale Staff แผนก เครื่องแต่งกายสตรี บริการการขายสินค้าให้ลูกค้า ดูแล/ทำความสะอาดสินค้า เดินบิลให้ลูกค้า งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 5 เงินเดือน รายได้ 13,000.- ถึง 18,000.- ต่อเดือน สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำมีดังนี้ - วันหยุด 6 วันต่อเดือน - ค่าอาหาร - ค่าตำแหน่ง , ค่าตำแหน่งพิเศษ , ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์ - ค่าเบี้ยขยันรายเดือน ,ค่าเบี้ยขยันรายปี(พนักงานดีเด่น) - ค่ายอดขายทะลุเป้าหมาย - เงินโบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ - เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล, ประกันสุขภาพหมู่ - เบิกเงินค่ารักษาทันตกรรม - เครดิตและส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าภายในห้างอิเซตัน - เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต ฯลฯ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - รางวัลอายุงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - ห้องอาหารสำหรับพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. บคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ขยัน และตั้งใจทำงาน 4. มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้ 5. มีประสบการณ์ด้านการขาย เครื่องแต่งกายสตรี 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที หมายเหตุ : * สายรถเมล์ที่ผ่าน 2,13,14,17,54,74,77 ปอ.73,73ก,79,204,511,514,504 ทางรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม ทางเรือ...บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิเซตันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1886 เดิมทีเป็นร้านขายชุดกิโมโน ซึ่งได้ดำเนินการขยายกิจการมากกว่าศตวรรษ และปัจจุบัน บริษัทอิเซตันเป็นกลุ่มบริษัทที่โดดเด่นในด้านธุรกิจค้าปลีก ที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในด้านของห้างสรรพสินค้าคุณภาพ โดยยึดหลัก “ทุกๆวันคือวันใหม่ อิเซตัน คือโลกของแฟชั่น” สำหรับอิเซตันนั้น แฟชั่นมิได้หมายถึงแค่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเท่านั้น หากรวมถึงการอุปโภค บริโภคและวิถีความเป็นอยู่เข้าไปด้วย ซึ่งอิเซตัน มีความมุ่งมั่น ในการนำเสนอรูปแบบที่แปลกใหม่แก่ลูกค้าเสมอ ทั้งแฟชั่นและสิ่งที่ลูกค้าปรารถนา ต่างเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการให้บริการ และการเสนอสิ่งที่มีคุณภาพ อิเซตันมิได้หยุดยั้งหากพร้อมที่จะตอบสนองความปรารถนาอันหลากหลายของลูกค้าและให้ได้รับความพึงพอใจ ทั้งสินค้า การบริการ ในบรรยากาศที่สดใส ของอิเซตัน เครือข่ายของบริษัท นอกจากสาขาและกิจการต่างๆภายในประเทศญี่ปุ่นแล้ว (ประเทศ ญี่ปุ่นมี 12 สาขา) ยังมีสาขาอยู่ทั่วโลก ได้แก่ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อเมริกา อังกฤษ และ อิตาลิ ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและสำนักงานในนิวยอร์กและ ปารีส ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปของเศรษฐกิจ แนวโน้มแฟชั่นและเป็นสำนักงานจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพอีกด้วย อิเซตันในประเทศไทย บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริห์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ สิ่งที่ดีมีคุณภาพ ประกอบกับ ทำเล ท...... [+ see more]
sale staff แผนก เครื่องแต่งกายสตรี    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาศรีราชา) ด่วนมาก
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดชลบุรี - ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 148 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในเครือของ อิออนกรุ๊ป (AEON Group) ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและให้บริการด้านกฏหมายบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาศรีราชา) ด่วนมาก! -ดูแลงานทางด้านเอกสาร -ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน,อุปกรณ์สำนักงาน -ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน-นอก อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 6,000 บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน 20,000 บาท / ครั้ง -ค่าทันตกรรม 600 - 2,000 บาท ตามตำแหน่ง -สวัสดิการพนักงานมีบุตร -ของขวัญแต่งงาน -กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ -วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์ -โบนัส 2 ครั้ง / ปี -เบี้ยขยัน เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ชลบุรีได้ 2. เพศ ชาย อายุ 20-30 ปี 3. วุฒิ ปริญญาตรี 4. มีความขยันอดทน 5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ 6. หากใช้งาน Computer โปรแกรม MS. Office ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 8. **หากมีประสงการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : * -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ... -ชุดฟอร์มพนักงาน -ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล -สวัสดิการพนักงานมีบุตร -ของขวัญแต่งงาน -กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ -วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์ -โบนัส 2 ครั้ง / ปี -เบี้ยขยัน เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงาน **ที่อยู่ 15/79 อาคารณัฐชยา หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110** จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน -สมัครผ่านทาง jobth -สมัครด้วยตนเอง -ส่งจดหมายสมัครงาน -ส่ง E-Mail : krittaridb@acsservicing.co.th ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. ติดต่อ : แผนกสรรหาและว่าจ้าง 699 Modernform Tower ชั้น 11 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ :กรุงเทพฯ 027696171, ขอนแก่น 027691381, หาดใหญ่ 027691499, ศรีราชา 027697006 Fax :...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาศรีราชา) ด่วนมาก    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - กรมการท่องเที่ยว 154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมรตรีว่าด้วยการพัสดุ (3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน (5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือ ไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน... (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 4. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง วิธีการประเมิน : ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามลำดับ ดังต่อไปนี้ การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน 1. ความรู้ด้านการพัสดุ 100 คะแนนเต็ม 100 คะแนน การประ...... [+ see more]
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
พนักงานชั่วคราวกระเช้าปีใหม่
บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - ี่ตั้งสะดวก และบรรยากาศอันสบาย อิเซตันจึงเป็นห้างสรรพสินค้าที่นำสมัย ทั้งในด้านแฟชั่นและคุณภาพ พนักงานชั่วคราวกระเช้าปีใหม่ บริการลูกค้า ประจำจุดทำกระเช้า และห่อของขวัญปีใหม่ อัตรา 5 เงินเดือน วันละ 300 - ไม่รวม โอที สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำมีดังนี้ - วันหยุด 6 วันต่อเดือน - ค่าอาหาร - ค่าตำแหน่ง , ค่าตำแหน่งพิเศษ , ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์ - ค่าเบี้ยขยันรายเดือน ,ค่าเบี้ยขยันรายปี(พนักงานดีเด่น) - ค่ายอดขายทะลุเป้าหมาย - เงินโบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ - เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล, ประกันสุขภาพหมู่ - เบิกเงินค่ารักษาทันตกรรม - เครดิตและส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าภายในห้างอิเซตัน - เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต ฯลฯ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - รางวัลอายุงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - ห้องอาหารสำหรับพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษา 3. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ 4. มีความขยัน อดทน และตั้งใจ มีใจรักในงานบริการ 5. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้ 6. สามารถเริ่มงานได้ทันที หมายเหตุ : * สายรถเมล์ที่ผ่าน 2,13,14,17,54,74,77 ปอ.73, 73ก,79,204,511,514,504 ทางรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม ทางเรือ ลงท่าเรือประตูน้ำ สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงาน online, e-mail หรือสมัครด้วยตนเอง หรือส...บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิเซตันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1886 เดิมทีเป็นร้านขายชุดกิโมโน ซึ่งได้ดำเนินการขยายกิจการมากกว่าศตวรรษ และปัจจุบัน บริษัทอิเซตันเป็นกลุ่มบริษัทที่โดดเด่นในด้านธุรกิจค้าปลีก ที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในด้านของห้างสรรพสินค้าคุณภาพ โดยยึดหลัก “ทุกๆวันคือวันใหม่ อิเซตัน คือโลกของแฟชั่น” สำหรับอิเซตันนั้น แฟชั่นมิได้หมายถึงแค่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเท่านั้น หากรวมถึงการอุปโภค บริโภคและวิถีความเป็นอยู่เข้าไปด้วย ซึ่งอิเซตัน มีความมุ่งมั่น ในการนำเสนอรูปแบบที่แปลกใหม่แก่ลูกค้าเสมอ ทั้งแฟชั่นและสิ่งที่ลูกค้าปรารถนา ต่างเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการให้บริการ และการเสนอสิ่งที่มีคุณภาพ อิเซตันมิได้หยุดยั้งหากพร้อมที่จะตอบสนองความปรารถนาอันหลากหลายของลูกค้าและให้ได้รับความพึงพอใจ ทั้งสินค้า การบริการ ในบรรยากาศที่สดใส ของอิเซตัน เครือข่ายของบริษัท นอกจากสาขาและกิจการต่างๆภายในประเทศญี่ปุ่นแล้ว (ประเทศ ญี่ปุ่นมี 12 สาขา) ยังมีสาขาอยู่ทั่วโลก ได้แก่ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อเมริกา อังกฤษ และ อิตาลิ ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและสำนักงานในนิวยอร์กและ ปารีส ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปของเศรษฐกิจ แนวโน้มแฟชั่นและเป็นสำนักงานจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพอีกด้วย อิเซตันในประเทศไทย บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริห์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ สิ่งที่ดีมีคุณภาพ ประกอบกับ ทำเล ท...... [+ see more]
พนักงานชั่วคราวกระเช้าปีใหม่    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
ลงทะเบียนร่วมงาน Walk in Interview พนักงานอนุมัติสินเชื่อ 27/9/57 รู้ผลทันที
ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ - ื่อ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ลูกค้ายื่นสมัครสินเชื่อ พิจารณาสินเชื่อเพื่อปล่อยอนุมัติให้กับลูกค้า วิเคราะห์สินเชื่อ Corporate เวลาฝ่ายสินเชื่อขออนุมัติมาก็มีหน้าที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ อัตรา 30 เงินเดือน N/A สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน - คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ในการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อ, ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจะได้รับพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ 4. มีประสบการณ์ verified คุยกับลูกค้า 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ 6. ทำงานที่ตึกโมเดิร์นฟอร์ม ถนน ศรีนครินทร์ (ใกล้สี่แยกพัฒนาการ) 7. สามารถสมัครงานได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 16:00 น. 8. เบอร์โทรศัพท์ 02-6977509-10 สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร Modernform Tower ถนนศรีนครินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครผ่านเว็ป jobth.com สมัครได้ด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 16:00 น. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ pitchayapongs@aeon.co.th เลขที่ 699 อาคาร Modernform Tower ชั้น 14 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6977762 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY...AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่าง ๆ รวมถึง การบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน ประเทศจีน (เซินเจิ้น) อินโดนีเซีย และเวียตนาม ตามลำดับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ ลงทะเบียนร่วมงาน Walk in Interview พนักงานอนุมัติสินเชื่อ 27/9/57 รู้ผลทันที ลักษณะงาน: ตรวจสอบเอกสารยืนยันการมีตัวตนของลูกเพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อ โทรสอบถามเพื่อยืนยันสถานะของลูกค้าเพื่ออนุมัติสินเช...... [+ see more]
ลงทะเบียนร่วมงาน walk in interview พนักงานอนุมัติสินเชื่อ 27/9/57 รู้ผลทันที    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
จป.วิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ - บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง-ค้าปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม และ ธุรกิจอื่นดังนี้ 1. ประกอบกิจการขนส่ง-ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้โลโก้ "พีที" 3. ประกอบกิจการให้เช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ (Minimart) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีม เพื่อบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งขณะนี้มีขยายกิจการและเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 400 สาขา ทั่วประเทศ จป.วิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่ ดำเนินงานการวางแนวทางด้านความปลอดภัยประจำปี ดูแลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย พัฒนางานด้านความปลอดภัยของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สมัครและสัมภาษณ์ ทันที(walkin Interview) ทราบผลภายใน 1 อาทิตย์ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ชั้น 33 สนใจ สอบถามเพิ่มเติม คุณเอก โทร. 081-846-0157 อัตรา 3 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ 1. โบนัส 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด) / ค่าโรงแรม 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5. ค่าน้ำมัน 6. ค่าตำแหน่ง 7. ค่าครองชีพ 8. ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง) 9. ประกัน อุบัติเหตุ - สุขภาพ - ประกันชีวิต 10. ประกันสังคม 11. ชุดฟอร์มพนักางน 12. วันหยุดพักร้อนประจำปี 13. ตรวจสุขภาพประจำ...ปี 14. ฝึกอบรม 15. ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ) 16. กิจกรรมภายใน / งานเลี้ยงสังสรรค์ 17. ส่วนลดค่าน้ำมัน 1 บาท / ลิตร 18. ทุนการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี 2. ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสุขศาสตร์และความปลอดภัย 3. ประสบการณ์ 0 - 3 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน ทั่วประเทศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1) คลิกสมัครใน Jobth ได้เลย 2) กรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถ walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย 3) เอกสารประกอบในการสมัครงาน มีดังต่อไปนี้ 1>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด 2>สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3>ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้นหรือใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่าจบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้) 4> สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 5> ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43 จำนวน 1 ชุด 6> ใบยืนยันผ่านงาน (ถ้ามี) 7> รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ 8>ใบสมัครงาน ของระบบISO ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ หรือส่ง Resume มาที่ personnel@pt.co.th บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : ส่วนบริหารงานบุคคล(สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชด...... [+ see more]
จป.วิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
รับสมัครด่วน แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,Bakery,ผู้ช่วยแม่ครัว ประจำสาขา อ.บ้านห้วย,บ้านดุง,บ้านผือ,พกุมวาปี(จ.อุดรธานี)
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - จังหวัดอุดรธานี - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของประเทศไทย บริหารงานภายใต้ชื่อ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์ และ ท็อปส์ เดลี่ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 และเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ให้บริการผ่านร้านสาขาทั้งสิ้น 217 สาขา ทั่วประเทศ มีสาขาตั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 103 สาขา และ สาขาที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด 114 สาขา ซึ่งร้านสาขาจะตั้งอยู่ภายใต้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และตั้งอยู่อย่างอิสระในพื้นที่ของแต่ละชุมชน รับสมัครด่วน! แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,Bakery,ผู้ช่วยแม่ครัว ประจำสาขา อ.บ้านห้วย,บ้านดุง,บ้านผือ,พกุมวาปี(จ.อุดรธานี) แคชเชียร์ :คิดเงินที่จุดบริการรับจ่ายเงิน บริการลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ พนักงานจัดเรียงสินค้า : จัดเรียงสินค้าตรวจสอบสินค้าหมดอายุ แผนก Bakery : จัดทำและจัดเตรียมขนมปัง พร้อมบริการลูกค้า แผนกอาหารพร้อมปรุง : จัดทำและจัดเตรียมอาหารเพื่อบริการลูกค้า อัตรา 50 เงินเดือน 9,000.- สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 40,000.- ต่อปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าช่วยเหลือการเิดินทางในกรณีต้องเข้ากะ 50.- วัน พักร้อนประจำปี ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์มฟรี ค่านั่้งเครื่อง 25.- ต่อวัน สำหรับตำแหน่งแคชเชียร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย,หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6,ปวช-ปวส.และปริญญาตรี 3. มีใจรักงาน...บริการ, สามารถทำงานเข้ากะได้ (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 5. สามารถไปฝึกงาน ต่างจังหวัดได้ 6. 7. สนใจสมัครโทร.082-671-4731,087-0101241 (คุณแบงค์) หมายเหตุ : * ค่ารักษาพยาบาลปีละ 40,000 บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เงินช่วยเหลือค่ากะ โบนัสจ่ายทุก 4 เดือนและจ่ายประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำ อ.บ้างห้วย,บ้านดุง,บ้านผือ,พกุมวาปี จังหวัด อุดรธานี วิธีการรับสมัครงาน email: humanresources@tops.co.th โทรสอบถามที่ 0-28317300 ต่อ 7640 หรือ โทร.082-671-4731,087-0101241(คุณแบงค์) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ติดต่อ : คุณเพ็ญศรี บัวหลวง ชั้น 15-18 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ :028317300 ต่อ 7630 Fax : 028317364...... [+ see more]
รับสมัครด่วน แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,bakery,ผู้ช่วยแม่ครัว ประจำสาขา อ.บ้านห้วย,บ้านดุง,บ้านผือ,พกุมวาปี(จ.อุดรธานี)    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Asst.HR Manager (Urgently)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สุราษฏร์ธานี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ Asst.HR Manager *สวัสดิการ / Benefits** -เงินเดือนตามประสบการณ์ /Salary -เซอร์วิสชาร์จการันตี 3,000 บาท (ซึ่งไม่นำไปรวมเป็นเงินเดือน ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก) / Service charge -ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท (ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก)/ Housing Allowance -วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน -วันหยุดนักขัตกฤษ์ 15 วันต่อปี/Public Holiday -วันหยุดพักร้อนเริ่มที่ 6 วันต่อปีคิดตามระดับพนักงาน/Annual Leave -อาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน / 3 Meals per day -กิจกรรมพนักงานประจำปี / Staff party -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / Uniform -ประกันสังคม / Social security fund -การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ / Training -บริการรถรับ-ส่งพนักงานขึ้น-ลงระหว่างรีสอร์ท/Staff transfer from downstairs go to the resorts หากสนใจสามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่อีเมล์ Lertluk.B@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเบอร์ติดต่อ 077914050-98 ต่อ 221 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ คะ Interesting please sent your CV and recent photo via to e-mail: Lertluk.B@gmail.com or walk in to the resort on Monday to Friday at 9 am. to 4 pm. เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
asst.hr manager (urgently)    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Asst.HR Manager (Urgently)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สุราษฏร์ธานี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ *สวัสดิการ / Benefits** -เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท/Salary -เซอร์วิสชาร์จการันตี 3,000 บาท (ซึ่งไม่นำไปรวมเป็นเงินเดือน ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก) / Service charge -ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท (ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก)/ Housing Allowance -วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน -วันหยุดนักขัตกฤษ์ 15 วันต่อปี/Public Holiday -วันหยุดพักร้อนเริ่มที่ 6 วันต่อปีคิดตามระดับพนักงาน/Annual Leave -อาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน / 3 Meals per day -กิจกรรมพนักงานประจำปี / Staff party -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / Uniform -ประกันสังคม / Social security fund -การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ / Training -บริการรถรับ-ส่งพนักงานขึ้น-ลงระหว่างรีสอร์ท/Staff transfer from downstairs go to the resorts หากสนใจสามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่อีเมล์ Lertluk.B@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเบอร์ติดต่อ 077914050-98 ต่อ 221 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ คะ Interesting please sent your CV and recent photo via to e-mail: Lertluk.B@gmail.com or walk in to the resort on Monday to Friday at 9 am. to 4 pm. เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
asst.hr manager (urgently)    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Financial Controller
จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สุราษฏร์ธานี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี คุณสมบัติ Financial Controller 1 Pos. *สวัสดิการ / Benefits** -เงินเดือนตามตกลง /Salary -เซอร์วิสชาร์จการันตี 3,000 บาท (ซึ่งไม่นำไปรวมเป็นเงินเดือน ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก) / Service charge -ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท (ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก)/ Housing Allowance -วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน -วันหยุดนักขัตกฤษ์ 15 วันต่อปี/Public Holiday -วันหยุดพักร้อนเริ่มที่ 6 วันต่อปีคิดตามระดับพนักงาน/Annual Leave -อาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน / 3 Meals per day -กิจกรรมพนักงานประจำปี / Staff party -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / Uniform -ประกันสังคม / Social security fund -การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ / Training -บริการรถรับ-ส่งพนักงานขึ้น-ลงระหว่างรีสอร์ท/Staff transfer from downstairs go to the resorts หากสนใจสามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่อีเมล์ Lertluk.B@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเบอร์ติดต่อ 077914050-98 ต่อ 221 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ คะ Interesting please sent your CV and recent photo via to e-mail: Lertluk.B@gmail.com or walk in to the resort on Monday to Friday at 9 am. to 4 pm. เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
financial controller    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Asst.HR Manager (Urgently)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สุราษฏร์ธานี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ 1.FB Manager/Asst.FB Manager 2 Pos. 2.HK Manager/Asst.FB Manager 2 Pos. 3.Guest Service Officer 1 Pos. 4.Driver/Bellboy 2 Pos. 5.Bartender 2 Pos. 6.Waiter 3 Pos. 7.Financial controller/Chief accountant 1 Pos. **สวัสดิการ / Benefits** -เงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำและตามประสบการณ์ /Salary Minimum wage -เซอร์วิสชาร์จการันตี 3,000 บาท (ซึ่งไม่นำไปรวมเป็นเงินเดือน ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก) / Service charge -ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท (ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก)/ Housing Allowance -วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน -วันหยุดนักขัตกฤษ์ 15 วันต่อปี/Public Holiday -วันหยุดพักร้อนเริ่มที่ 6 วันต่อปีคิดตามระดับพนักงาน/Annual Leave -อาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน / 3 Meals per day -กิจกรรมพนักงานประจำปี / Staff party -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / Uniform -ประกันสังคม / Social security fund -การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ / Training -บริการรถรับ-ส่งพนักงานขึ้น-ลงระหว่างรีสอร์ท/Staff transfer from downstairs go to the resorts หากสนใจสามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่อีเมล์ Lertluk.B@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเบอร์ติดต่อ 077914050-98 ต่อ 221 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ คะ Interesting please sent your CV and recent photo via to e-mail: Lertluk.B@gmail.com or walk in to the resort on Monday to Friday at 9 am. to 4 pm. เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
asst.hr manager (urgently)    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40
Asst.HR Manager
จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สุราษฏร์ธานี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ *สวัสดิการ / Benefits** -เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท/Salary -เซอร์วิสชาร์จการันตี 3,000 บาท (ซึ่งไม่นำไปรวมเป็นเงินเดือน ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก) / Service charge -ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท (ได้ตั้งแต่เริ่มงานวันแรก)/ Housing Allowance -วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน -วันหยุดนักขัตกฤษ์ 15 วันต่อปี/Public Holiday -วันหยุดพักร้อนเริ่มที่ 6 วันต่อปีคิดตามระดับพนักงาน/Annual Leave -อาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน / 3 Meals per day -กิจกรรมพนักงานประจำปี / Staff party -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน / Uniform -ประกันสังคม / Social security fund -การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ / Training -บริการรถรับ-ส่งพนักงานขึ้น-ลงระหว่างรีสอร์ท/Staff transfer from downstairs go to the resorts หากสนใจสามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่อีเมล์ Lertluk.B@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเบอร์ติดต่อ 077914050-98 ต่อ 221 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ คะ Interesting please sent your CV and recent photo via to e-mail: Lertluk.B@gmail.com or walk in to the resort on Monday to Friday at 9 am. to 4 pm. เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
asst.hr manager    
Tue, 30 Sep 2014 15:49:40female medical officer

ebook cover

hr office manager

developer vb 6 asp dotnet c

data entry copy paste job

assistant professor lahore pakistan

stuvw82567

female quran tutor

project proposal and content writer

manager sales planning

senior net developer karachi pakistan

logo and water mark design

php and wordpress web developer

hr officer

assistant manager hr operations gujrat
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com