พนักงานขับรถ กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง

         
วิศวกรโครงข่าย ( กรุงเทพ / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / นครสวรรค์ / ระยอง / พัทยา / ชลบุรี / เชียงใหม่)
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - กลุ่มบริษัท ทีทีแอนด์ที เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมมาเป็นเวลากว่า 15 ปี มีระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,000 คน ประจำศูนย์บริการ และสำนักงานสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ และพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านบรอดแบนด์ หรือบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงอย่างครบวงจร จึงมีความประสงค์รับพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนมาก ดังนี้'กลุ่มบริษัท ทีทีแอนด์ที เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมมาเป็นเวลากว่า 15 ปี มีระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,000 คน ประจำศูนย์บริการ และสำนักงานสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ และพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านบรอดแบนด์ หรือบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงอย่างครบวงจร จึงมีความประสงค์รับพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนมาก ดังนี้ วิศวกรโครงข่าย ( กรุงเทพ / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / นครสวรรค์ / ระยอง / พัทยา / ชลบุรี / เชียงใหม่) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 01 ก.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิศวกรโครงข่าย (กรุงเทพ) 1. ทำรายงานด้านโครงข่ายเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ 2. ทำรายงานของลูกค้าองค์กร และร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้ารับท...ราบ เป็นรายเดือนหรือตามที่ร้องขอ 3. ประสานงานกับพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย รวมถึงลูกค้ารายวงจรด้วย วิศวกรโครงข่าย (ต่างจังหวัด) 1. บำรุงรักษาโครงข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งและซ่อมบำรุง แก้ไขเหตุเสียอุปกรณ์ SW 2. ควบคุมดูแล การติดตั้งวงจร DCN และ ADSL รวมทั้งการแก้ไขเหตุเสียระบบสื่อสัญญาณวงจรเช่า LINK OFC 3. ควบคุมดูแล งานให้บริการด้าน FIX LINES / วงจร ADSL สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : 1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 3. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) 4. วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี 5. วันลากิจ ปีละ 6 วัน 6. วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อยปีละ 14 วัน 7. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง) 8. ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก - คนไข้ใน 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมโทรคมนาคม - มีความรู้และเข้าใจระบบสื่อสารโทรคมนาคมโดยทั่วไป - มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network เบื้องต้น - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี...... [+ see more]
วิศวกรโครงข่าย ( กรุงเทพ / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / นครสวรรค์ / ระยอง / พัทยา / ชลบุรี / เชียงใหม่)    
Wed, 17 Jun 2015 22:15:49
พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง) ประจำโรงงาน จ.ระยอง ด่วน
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการนำเข้าและคัดแยกขนาดแร่แอนทราไซท์ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดและมีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมน้ำ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา และอุตสาหกรรมผลิตเปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือยังประกอบธุรกิจก่อสร้าง ด้านการวางระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานในส่วนของการรับเหมาวางท่อประปาขนาดเล็กและท่อประธานขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทฯกำลังขยายกิจการและเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องการเปิดรับผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง) ประจำโรงงาน จ.ระยอง ด่วน! 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 06 ต.ค. 2557 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ขับรถให้แก่บุคลากรภายในบริษัทไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดโดยปลอดภัย - ประสานงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ ***ชำนาญเส้นทาง กรุงเทพ ,ชลบุรี,ระยอง*** สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ประกันชีวิต อุบัติเหตุตลอด 24 ช.ม. ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินปรับประจำปี โบนัส เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และอื่น ๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 5+ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 28ป...ีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย สามารถขับขี่ได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างต่ำ 5 ปีขึ้นไป ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน สามารถปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้...... [+ see more]
พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง) ประจำโรงงาน จ.ระยอง ด่วน    
Wed, 17 Jun 2015 22:06:16
พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า (ประจำสาขาระยอง-สมุทรปราการ)
จังหวัดระยอง - จังหวัดสมุทรปราการ - บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ข้อมูลบริษัท ตัวแทนจำหน่าย จัดจำหน่ายอุปกรณ์/เครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมืออุตสาหกรรมในโรงงานทุกชนิด เครื่องล้างท่อ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องมือดิจิตอล ข้อมูลตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน - ขับรถรับ-ส่งสินค้าและวัตถุดิบ - ขับรถส่งของบริเวณ ระยอง-ชลบุรี-นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ - รู้เส้นทางในระยอง-ชลบุรีเป็นอย่างดี สถานที่ทำงาน อ.เมือง จ.ระยอง จำนวนอัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษั บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20-30 ปี (พนักงานขับรถ) วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถบรรทุกสินค้าได้ รู้เส้นทางในระยอง-ชลบุรีเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความขยันอดทน สวัสดิการ * ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดฟอร์มพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี โบนัส(สำหรับพนักงานที่อายุครบ 1 ปี) วิธีการรับสมัคร สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ Jobcity สมัครผ่านอีเมลล์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ : คุณรุ่งนภา จิตรสดสวย (บุ๋ม) อีเมลล์ : contact@tpc2000group.com เว็บไซต์ : http://www.tpc2000group.com โทร : 091-721-8607, 02-385-0045-7 ต่อ 220, ออฟฟิศระยอง 038-694-444 ที่อยู่ : 1999/12 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ก.ม.5.5 (ใกล้ห้างซุปเปอร์คุ้ม เทพารักษ์) เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1070...... [+ see more]
พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า (ประจำสาขาระยอง-สมุทรปราการ)    
Sat, 16 May 2015 00:08:39
พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ชลบุรี)
กลุ่มบริษัทเกษม - จังหวัดชลบุรี - กลุ่มบริษัทเกษม บริษัทประกอบธุรกิจด้านงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม และเป็นตัวแทนของกระจกไทยอาซาฮี ดำเนินธุรกิจจำหน่าย,ติดตั้งกระจก อลูมิเนียม,รับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 50 ปี ต้องการผู้ที่มีความสนใจ และมีรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานเป็นลำดับต่อไป พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ชลบุรี) บริษัทตั้งอยู่ อ.บางละมุง สาย 36 ขับรถ 6 ล้อใหญ่ เส้นทางระหว่าง ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี อัตรา 3 เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป สวัสดิการ 1.โบนัส 2 ครั้ง/ปี 2.การปรับเงินเดือนประจำปี 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.ประกันชีวิตกลุ่ม 5.ประกันสังคม 6.กองทุนเงินทดแทน 7.กระเช้าของเยียมไข้ 8.ของรับขวัญบุตร 9.กองทุนฌาปนกิจ 10.กองทุนเงินกู้ 11.สหกรณ์ออมทรัพย์ 12.ที่พักฟรี (บางตำแหน่ง) 13.สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 14.สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย 2. อายุ 25 ขึ้นไป 3. มีใบขับขี่รถประเภท 2 (รถใหญ่) ท.2 / บ.2 4. สุขภาพแข็งแรง หมายเหตุ : * มีที่พักให้ สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน สนใจสอบถาม โทร. 02-2948406-7 ติดต่อคุณสุนทร หรือส่งใบสมัครมาได้ที่อีเมล์ soontron.e@ksg.co.th หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ กลุ่มบริษัทเกษม เลขที่ 41/8 ถ.พระราม 3 ซ.59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 กลุ่มบริษัทเกษม ติดต่อ : คุณพรเทพ , คุณนพรัตน์ 29 ซอย59 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ :02-2948406-7 Fax : 02-2941780...... [+ see more]
พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ชลบุรี)    
Sun, 07 Jun 2015 01:31:38
ผจก.ส่วนขาย/ผช.ผจก.โครงการ (Lio Nov ปลวกแดง-ระยอง) (Lio Prime อิสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี-ระยอง)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง - บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรระดับกลาง มีการเปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่ตำกว่า 3-4 โครงการ และมีแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังตำแหน่งต่อไปนี้ ผจก.ส่วนขาย/ผช.ผจก.โครงการ (Lio Nov ปลวกแดง-ระยอง) (Lio Prime อิสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี-ระยอง) มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ ขาย-โอนตามเป้าหมาย อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่ - ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) - ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ - เครื่องแบบพนักงาน - รางวัลอายุงาน - เงินช่วยเหลือมงคลสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน - เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ - ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร - ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี - ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 - 38 ปีขึ้นไป 2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป 3. ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง-ชลบุรี จังหวัด ระยอง วิธีการรับสมัครงาน - สมัครผ่าน www.jobth.com - สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ลลิล... พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 - hr@lalinproperty.com บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ :02-732-1041-5 ต่อ 207, 217 Fax : 02-732-3814...... [+ see more]
ผจก.ส่วนขาย/ผช.ผจก.โครงการ (lio nov ปลวกแดง-ระยอง) (lio prime อิสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี-ระยอง)    
Thu, 16 Jul 2015 07:03:14
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก - ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี)
ภาคตะวันออก - เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก - ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี) รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE , สัตวศาสตร์ , การตลาด , สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้ มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณสุภัชชา โพธิ์ทอง,คุณพัชร...ินทร์ สมานสินธุ์,คุณเกื้อหล้า แสงวัฒนากุล โทร : 038-874-774 ต่อ 303 ที่อยู่ : สำนักงานระยอง,ฉะเชิงเทรา วิธีการสมัคร ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ติดต่อ ฝ่ายบริหารกำลังคน กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด 323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 02-833-8888 Website :...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก - ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี)    
Tue, 07 Jul 2015 22:57:38
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ตำแหน่งพนักงานประจำ True shop (Service) ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ส่วนสำนักงานชั้น 11
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชลบุรี - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศ และผู้นำด้าน Convergence Lifestyle ที่ผสานบริการสื่อสารเข้ากับคอนเทนท์ที่หลากหลาย พร้อมพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และธุรกิจทุกขนาด ซึ่งช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้ธุรกิจของกลุ่มทรูในวันนี้มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดสื่อสารคมนาคมไทย ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรูแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ทรูมูฟ, ธุรกิจออนไลน์ หรือ ทรูออนไลน์ (ประกอบด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริม บริการโครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์ และบริการ WE PCT หรือบริการโทรศัพท์พื้นฐานพกพา), ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก หรือ ทรูวิชั่นส์, ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซ หรือ ทรูมันนี่, และ ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ หรือ ทรูไลฟ์ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ตำแหน่งพนักงานประจำ True shop (Service) ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ส่วนสำนักงานชั้น 11 Service - ให้บริการลูกค้า True - รับชำระค่าบริการ ตอบคำถามแนะนำลูกค้า Sale - แนะนำและนำเสนอขายสินค้ากลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่น เป็นต้น ให้กับลูกค้าใน True shop... อัตรา จำนวนมาก เงินเดือน 18000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. 3. มีใจรักงานบริการลูกค้า สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. เป็นคนทันสมัย และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้ หมายเหตุ : * Facebook : truefriendfanpage ,Line ID : truecareers หรือ Line ID :0954955252 คุณฐานันดร 089-103-4650 ,02-647-1096 ,090-903-6361 e-mail : thanundon_wan@truecorp.co.th สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำร้่าน True Shop ในชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง โซนสำนักงาน ชั้น 11 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 58 เปิดรับลงทะเบียน 09.00-10.00 น.(สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีในวันเดียว) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย สรรหาทรัพยากรบุคคล เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ :0-2643-1111 Fax : -...... [+ see more]
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ตำแหน่งพนักงานประจำ true shop (service) ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ส่วนสำนักงานชั้น 11    
Wed, 24 Jun 2015 01:52:40
ด่วนสมัคร สัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ตำแหน่งทรูเฟรนด์(พนักงานขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ) ประจำพื้นที่ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและนครนายก รายได้เฉลี่ยประจำต่อเดือน 18,000บาท
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดฉะเชิงเทรา - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด่วน!สมัคร สัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ตำแหน่งทรูเฟรนด์(พนักงานขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ) ประจำพื้นที่ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและนครนายก รายได้เฉลี่ยประจำต่อเดือน 18,000บาท ไม่จำกัด ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 25 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , เงินเดือน(บาท) : 15,500+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : *** ความรับผิดชอบหลัก : - ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ มีรถบริษัทพาไป - ตั้งบูธขายและแนะนำสินค้าสินค้ากลุ่มทรูฯ เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ทรูอินเทอร์เน็ต ทรูวิชชั่น เป็นต้น *** คุณสมบัติ : - เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี - จบการศึกษา ม.6 หรือปวช.เทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา - มีใจรักงานขาย และการบริการ - สามารถเดินทางปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมการขายต่างๆ ได้(มีรถบริษัทพาไป) - มีบุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส ขยัน อดทน - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน *** ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารสมัครงานเข้ามาที่ห้างฮาร์เบอร์มอ...ลล์ (แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี ส่วนสำนักงานชั้น 9 เวลา 09.30 - 16.00 น. *** สถานที่ปฏิบัติงาน : สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ : จ.ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและนครนายก *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณจอย 085-6600-904 คุณกอล์ฟ 089-1034650 สวัสดิการ - ค่าตอบแทนพิเศษ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต สวัสดิการเพิ่มเติม : ค่าจ้าง คอมมิสชั่น โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่น ลด50% ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี ลาพักร้อน 10 วันต่อปี สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35 ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี จบการศึกษา ม.6 หรือปวช.เทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีใจรักงานขาย และการบริการ สามารถเดินทางปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมการขายต่างๆ ได้(มีรถบริษัทพาไป) มีบุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขายมาก่อน สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ คือ ชลบุรี ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารสมัครงานเข้ามาที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ (แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี ส่วนสำนักงานชั้น 9 เวลา 09.30 - 16.00 น. สอ...... [+ see more]
ด่วนสมัคร สัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ตำแหน่งทรูเฟรนด์(พนักงานขายสินค้าในกลุ่มทรูฯ) ประจำพื้นที่ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและนครนายก รายได้เฉลี่ยประจำต่อเดือน 18,000บาท    
Wed, 17 Jun 2015 22:50:38
Asst. Area Manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ) ภาคตะวันออก ( ระยอง, ชลบุรี ) ด่วนมาก
บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดชลบุรี - เป็นธุรกิจสวนสนุกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีสาขา shop ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ของประเทศไทย'เป็นธุรกิจสวนสนุกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีสาขา shop ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ของประเทศไทย Asst. Area Manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ) ภาคตะวันออก ( ระยอง, ชลบุรี ) ด่วนมาก! 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 26 พ.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 28,000 - 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลประกอบการของ สาขาที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพภาพ/มาตรฐานของการบริการในทุก ๆ สาขาให้เป็นไปตามนโยบาย - ควบคุมดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามนโยบาย กฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ และส่งผลที่ดีอย่างสม่ำเสมอ - มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และคำปรึกษา เพื่อให้ทีมงานเกิดการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป - สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพ,ปริมณฑลได้ และ เขตพื้นที่ตะวันออกได้ (ระยอง, ชลบุรี) - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด - วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายตลาด สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : - ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ - เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง) - ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง) - ค่า Incentive (บางตำแหน่ง) คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - เพศหญิงอายุระ...หว่าง 29 - 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา - สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี - บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้การเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ - มีประสบการณ์ด้านงานปฎิบัติการ ( Operations ) ในด้านการจัดการ อย่างน้อย 2 ปี...... [+ see more]
asst. area manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ) ภาคตะวันออก ( ระยอง, ชลบุรี ) ด่วนมาก    
Wed, 17 Jun 2015 22:44:48
พนักงานขาย (ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระเเก้ว,นครนายก) ติดต่อคุณแอป 097
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดระยอง - @oppothai.com จากนั้นทางฝ่ายบุคคล จะติดต่อกลับโดยเร็ว พร้อมกับสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์ทันที วิธีการสมัครงาน - สมัครงานทาง Email : Sirirat.b@oppothai.com - สมัคร www.jobthai.com - ID Line : hroppo - สมัครด้วยตนเอง รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.76,ปอ.105 17,68,147,169,105,ปอ.68,ปอ.172,ปอ.173,ปอ.529 ,ปอ.140,ปอ.141,ปอ.142 ต่อรถ 2 แถว สายหัวกระบือ (บางขุนเทียน-ชายทะเล) หน้า Big C พระราม2 พนักงานขาย (ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระเเก้ว,นครนายก) ติดต่อคุณแอป 20 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 25 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , , , เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอขายสินค้า (โทรศัพท์มือถือ OPPO) สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปีสูงสุด 10% - วันลาพิเศษ (ลาอุปสมบท , ลาสมรส , ลาคลอด , ลาพิธีศพ, ลาสอบ , ลาเพื่อฝึกอบรมทหาร , ลาทำหมัน , ลาฝึกอบรมความรู้ในงาน) - วันลาตามกฏหมายแรงงานโดยได้รับค่าจ้าง (ลากิจ , ลาป่วย , ลาพักร้อน) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น งานฌาปนกิจศพ , งานมงคลสมรส ฯลฯ - กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย - เงินรางวัลผลงานดีเด่น - Commission (ตามผลงาน ) - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมันรถ - ค่าสึกหรอรถยนต์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี (Walk Rally ) - กีฬาสีประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - ชุดฟอร์มบริษัทฯ - ประกันสังคม - รางวัลพนักงานดีเด่น - ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35 ระดับการศึกษ...บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เป็นบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO มีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ มีผู้จดทะเบียนการค้าอีกกว่า 140 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2552 กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า ชอบงานท้าทายความสามารถเพื่อร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ปฎิบัติงานประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรองรับการขยายกิจการมากกว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ ก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน ไปพร้อมกัน มีเงินเดือนประจำทุกตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ขณะนี้ทางบริษัทฯ OPPO ประเทศไทย ได้เปิดสาขาครบ 250 สาขา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค ทางบริษัทฯ OPPO ประเทศไทย จึงมีนโยบาย เพิ่มอีก 750 สาขาทั่วประเทศไทย และยังคงต้องการบุคคลากร (ทั้ง PC และ OFFICE )ที่มีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที อีกกว่า 70 ตำแหน่ง ทั่วทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อพร้อมรับการเติบโตของบริษัทอย่างรวดเร็วในอนาคต สำหรับฝ่ายขาย(PC) สถานที่ทำงาน : มีทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพ มีทุกภาคของต่างจังหวัด เลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พักได้ ไม่ต้องเดินทางไกล บริษัทฯ ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรม และสอนวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO อย่างละเอียด ก่อนลงพื้นที่ขายจริง พร้อมมีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน ผู้สมัครสามารถโทรศัพท์สอบถามตำแหน่งงานว่างที่ เบอร์092-246-8928,092-246-9008 (คุณศิริรัตน์) HR หรือ ID Line : hroppo หรือส่งประวัติ มาที่ Email :sirirat.b...... [+ see more]
พนักงานขาย (ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระเเก้ว,นครนายก) ติดต่อคุณแอป 097    
Wed, 17 Jun 2015 22:44:04
พนักงานขายเหล็ก (วิ่งระยอง,ชลบุรี)
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง - รเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ 1). ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ 2). ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน 3). ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ 4). ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้ 5). ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อนและหลังการขายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บริการแปรรูปเหล็กแข็งเบื้องต้น เช่น บริการตัด ปาด เจียร เจาะรู และอื่น ๆ , บริการชุบเหล็กแข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย , บริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ การติดตั้ง และ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ , บริการตัดแปรรูปกระดาษตามความต้องการของลูกค้า และ บริการตัดต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมกระดาษ โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น - พนักงานขายเหล็ก (วิ่งระยอง,ชลบุรี) 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 26 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 20,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : หาลูกค้าใหม่ และติดตามลูกค้าที่มีอยู่ เข้าประจำ OFFICE สัปดาห์ละครั้ง กรุงเทพฯ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่ายานพาหนะ สวัสดิการเพิ่มเติม : 1). ประกันสังคม 2). กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3). วันหยุดประจำปี 4). เบี้ยเลี้ยง, ของเยี่ยมไข้, สวัสดิการเงินกู้เพ...บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2516 ด้วยทุนเริ่มแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ 1). ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ 2). ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน 3). ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ 4). ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้ 5). ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อนและหลังการขายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บริการแปรรูปเหล็กแข็งเบื้องต้น เช่น บริการตัด ปาด เจียร เจาะรู และอื่น ๆ , บริการชุบเหล็กแข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย , บริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ การติดตั้ง และ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ , บริการตัดแปรรูปกระดาษตามความต้องการของลูกค้า และ บริการตัดต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมกระดาษ โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น -'บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2516 ด้วยทุนเริ่มแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษัท มีกา...... [+ see more]
พนักงานขายเหล็ก (วิ่งระยอง,ชลบุรี)    
Wed, 17 Jun 2015 22:16:03
พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัดชลบุรี, พัทยา, ระยอง (หลายอัตรา)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดชลบุรี - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ดีเคเอสเอช ผู้นำอันดับหนึ่ง ในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ดีเคเอสเอช นำเสนอบริการที่ทำให้บริษัทคู่ค้าบรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจ ไปยังตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมีนาคม 2555 จัดเป็นบริษัทระดับโลกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริคมีสำนักงานครอบ คลุมถึง 650 แห่งใน 35 ประเทศ ซึ่ง 630 แห่งตั้งอยู่ในเอเชียรวมทั้งมีพนักงานผู้ชำนาญการอีก 26,000 คน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthcare) หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม (Performance Materials) หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) และฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง (Central Service) พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัดชลบุรี, พัทยา, ระยอง (หลายอัตรา) รับผิดชอบงานขายสินค้าอุปโภค บริโภคของบริษัทให้กับร้านค้าปลีก วางแผนและนำเสนอรายการขาย จัดเรียงสินค้า แก้ปัญหาให้ลูกค้า จัดทำรายงานการขาย เก็บเงินสด อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ โบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3-7.5%),วงเงินประกันชีวิต 12 เท่า(ไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท),ค่ารักษาพยาบาลต่อปี 50,000.- บาท, เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส, การศึกษาบุตร, บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม, เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม , สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี 10 - 15 วันทำงาน ค...ุณสมบัติผู้สมัคร : 1. • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 2. • อายุไม่เกิน 32 ปี 3. • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขาย บริษัทมีการฝึกอบรมให้ 4. • ใจรักในการขายและการบริการ ซื่อสัตย์ มีวินัย 5. • มีใขอนุญาตขับขี่ และสามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุก 6. • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หมายเหตุ : * ติดต่อคุณสุนันทา 02-7908879 สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี, พัทยา, ระยอง จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน สมัครงาน online หรือสมัครด้วยตนเอง ติดต่อหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค : 02 790 8000, recruit.cg@dksh.com ติดต่อหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : 02 220 9000, hr.hec@dksh.com ติดต่อหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินค้าหรูหราและไลท์สไตล์ : 02 790 4000, job.th@dksh.com ติดต่อหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและเคมีอุตสาหกรรม : 02 790 4000, job.th@dksh.com ติดต่อหน่วยงานบริหารงานส่วนกลาง : 02 790 4000, job.th@dksh.com ติดต่อหน่วยงานโลจิสติก/กระจายสินค้า : 02 220 9000, kamkarn.w@dksh.com บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ :02-790 8000, 790 4000, 220 9000 Fax : 02-332 8805...... [+ see more]
พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัดชลบุรี, พัทยา, ระยอง (หลายอัตรา)    
Sun, 12 Apr 2015 03:29:34
การตลาดภาคตะวันออก ประจำสำนักงานขายระยอง - ชลบุรี (อมตะนคร)
หจก.อนุสรณ์ โปรดักส์ - จังหวัดระยอง - หจก.อนุสรณ์ โปรดักส์ หจก.อนุสรณ์โปรดักส์ " เป็นบริษัทผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทป้องกัน ความปลอดภัยทุกประเภท สำหรับอุตสาหกรรม เรานำเข้าและผลิตสินค้าอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับโรงงานหลายประเภท มากกว่า 20 ปี นับจากการเริ่มก่อตั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ใน ความมั่นใจของคุณที่มีต่อเราได้ทั้งในเรื่องของ การบริการส่งสินค้าที่รวดเร็วทันใจ ,การให้บริการหลังการขาย อีกทั้งทางหจก.อนุสรณ์โปรดักส์ ได้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้า บางรายการโดยตรง อาทิเช่น "อุปกรณ์เครื่องหนัง(ถุงมือหนัง,ถุงมือผ้า,เอี๊ยมหนัง, ปลอกแขน/ขา ฯลฯ), รองเท้านิรภัย , เข็มขัดนิรภัย ,ถุงมือไนไตร และอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaippe.com http://www.anusornproducts.com ; การตลาดภาคตะวันออก ประจำสำนักงานขายระยอง - ชลบุรี (อมตะนคร) หน้าที่ - ขายผลิตภัณฑ์ SAFETY สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดที่ www.thaippe.com) - มีทักษะด้านการตลาดในการสนทนา และบริการหลังการขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ขยัน งาน จันทร์ - ศุกร์ เริ่มงาน 8.00 -17.00 เสาร์ 8.00-12.00 วันหยุดงานตามประกาศราชการ มี bonus และเบี้ยขยันต่างหาก อัตรา 5 คน ด่วนมาก เงินเดือน 2x,xxx-30,xxx ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+คอม สวัสดิการ 1.พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำทุกปีขึ้นอยู่กับความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. เครื่องแบบยูนิฟอร์ม 3. ประกันสังคม 4. เงินกู้ฉุกเฉิน 5. ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน 6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ิ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2. สาขาประจำอยู่ที่สำนักงานระยอง 3. มีประ...สบการณ์การทำงานในการตลาดมาก่อน (ถ้าด้าน SAFETY โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี และระยอง จังหวัด ระยอง วิธีการรับสมัครงาน กรุณาติดต่อ คุณนันท์ 038-694492 ต่อ 101 หรือส่งใบสมัคร เข้ามาที่ ้้hr@thaippe.com new@anusornproducts.com หจก.อนุสรณ์ โปรดักส์ ติดต่อ : คุณกอล์ฟ (คุณ ปิยะวัฒน์ จิระสกุลการุญ) 146 ซอยอ่อนนุช 76/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ :038-694-492; 02-321-9448 Fax : 038-694-493...... [+ see more]
การตลาดภาคตะวันออก ประจำสำนักงานขายระยอง - ชลบุรี (อมตะนคร)    
Thu, 09 Apr 2015 02:54:20
เจ้าหน้าที่ขายประกันวินาศภัยประจำเคาท์เตอร์ห้าง Big C สาขาระยอง,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออก - รับผิดชอบการนำเสนอประกันวินาศภัยแผนต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ประจำเคาน์เตอร์ห้าง Big C คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 3. สนใจงานขายและงานที่มีรายได้แบบไม่จำกัด 4. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี 5. มีทักษะด้านการนำเสนอหรือแนะนำสินค้า 6. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ, กล้าแสดงออก 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดพอใช้ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : Benefits: -เงินเดือนประจำ 10,000.-/เดือน (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) -ค่าคอมมิชชั่น(คิดเป็น%จากยอดขาย), เงินรางวัลพิเศษ(โปรโมชั่นตามแต่ละช่วงเวลา) -ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ยูนิฟอร์มพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน – นอก, ประกันสังคม, ประกันชีวิต เป็นต้น -กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน -หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน: เคาน์เตอร์ Big C ทั่วประเทศ วิธีรับสมัคร : สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม : + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-6114040 ต่อ 6018, 6014, 6025] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-6114040 ต่อ 6014, 6018, 6025] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง Contact: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2611-4040 ต่อ 6014 Walk-in: อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 29 ถ.สุขุมวิท(สี่แยกอโศก) เขตวัฒนา BTS อโศก (รถไฟฟ้า) ประตู 3 และ MRT สุขุมวิท (รถใต้ดิน) ประตู 2 ติดต่อ - สอบถาม : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหาน...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ขายประกันวินาศภัยประจำเคาท์เตอร์ห้าง big c สาขาระยอง,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา    
Tue, 07 Jul 2015 02:44:15
พนักงานขับรถ และ จัดสินค้า
บางแค, กรุงเทพฯ - W-TECH (THAILAND) CO., LTD. IS hi-tech enterprise engaging in the manufacturer and distribution of Clean room Consumables , Protective Film & Tape, Chemical solution for Semiconductor, TFT-LCD, Electronics , Biotech, automotive , Pharmaceutics, Aeronautics and etc. With excellent work team , modern management and advanced equipments, insisting “ customer first” as our business principle, we are trying are best to be the leading supplier of integral clean room Consumables , Protective Tape & Film and Chemical Solution. สวัสดิการ - ค่าเดินทาง - โบนัส - วันหยุดประจำปี - ประกันสังคม ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ และ จัดสินค้า รายละเอียดของงาน - รับส่งเอกสาร วางบิล - ส่งสินค้าตามสถานที่ๆต่างๆ - วิ่ง มอเตอร์ไซค์ เก็บเช็ค วางบิล ไปรณีย์ ธนาคาร - วิ่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง - จัดสินค้า และ ติด sticker สินค้า - ล้างรถ เจ้านาย และ รถบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา รายได้รวม 12,000 - 16,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถกระบะได้ สามารถขับรถไป ชลบุรี, ระยอง, อยุธยา ได้ ขยัน อดทน สื่อสัตย์ มีความตั้งใจสูง ต้องการความก้าวหน้า ตรงต่อเวลาเท่านั้น สุภาพ เรียบร้อย รู้จักรักษาคำพูด สุขภาพแข็งแรงเท่านั้น วิธีการสมัคร - E-mail - contact : Khun wisan... - สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now) ติดต่อ Khun Wisan W-TECH (THAILAND) CO.,LTD. 1227 ซ. เพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร : 02-806-0918, 084-664-6815 แฟกซ์ : 02-806-0518 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
พนักงานขับรถ และ จัดสินค้า    
Sat, 25 Jul 2015 22:03:14
พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก
TAKEI PLASTIC (THAILAND) CO., LTD. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - TAKEI PLASTIC (THAILAND) CO., LTD. เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและฉีดงานพลาสติก เกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องการรับสมัครพนักงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก 1.ตอนเช้า ขับรถรับผู้บริหาร(คนญี่ปุ่น) 2 ท่านจาก สุขุมวิท 71และสุขุมวิท13 มาที่ นิคมฯบางปะอิน 2.ระหว่างวัน ส่งของ,วางบิล,รับเช็คให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้นิคมฯบางปะอิน 3.ตอนเย็น รับนายญี่ปุ่นทั้ง 2 คนกลับกรุงเทพฯ อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ค่าอาหาร750 บ./เดือน เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท/เดือน ค่าสนับสนุนทางการแพทย์ 300 บาท/เดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อพาร์ทเม้นท์ สวัสดิการค่าที่พัก (เฉพาะพนักงานขับรถผู้บริหาร) เดือนละ 1,350 บาท ชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 2 ชุด ค่าโบนัสจ่าย 2 ครั้ง/ปี ท่องเที่ยวประจำปี รถรับ - ส่ง (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ) ค่ากะดึก (เฉพาะพนักงานที่เข้างานกะดึก) เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. อายุไม่เกิน 37 ปี 3. มีใบขับขี่ 4. มีประสบการณ์เคยขับรถให้คนญี่ป่น 5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง เป็นอย่างดี 6. บุคคลิกสุภาพเรียบร้อย 7. มีที่พักในกรุงเทพฯใกล้กับที่พักนายญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. สามารถทำโอทีวันหยุดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด อยุธยา วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) 139 หมุ่ 16 นิคม ฯ บางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 035-221425-6 หรือ hr@takei.co.th TAKEI PLASTIC (THAILAND) CO., LTD. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล 139 หม...ุ่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน อยุธยา 13160 โทรศัพท์ :035-221425-6 Fax : 035-221427...... [+ see more]
พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก    
Tue, 21 Jul 2015 00:51:50
พนักงานขับรถ นายต่างชาติ (นายพักที่พัทยา ศรีราชา บางละมุง ) ติดต่อ คุณดวง 090
บริษัท สยามราชธานี จำกัด - จังหวัดระยอง - บริษัท สยามราชธานี จำกัด ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ให้บริการรับเหมาแรงงาน พนักงานขับรถ นายต่างชาติ (นายพักที่พัทยา ศรีราชา บางละมุง ) ติดต่อ คุณดวง 090-197-8521 รับส่งผู้บริหารงานไปทำงาน จากพัทยา ไปนิคมอีสเทรินซี่บอร์ด ระหว่างวัน อาจจะต้องไปงานเล้ก ๆ น้อยให้นาย อัตรา 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ งานเลี้ยงปีใหม่/ของขวัญปีใหม่ กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต /พนักงานเสียชีวิต คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. - เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี 2. - ประสบการณ์ขับรถนายฝรั่ง 1 ปี 3. - สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 4. -ชำนาญเส้นทาง แถบชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ 5. รายได้ เงินเดือน 10,000 บาท ค่าครองชีพ 1,300 บาท 6. OT 1.5 การันตี จำนวน 5,000 บาท (ประมาณ 80 ชม.) 7. สอบถามเพิ่มเติม คุณดวง 089-814-3262 คุณตั้ม 090-197-8521 สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัด ระยอง วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง หรือฝากประวัติที่ jObTH.com บริษัท สยามราชธานี จำกัด ติดต่อ : คุณจิรัชยา ยางศรี 289/9 ม. 10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ :02-7435240 ต่อ 6403 , ดวง 089-814-3262 ปรารถนา 089-927-5023 , ม่อน 081-801-5039 Fax : 02-743-5261...... [+ see more]
พนักงานขับรถ นายต่างชาติ (นายพักที่พัทยา ศรีราชา บางละมุง ) ติดต่อ คุณดวง 090    
Thu, 16 Jul 2015 05:56:04
พนักงานขับรถ (จ็อบเปอร์ - ไม่ประจำ)
กรุงเทพฯ - ให้บริการจัดส่งพนักงานขับรถมืออาชีพสำหรับรถทุกประเภทให้กับผู้รับเหมาขนส่งในเครือบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์จำกัดเท่านั้น สวัสดิการ 1)ประกันอุบัติเหตุ 2)เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่งเท่านั้น) 3)เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งเท่านั้น) 4)เงินรางวัลส่งเสริมความปลอดภัย (บางตำแหน่งเท่านั้น) 5)สวัสดิการอื่นๆ แตกต่างกันตามตำแหน่งงาน ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ (จ็อบเปอร์ - ไม่ประจำ) รายละเอียดของงาน 1) ขับรถรับส่งเอกสาร (รถตู้) ในเขตกทม. ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด ระยอง ชลบุรี ได้ 2) ขับรถรับส่งผู้บริหาร เช่น รับจากโรงแรม หรือสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และส่งกลับบ้าน 3) งานส่งพนักงานหรือบุคลากร หรือแขกทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นครั้งคราว สถานที่ปฏิบัติงาน รับ ส่งนายในเขตกทมและปริมณพล ระยะทางไม่เกิน 30 ก.ม. จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน ไม่จำกัด ครั้งละ 600-1,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 30-50 ปี การศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุใบขับขี่มากกว่า 5 ปี สามารถเดินทางกลับเองได้ ต้นทางบางซื่อ หรือ โรงแรม หรือร้านอาหาร ปลายทาง บ้านนาย ต้องมี Service Minds และรู้หลักการขับรถปลอดภัย ทำงานไม่เป็นเวลาได้ และทำได้ทั้งวันหยุด และวันธรรมดา มีความชำนาญเส้นทางในเขตกทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี มีสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับโอนเงินค่าจ้าง วิธีการสมัคร 1.ส่งใบสมัครทาง Email (ต้องมีรูปถ่ายและเป็น file word/PDF เท่านั้น) 2.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท SCG นิชิเร ณ ป้อมรปภ. (นิคมซิตี้ปาร์ค ข้างโลตัส เทพารักษ์) 3.กรณีประ...จำต่างจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณจักรพันธ์ ขุนชนะ /คุณกิตติศักดิ์ เปรมปรีดิ์ บริษัท สมาร์ท ทรัคแมน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด 650/2 ถ.พหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร : 093-305-7249, 081-815-0132, 093-134-6839 แฟกซ์ : 036-223346 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] 1)บริษัทตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแยกดาวเรือง(ฝั่งตรงข้ามปั้มปตท)จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ในบริษัท เพื่อนเพชร จำกัด ติดถนนใหญ่นั่งรถสายลพบุรี 2)กรณีไม่สะดวกเดินทาง ติดต่อทางโทรศัพท์ นัดสัมภาษณ์และทดสอบที่ทำการโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (ศูนย์กระจายสินค้าคลองหลวง คลองสี่ จ.ปทุมธานี...... [+ see more]
พนักงานขับรถ (จ็อบเปอร์ - ไม่ประจำ)    
Fri, 10 Jul 2015 22:10:41
พนักงานขับรถผู้บริหาร
จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง - ให้บริการจัดส่งพนักงานขับรถมืออาชีพสำหรับรถทุกประเภทให้กับผู้รับเหมาขนส่งในเครือบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์จำกัดเท่านั้น สวัสดิการ 1)ประกันอุบัติเหตุ 2)เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่งเท่านั้น) 3)เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งเท่านั้น) 4)เงินรางวัลส่งเสริมความปลอดภัย (บางตำแหน่งเท่านั้น) 5)สวัสดิการอื่นๆ แตกต่างกันตามตำแหน่งงาน ตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร รายละเอียดของงาน 1)สามารถประจำโรงงานต่างๆ ทั้งในเขตกทม. ชลบุรี ระยอง หรือสระบุรีได้ 2)ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารระดับสูง หรือขับรถส่วนกลางรับ-ส่งพนักงานของบริษัทฯในเครือของ SCG เพื่อประกอบภารกิจทั้งในเขตกทม. และต่างจังหวัด รวมทั้งรับส่งแขกทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 3)ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ มี service minds และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 4)พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมที่รร.ทักษะพิพัฒน์ก่อนเริ่มงาน ระยะเวลา 2 วัน และจะต้องมีการทบทวนปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 5)มีวินัย และมีความซื่อสัตย์ 6)งานอื่นๆที่อาจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำได้ทั้งกทม. (บางซื่อ,สุวรรณภูมิ,ศรีนครินทร์,รัชดา) ต่างจังหวัด ระยอง ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา รายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 30-48 ปี สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มี Service Minds และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับทัศนคติให้เข้ากับหัวหน้างาน...ได้ มีความเข้าใจเรื่อง Diversity ทำงานกับคนได้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ชาวไทยหรือต่างชาติ จะต้องมีความชำนาญเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตกทม.และปริมณฑล หรือต่างจังหวัดที่ประจำอยู่ รักการเรียนรู้ และต้องเปิดใจในการเข้ารับการอบรมมาตรฐานการขับขี่ด้วยความปลอดภัยที่บริษัทฯกำหนด ไม่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิต โรคลมชัก โรคหัวใจ หรือโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ หากสามารถไปประจำยังต่างจังหวัด หรือพักอาศัยใกล้ที่อยู่ของนายได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร 1.ส่งใบสมัครทาง Email (ต้องมีรูปถ่ายและเป็น file word/PDF เท่านั้น) 2.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท SCG นิชิเร ณ ป้อมรปภ. (นิคมซิตี้ปาร์ค ข้างโลตัส เทพารักษ์) 3.กรณีประจำต่างจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณจักรพันธ์ ขุนชนะ /คุณกิตติศักดิ์ เปรมปรีดิ์ บริษัท สมาร์ท ทรัคแมน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด 650/2 ถ.พหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร : 093-305-7249, 081-815-0132, 093-134-6839 แฟกซ์ : 036-223346 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] 1)บริษัทตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแยกดาวเรือง(ฝั่งตรงข้ามปั้มปตท)จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ในบริษัท เพื่อนเพชร จำกัด ติดถนนใหญ่นั่งรถสายลพบุรี 2)กรณีไม่สะดวกเดินทาง ติดต่อทางโทรศัพท์ นัดสัมภาษณ์และทดสอบที่ทำการโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (ศูนย์กระจายสินค้าคลองหลวง คลองสี่ จ.ปทุมธานี...... [+ see more]
พนักงานขับรถผู้บริหาร    
Sat, 04 Jul 2015 22:58:02
พนักงานขับรถ 4ล้อ - 22 ล้อ
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้นำด้านบริการขนส่ง ทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก บริษัทดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าทางบก มากกว่า 14 ปี โดยมีรถขนส่ง 4-22 ล้อ กว่า 1,000 คัน ซึ่งมีรถขนส่งให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไปรษณีย์ไทย , DHL, SONY เป็นต้น กระจายอยู่ทั่วประเทศ และยังมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น สถานีบริการน้ำมัน, อู่ซ่อมรถ, ให้บริการรถเช่า, รับฝาก/ซ่อม/ดูแลตู้คอนเทนเนอร์,บริการด้านคลังสินค้า เป็นต้น และทางบริษัทต้องการผู้ร่วมงานกับเราตามตำแหน่งดังนี้ พนักงานขับรถ 4ล้อ - 22 ล้อ - ขับรถขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รู้เส้นทางทั้ง กทม.และต่างจังหวัด - สามารถปฏิบัติงานไม่เป็นเวลาได้ - สายตาไม่บอดสีและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดหรือติดสุรา - ไม่มีชื่อในBlacklist ในธุรกิจขนส่ง - มีประสบการณ์ในการขับขี่รถประเภทที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตรา จำนวนมาก เงินเดือน 18,000-40,000 สวัสดิการ ตามกฎหมายกำหนด - ชุดฟอร์มพนักงาน / แข่งขันกีฬา / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ / ทุนการศึกษาบุตร / เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ / ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง 2. อายุ 25-45 ปี 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. - ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี 5. - มีความอดทน สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ,ปทุมธานี,สระบุรี,ชลบุรี(แหลมฉบัง),ระยอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ mon_pem_center...@monlogistics.com บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด ติดต่อ : คุณรณชัย , คุณสิทธิพร เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ :02-719-9810-12 Fax : 02-719-9829...... [+ see more]
พนักงานขับรถ 4ล้อ - 22 ล้อ    
Fri, 03 Jul 2015 00:57:28logo and water mark design

boiler shift engineer

drilling fluids and cementing engineer

trainee marketing managers

specialist marketing vas

composer designer

freelance web designers karachi

logo and graphic designer karachi

design engineer lahore pakistan

graphics creative designer karachi

female assistant graphic designer

graphic designer male female karachi

wanted finance accounts manager

professional web designer

qa specialist
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com