ผู้จัดการซ่อมบำรุงรักษา

         
ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด และให้คำแนะนำการซ่อมแก่ช่างเทคนิค 2. จัดทำรายชื่อ เครื่องจักร ที่ต้องทำการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ 3. มอบหมายงานบำรงุรักษาเครื่องจักรให้ช่างเทคนิค นำไปปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ 4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค 5. ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 6. ควบคุมและตรวจสอบ รายการอะไหล่เครื่องจักรที่เก็บสำรอง และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม 7. จัดทำข้อมูล ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพหรือสถานะของเครื่องจักร เป็นรายเดือน อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : ลาดกระบัง คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ 2. เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. เข้างานเป็นกะ เช้า-บ่าย-ดึก , ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 4. มีประสบการ การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รายละเอียดบริษัท : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ \"เซเว่นอีเลฟเว่น\" ปัจจุบันมีสาขาร้านมากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้ สวัสดิการ : 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ 5. Bonus 4 ครั้ง / ปี 6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน แล...ะภายนอกบริษัท 7. ฯลฯ วิธีการสมัครงาน : สมัครผ่าน www.cpall.co.th...... [+ see more]
ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
วิศวกรซ่อมบำรุง
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด - จังหวัดสงขลา - บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด เราเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แต่เพียงผู้เดียวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้ แบรนด์ “อินทรีคอนกรีต” โดยได้รับลิขสิทธ์ จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการขยายกิจการ ตลอดจนการเติบโตของบริษัท วิศวกรซ่อมบำรุง ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานรวมทั้งเครื่องจักรในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้า,เครื่องกล Automation ตลอดจนวางระบบการจัดการ Spare Part และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถการฝึกอบรมพนักงานช่างได้ อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน - สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ยูนิฟอร์ม เบี้ยเลี้ยง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการ ศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟฟ้า 3. ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3 ปี 4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอเซียคอนกรีตแพลนท์ จำกัด จังหวัด สงขลา วิธีการรับสมัครงาน สนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งจดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัว หรือ สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ E-mail: livong.hr@gmail.com โทร. 074-367337 , 086-492 8665 บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด ติดต่อ : คุณสาลี สุวรรณชาตรี 399 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ :074-367337 Fax : 074-367339...... [+ see more]
วิศวกรซ่อมบำรุง    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ \"เซเว่นอีเลฟเว่น\" ปัจจุบันมีสาขาร้านมากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้ ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด และให้คำแนะนำการซ่อมแก่ช่างเทคนิค 2. จัดทำรายชื่อ เครื่องจักร ที่ต้องทำการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ 3. มอบหมายงานบำรงุรักษาเครื่องจักรให้ช่างเทคนิค นำไปปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ 4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค 5. ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 6. ควบคุมและตรวจสอบ รายการอะไหล่เครื่องจักรที่เก็บสำรอง และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม 7. จัดทำข้อมูล ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพหรือสถานะของเครื่องจักร เป็นรายเดือน สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ลาดกระบัง อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ 2. เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. เข้างานเป็นกะ เช้า-บ่าย-ดึก , ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 4. มีประสบการ การทำงาน 1 ปีขึ้นไป...... [+ see more]
ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
วิศวกรเครื่องกล
กรุงเทพฯ - บริษัท มิยาบิ เซ็นทรัล คิทเช่น จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น Miyabi) ร้านอาหารเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น เปิดให้บริการแล้ว 46 สาขา คือ สาขาสยามสแควร์,สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ,สาขาซีคอนสแควร์,สาขาเดอะมอลล์บางแค,สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ,สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ,สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ สาขาเซ็นทรัลบางนา,สาขาซีคอนบางแค,สาขาเซียร์รังสิต,สาขาบิ๊กซีวงศ์สว่าง,สาขาเซ็นทรัพระราม3, สาขาอิมพีเรียลสำโรง,สาขาเซ็นทรัลลำปาง,สาขาโลตัสนครสววรค์,สาขาเซ็นทรัลสุราษฏร์ธานี,สาขาโฮมเวิร์คภูเก็ต,สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น,สาขาเซ็นทรัอุบลราชธานี,สาขาโลตัสสมุทรสงคราม,สาขาโรบินสันสกลนคร,เซ็นทรัลอุดรราชธานี,สาขาบิ๊กซีขอนแก่น,สาขาพรอมเมอร์นาด้าเชียงใหม่,สาขาเดอะมอลล์รามคำแหง และในเร็วๆนี้ บ.มิยาบิ กริลล์ กำลังจะเปิดแบร์นใหม่ภายใต้ชื่อ "Jousen" ได้แก่ สาขาเมอร์คิวรี่(ชิดลม),สาขาThe Walk เกษตร-นวมิทร์,สาขาธัญญะช๊อปปิ้งปาร์ค(ศรีนครินทร์)ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเราเพิ่มเป็นจำนวนมาก วิศวกรเครื่องกล - จัดทำตารางเวลาการซ่อมแซมบำรุงรักษารวมทั้งหาวิธีการใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม - ควบคุม ดูแลเตรียมความพร้อมในการซ่อมและบำรุงรักษา - ออกแบบ จัดการแบบที่เป็นผังของทางร้าน ในการควบคุมการจัดการโครงสร้างร้าน อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ -เงินเดือนประจำ -ประกันสังคม -เซอร์วิสชาร์จ (ได้เฉพาะพนักงานประจำหน้าร้าน) -เงินทิปรายวัน -เบี้ยขยันรายเดือน 1000 บาท -เบี้ยเลี้ยง 1000 บาท -เงินกู้ยืมพิเศษล่วงหน้า -ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ฟรี -ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นตามสายความก้าวหน้าใน -Incentive 5 อย่าง -ปรับเ...งินเดือนผ่านทดลองงาน -ปรับเงินเดือนประจำปี -ปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่ง -เงินเดือนเพิ่มพิเศษตำแหน่งดรีมทีม -จัดสัมมานาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ อาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. จบปริญญาตรี วิศวกร เครื่องกล 3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 4. เขียนแบบได้ Auto cad ดี 5. ตรวจหน้างานได้ / เขียนแบบได้ / ดูราคาได้ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ รามคำแหง 81/1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน -โทรนัดสัมภาษณ์งานได้ที่ 083-6627908 กฤษฎา 085-726-9313 (ดา) -E-mail :pinbodeesewin@gmail.com , omm_d38@hotmail.co.th -รับสมัครและสัมภาษณ์งานที่สำนักงานใหญ่ ซ.รามคำแหง81/1 เวลา 10.00 -16.00 น. -รับสมัครและสัมภาษณ์งานประจำแต่ละสาขา เวลา 10.00 -16.00 น. เอกสารที่ใช้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. วุฒิการศึกษา 4. รูปถ่าย 1 ใบ บริษัท มิยาบิ เซ็นทรัล คิทเช่น จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น Miyabi) ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ :0857269313 Fax : 02-3744271...... [+ see more]
วิศวกรเครื่องกล    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
Service Engineer ( เครื่องมือแพทย์ )
จตุจักร, กรุงเทพฯ - บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2521 สินค้าหลักเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ปัจจุบันบริษัทฯสามารถผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ครอบคุมลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำธุรกิจ ตลอดจนการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีที่มีต่อทุกฝ่ายที่เกียวข้องในการทำธุรกิจ สวัสดิการ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าเบี้ยเลี้ยง(ปฏิบัติงานนอกสถานที่,ฝึกอบรม) - ดูงานต่างประเทศ - ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์) - ประกันกลุ่มพนักงาน(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ประกันทุพพลภาพ) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน) - โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัท) - สวัสดิการเงินทุนกู้ยืม - รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่างๆ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - อาหารกลางวันฟรี - เครื่องดื่มช่วงพักเบรก (ชา,กาแฟ,นมเย็น ฯลฯ) - กิจกรรมวันเกิดพนักงานในรอบเดือน - เงินช่วยเหลือเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือและแสดงความยินดี กรณีมงคลสมรส,อุปสมบท,สำเร็จการศึกษา - ของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว(กรณีคลอดบุตร) ตำแหน่ง : Service Engineer ( เครื่องมือแพทย์ ) รายละเอียดของงาน 1.รับแจ้งปัญหาในการซ่อมสินค้าเครื่องมือแพทย์ เมื่อสินค้าเกิดการชำรุด และเข้าพบลูกค้า เพื่อทำการแก้ไข ซ่อมเครื่องมือ 2.ออกไปบำรุงรักษา (maintanance) สินค้า ตามรอบการบำรุงรักษาในโรงพยาบาลที่ระบุในสัญญา 3.เสนอขายสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ใช้งา...นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบวุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ โดยตรง มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีใจรักการบริการ มี service mind ที่ดี สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ หากมีประสบกาณ์ติดตั้งและซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครงานทาง E-mail ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น) สำนักงานกรุงเทพฯ : 21/3 ถนนลาดพร้าว ซอย 15 , สำนักงานขอนแก่น : 74 ม.1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 088-564-4335, 043-379-336 ต่อ 109 แฟกซ์ : 043-379-337 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : ,...... [+ see more]
service engineer ( เครื่องมือแพทย์ )    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
เจ้าหน้าที่ธุรการยานยนต์
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - บริษัท โฟร์ ที. จำกัด บริษัท โฟร์ ที. จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสุกรครบวงจรซึ่งดำเนินกิจการด้านฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรอนุบาลและ ฟาร์มสุกรขุนรวมถึงดำเนินกิจการด้านโรงงานอาหารสัตว์อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงกิจการด้านการจัดจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมุ่งเน้นความสะอาดปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงสด สะอาดจนได้รับการรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยฟาร์มตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า340 ไร่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรสุขภาพดี(Healthy Organization) โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรให้มีความผูกพันกับองค์การพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องรองรับการเติบโตขององค์กรรวมถึงมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักพื้นฐานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทมีการเติบโต ขยายกิจการจึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของบริษัท เจ้าหน้าที่ธุรการยานยนต์ 1. ดูแล ควบคุมยานยนต์ภายในบริษัทฯ 2. จัดทำรายงานและบันทึกการดูแลรับผิดชอบงานยานยนต์และงานซ่อมบำรุง 3. ดูแลงานสินทรัพย์ยานยนต์และสินทรัพย์จักรยานในพื้นที่บริษัทฯ 4. ดูแลจัดการงาน ควบคุม งานบำรุงรักษา Preventive maintenance ให้เป็นไปตามกำหนด อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน - สวัสดิการ 1.ปรับเงินเดือนประจำปี 2.โบนัสป...ระจำปี 3.ที่พักอาศัย (เฉพาะตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานประจำที่สาขาดอยน้อย) 4.สวัสดิการอาหารฟรี 3 มื้อ (เฉพาะตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานประจำที่สาขาดอยน้อย) 5.เงินสำรองเลี้ยงชีพ 6.เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ 7.สวัสดิการท่องเที่ยว 8.เบี้ยขยัน 9.ชุดฟอร์มพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมยานยนต์ หรือเครื่องกล สถานที่ปฏิบัติงาน ฟาร์ม อ.ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ วิธีการรับสมัครงาน 1.ส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ danupoln@fourt.co.th, tussanees@fourt.co.th, 2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท บริษัท โฟร์ ที. จำกัด ติดต่อ : คุณทัศนีย์ ศรีจันทร์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารเชิดสถิร์สินทรัพย์ เลขที่ 320 ถนนมณีนพรัตน์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ :053405132 Fax : 053405136...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ธุรการยานยนต์    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดงาน : ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ - ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำทุกรอบ - ซ่อมรถของบริษัทฯ นอกสถานที่ในกรณีที่มีรถเสียทั้งในกทม., ปริมณฑล และต่างจังหวัด - จัดแฟ้มข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของรถทุกคัน - งานอื่นๆ ทื่ทางหัวหน้าหรือผู้จัดการมอบหมายให้ทำ อัตรา : 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : บางกอกสแคว์ พระรามสาม 3 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. วุฒิ ปวช-ปวสวุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง . ช่างยนต์ 3. มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำโอทีได้ และทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 6. รักความก้าวหน้า 7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 8. ขับรถจักรยานยนต์ หรือรถตู้ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 9. ไม่มีประวัติอาชญกร ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 10. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สนง.ปฏิบัติการ โครงการบางกอกแสควร์ อาคารซี ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา รายละเอียดบริษัท : บริษัท บริงค์ส ประเทศไทย จำกัด ดำเนินการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าท...ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย เช่น ธนาคาร, ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, โรงภาพยนตร์, ร้านค้าอัญมณี และเอกชน อื่นๆ อีกมากมาย สวัสดิการ : - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา (OT) - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - การฝึกอบรม - เงินช่วยเหลืองานศพกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต - ค่ารักษาพยาบาลของบิดา-มารดา, คู่สมรส และบุตร วิธีการสมัครงาน : 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระราม 3 อาคารบางกอกสแควร์ อาคาร A ถ.พระราม 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.,13.00-16.00 น. ติดต่อคุณศุภชัย 081-8848249 2. ส่งจดหมายสมัครงาน (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)...... [+ see more]
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและซ่อมบำรุง
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด - จังหวัดชลบุรี - บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน ขนาดกลาง ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและซ่อมบำรุง 1.บริหารเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อให้ Site งานของบริษัทเช่า รวมถึงการประมาณการราคาMC สำหรับการประมูลงานก่อสร้าง 2.บริหารหน่วยงานซ่อมบำรุง spare partsหลัก และของใช้สิ้นเปลืองให้สอดคล้องตามมาตรฐาน/Procedures และหลักการ 5ส. 3.จัดทำแผนการใช้ MC และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 4.จัดทำโครงสร้า่งเอกสารในกระบวนการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานISO90001 อัตรา 1 เงินเดือน 50,000up คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปต.;วิศกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง 2. -ประสบการณ์ในระดับบริหารด้านการจัดการเครื่องจักรและหน่วยงานซ่อมบำรุงในธุรกิจก่อสร้างขนาด 3. กลาง >5 ปี 4. -ทักษะในการสื่อสารและการนำเสนองานดี 5. -ทักษะในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้ MC และงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามงบ/แผน หมายเหตุ : * ปัจจุบันบริษัทมี Site งาน>15 Sites ในเขตภาคกลางและภาคตอ. มีเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างประมาณ 25-50 รายการ สถานที่ปฏิบัติงาน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี(ใกล้สวนเสือ) จังหวัด ชลบุรี วิธีการรับสมัครงาน ่chawalit@state.co.th, kannapat@state.co.th บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดต่อ : คุณกัญญ์ณพัชญ์ พัชราภรณ์ 163/8 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ :094-968-5529, 38343872-4 Fax : 038343871...... [+ see more]
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและซ่อมบำรุง    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (นิคมบางปะอิน) ด่วนมาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางเรือ ทางบกและทางอากาศ และบริการด้านการขนส่งรวมทั้งการกระจายสินค้าทั่วประเทศ หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (นิคมบางปะอิน) ด่วนมาก! -บริหารจัดการงานภาคสนาม ในการตรวจสอบสภาพรถ และ พขร. -รวบรวมและบันทึกข้อมูลจากภาคปฎิบัติงาน -ติดตามและควบคุมการทำงานของ พขร. -ประสานงานการส่งรถเข้าทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผน Preventive Maintenance Program -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ DC และจุดส่งสินค้า -งานบริหารความปลอดภัย เช่น การวัดแอลกอฮอล์ ทำ Safety Talk เป็นต้น อัตรา 2 เงินเดือน 18000-20000 สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินกู้ยืมฉุกเฉิน,เงินช่วยเหลืองานศพ,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,ท่องเที่ยวประจำปี,โบนัส,วันลาป่วย,วันลากิจ7วัน,วันลาพักร้อน6วัน,วันหยุดพักผ่อนประจำปีฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. -เพศชายอายุ23-35 ปี 2. -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติคส์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. -มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและการวางแผนการเดินรถอย่างน้อย 1ปี 4. -สามารถควบคุมพนักงานขับรถได้ 5. -มีภาวะความเป็นผู้นำ 6. -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 7. -มีพื้นฐานคอมพิวแตอร์ Word/Excel เป็นอย่างดี 8. -สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ 9. -มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานนิคมบางปะอิน จ.อยุธยา จังหวัด อยุธยา วิธีการรับสมัครงาน ส่งเข้าอีเมล์ที่ระบุไว้ -jirapatb@eternity.co.th -suriyat@eternity.co.th บริษัท อีเท...อร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : นายสุริยา ติธรรม 18/8 ม.4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ :02-3157333 Fax : 02-3157329...... [+ see more]
หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (นิคมบางปะอิน) ด่วนมาก    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ATM ประจำสำนักงานพระรามสาม รายได้รวม 18,000 บาทขึ้นไป
ไทย - ขับรถ เติมเงินตู้ ATM และการซ่อมบำรุงตู้ ATM ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะเข้างานเป็นกะได้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 200 อัตรา เงินเดือน รายได้รวม 18,000 บาทขึ้นไป บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี โดยผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. วุฒิขั้นต่ำตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป 3. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ "ถ้ามีทั้ง 2 อย่าง พิจารณาเป็นพิเศษ" 4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 5. สามารทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้ 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรม 7. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง 8. สามารถทำงานได้ ที่พระรามสาม โครงการบางกอกสแคว์ 9. รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร 10. มาสมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันทีในวันเดียวไม่ต้องเสียเวลา ประจำสำนักงานพระรามสาม ติดต่อ คุณศุภชัย อมรพิชญ์ปรัชญา ผู้จัดการ 0818848249 สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา (OT) - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - การฝึกอบรม - เงินช่วยเหลืองานศพกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต - ค่ารักษาพยาบาลของบิดา-มารดา, คู่สมรส และบุตร วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระราม 3 อาคารบางกอกสแควร์ อาคาร A ถ.พระราม 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.,13.00-16.00 น. ติดต่อคุณศุภชัย 081-8848249 2. ส่งจดหมายสมัครงาน (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด - สนง.ใหญ่ 919/586-591 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (สีลมแกลลอรี่) ชั้น 47 นอร์ททาวเวอร์ ถน...นสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. - สนง.ปฏิบัติการ โครงการบอกกอกสแควร์ อาคาร C 762/2 ถ.พระราม 3 Khwaeng Bang Phongphang Yan Nawa กรุงเทพมหานคร 10120 Tel: 02-295-1386 ต่อ 211, 081-884-8249 Fax: 02-295-1387 WebSite:...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ atm ประจำสำนักงานพระรามสาม รายได้รวม 18,000 บาทขึ้นไป    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
กรุงเทพฯ - ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ - ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำทุกรอบ - ซ่อมรถของบริษัทฯ นอกสถานที่ในกรณีที่มีรถเสียทั้งในกทม., ปริมณฑล และต่างจังหวัด - จัดแฟ้มข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของรถทุกคัน - งานอื่นๆ ทื่ทางหัวหน้าหรือผู้จัดการมอบหมายให้ทำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. วุฒิ ปวช-ปวสวุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง . ช่างยนต์ 3. มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำโอทีได้ และทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 6. รักความก้าวหน้า 7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 8. ขับรถจักรยานยนต์ หรือรถตู้ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 9. ไม่มีประวัติอาชญกร ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 10. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สนง.ปฏิบัติการ โครงการบางกอกแสควร์ อาคารซี ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ติดต่อ คุณศุภชัย อมรพิชญ์ปรัชญา ผู้จัดการ 0818848249 สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา (OT) - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - เครื่อง...แบบพนักงาน - การฝึกอบรม - เงินช่วยเหลืองานศพกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต - ค่ารักษาพยาบาลของบิดา-มารดา, คู่สมรส และบุตร วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระราม 3 อาคารบางกอกสแควร์ อาคาร A ถ.พระราม 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.,13.00-16.00 น. ติดต่อคุณศุภชัย 081-8848249 2. ส่งจดหมายสมัครงาน (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด - สนง.ใหญ่ 919/586-591 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (สีลมแกลลอรี่) ชั้น 47 นอร์ททาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. - สนง.ปฏิบัติการ โครงการบอกกอกสแควร์ อาคาร C 762/2 ถ.พระราม 3 Khwaeng Bang Phongphang Yan Nawa กรุงเทพมหานคร 10120 Tel: 02-295-1386 ต่อ 211, 081-884-8249 Fax: 02-295-1387 WebSite:...... [+ see more]
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
กรุงเทพฯ - บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริงค์ส ประเทศไทย จำกัด ดำเนินการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย เช่น ธนาคาร, ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, โรงภาพยนตร์, ร้านค้าอัญมณี และเอกชน อื่นๆ อีกมากมาย ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดงาน : ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ - ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำทุกรอบ - ซ่อมรถของบริษัทฯ นอกสถานที่ในกรณีที่มีรถเสียทั้งในกทม., ปริมณฑล และต่างจังหวัด - จัดแฟ้มข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของรถทุกคัน - งานอื่นๆ ทื่ทางหัวหน้าหรือผู้จัดการมอบหมายให้ทำ สถานที่ปฏิบัติงาน : บางกอกสแคว์ พระรามสาม 3 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร อัตราที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. วุฒิ ปวช-ปวสวุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง . ช่างยนต์ 3. มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำโอทีได้ และทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดเสาร...์อาทิตย์ได้ 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 6. รักความก้าวหน้า 7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 8. ขับรถจักรยานยนต์ หรือรถตู้ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 9. ไม่มีประวัติอาชญกร ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 10. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สนง.ปฏิบัติการ โครงการบางกอกแสควร์ อาคารซี ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา...... [+ see more]
ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานพระรามสาม เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (วังน้อยกม.58) ด่วนมาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางเรือ ทางบกและทางอากาศ และบริการด้านการขนส่งรวมทั้งการกระจายสินค้าทั่วประเทศ หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (วังน้อยกม.58) ด่วนมาก! วางแผน ควบคุม ดูแล ประสานงานและติดตามงานด้านธุรการ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นตามเป้าหมาย / วางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงรถของหน่วยงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีรถเกิดปัญหา หรือ กรณี พขร. ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับรถ / บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดการแผนกปฏิบัติการขนส่ง / ประสานงานกับลูกค้าเมื่อได้รับการร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด / สนับสนุนกระบวนการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตรา 2 เงินเดือน 18000-20000 สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินกู้ยืมฉุกเฉิน,เงินช่วยเหลืองานศพ,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,ท่องเที่ยวประจำปี,โบนัส,วันลาป่วย,วันลากิจ7วัน,วันลาพักร้อน6วัน,วันหยุดพักผ่อนประจำปีฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. -เพศชายอายุ 25-35 ปี 2. -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาโลจิสติคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. -มีประสบการณ์ทางด้านงานขนส่งอย่างน้อย 3 ปี 4. -สามารถทำงานเข้ากะได้ ขับรถยนต์ได้ 5. -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mc.Office ได้เป็นอย่างดี 6. -มีภาวะความเป็นผู้นำ สถานที่ปฏิบัติงาน วังน้อยกม.58 จ.อยุธยา จังหวัด อยุธยา วิธีการ...รับสมัครงาน ส่งเข้าอีเมล์ที่ระบุไว้ -jirapatb@eternity.co.th -suriyat@eternity.co.th บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : นายสุริยา ติธรรม 18/8 ม.4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ :02-3157333 Fax : 02-3157329...... [+ see more]
หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (วังน้อยกม.58) ด่วนมาก    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
พนักงานประจำร้านหนังสือนายอินทร์ (สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ)
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2519 ภายใต้ร้านหนังสือในนาม “ร้านนายอินทร์” รวมทั้งกิจการมุมกาแฟในนาม “H&C” มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักในงานบริการ รักการอ่านหนังสือ และพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปกับบริษัทฯ ด้วยปณิธานที่ว่า “เราทำงานเพื่อความสุข และความรุ่งโรจน์ของสังคม” พนักงานประจำร้านหนังสือนายอินทร์ (สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ) - แนะนำหนังสือ และสินค้าภายในร้าน - เสนอขายสินค้าและปิดการขาย - จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่ - ดูแลความเรียบร้อยของร้าน อัตรา 10 เงินเดือน 9000-12000++ สวัสดิการ สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เพียบพร้อมสำหรับคุณ (ตามอายุการทำงาน) - ประกันสุขภาพพนักงาน ( ผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก+ทันตกรรม+อุบัติเหตุ+ค่าห้อง) เจ็บป่วยรักษาฟรี บริษัทฯ จ่ายให้ โดยสามารถใช้ได้กับ โรงพยาบาล 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ - ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่าพยาบาลในการคลอดบุตร - เงินสงเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษาบุตร - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (สมัครตามความประสงค์ของพนักงาน) - เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ - เบี้ยขยัน - เงินโบนัสประจำปี - ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - ตรวจสุขภ...าพประจำปี - รางวัลแห่งการทำงาน ครบ 10 ปี 20 ปี - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ - โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ หมายเหตุ : - สิทธิสวัสดิการจะได้รับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน - เงื่อนไขประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตตามกรมธรรม์และอายุงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 3. รักงานบริการ รักการขาย กล้านำเสนอสินค้า 4. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งานและเติบโตไปกับบริษัท 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 6. สามารถทำงานตามวัน เวลา เปิด-ปิดห้างได้ ทำงานเป็นกะ (กะละไม่เกิน 8 ชม.) หมายเหตุ : * *สำรองรายชื่อ กรณีพนักงานประจำร้านนายอินทร์ (ยังมีอัตราว่าง) สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน - สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.Jobth.com - ส่งเรซุเม่มาทาง Email : abook-recruitment@amarin.co.th บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ติดต่อ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย - จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ :02-4239999 ต่อ 6011-6012 Fax : 02-4499568...... [+ see more]
พนักงานประจำร้านหนังสือนายอินทร์ (สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ)    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร ชุดต้นกำลัง กระบอกไฮดรอลิก ชุด คอนโทรล ซีล ผลิตและจำหน่ายชิ้นงานสั่งทำจำพวกพลาสติก ยาง นำเข้าและจำหน่าย ซีล โอริง อุปกรณ์ไฮดรอลิก นิวแมติก สร้าง-ซ่อมเครื่องจักรตามสั่ง ตั้งแต่ออกแบบ สร้าง ติดตั้งและเทสท์รัน ผู้จัดการฝ่ายขาย นำเสนอสินค้า อุปกรณ์ไฮดรอลิก นิวแมติก ซีล การสร้าง ซ่อม เครื่องจักร ชุดต้นกำลัง ชุดคอนโทร การซ๋อมบำรุงให้โรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าท้ั่วไป ทั้งลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ อัตรา 3 เงินเดือน ตามข้อตกลง สวัสดิการ งานประจำ 1.เงินเดือนประจำ ( มีการปรับเงินเดือนทุกปี ) 2. มีโอที (สำหรับช่างที่ประจำโรงงานเขตคลองสามวา) 3. มีค่าที่พักอาศัย(สำหรับช่างที่ประจำโรงงานเขตคลองสามวา) 4.เบี้ยขยันประจำเดือน 5.โบนัสประจำปี 6.ชุดยูนิฟอร์ม (ชุดฟอร์ม , เสื้อโปโล ) 7.วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักร้อน 8.ประกันสังคม 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10. เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน 11 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่ขาย 1.ค่าคอมมิชชั่น 2.ค่าน้ำมัน 3.ค่าโทรศัพท์มือถือ 4.ค่าบำรุงรักษารถยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. ปวส -ป.ตรี 2. 2. เพศหญิง อายุ ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป 3. 3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ 4. 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 5. 5.หากมีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. 6.มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว 7. 7. ทำงาน จันทร์ -เสาร์ 08.30-17.30 น.... สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขาโคราช /ระยอง จังหวัด นครราชสีมา วิธีการรับสมัครงาน email personal@terminalseal.com , fax,ทางไปรษณีย์ หรือสมัครได้ด้วยตนเอง 038-337638 หรือ 02-9729979 บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ติดต่อ : คุณณัฐกาญจน์ 49/151 ม. 12 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วน หัวมุม ถ.นวลจันทร์) แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ :02 942 9979 Fax : 02 942 9980...... [+ see more]
ผู้จัดการฝ่ายขาย    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ปั้มน้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร อัตรา 10 เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง 2. อายุ 22 - 35 ปี 3. ุวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ติดต่อประสานงาน งานเอกสาร มาโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานภายในองค์กร การติดตามงาน การวางแผนงาน 6. บุคคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน มั่นใจ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ 7. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน 8. สามารภใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Ms.Office สถานที่ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ติดต่อ : คุณเอมอร เนียมชาวนา 98/4 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ :028310700 Fax : 028310795...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ธุรการ    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
General Service Officer (Facilities Engineer)
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ RSH Limited ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับแฟชั่นที่ทันสมัย ภายใต้แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น ซาร่า ซึ่งมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และกำลังขยายสาขา อย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการพนักงานมาร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก General Service Officer (Facilities Engineer) รายละเอียดงาน : • รับเรื่องแจ้งซ่อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ชำรุดของร้านสาขา รวมถึงเข้าไปดูหน้างานเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น • จัดหาช่าง ผู้รับเหมา ที่เหมาะสม รวมทั้งประสานงานกับร้านสาขา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำเอกสารบันทึกการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของร้านสาขา • จัดทำเอกสาร การเบิก-จ่าย เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง งานตกแต่งต่างๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านสาขาหรือสำนักงาน • เฝ้าพื้นที่ร้านสาขา หรือสำนักงาน ในกรณีที่มีการดำเนินการตกแต่งในยามวิกาล • ดูแล และจัดหาแม่บ้าน รปภ.ให้กับร้านสาขา • ติดต่อประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ปทุมวัน อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง ปริญญาตรี อายุ 23-35 ปี 2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ) สิ่งอำนวยความสะดวก และงานตกแต่งภายในอาคารสถานที่ 3. สามารถสื่อสารภาษา...อังกฤษได้ปานกลาง 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ 5. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint, MS-Outlook, Internet (หากมีทักษะโปรแกรม AutoCAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และสามารถสื่อสารให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าใจได้ 7. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ 8. มีใจรักการบริการ ชอบการติดต่อพบปะผู้คน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้...... [+ see more]
general service officer (facilities engineer)    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
วิศวกร เครื่องกล ( ฝ่ายวิศวกรรม )
จังหวัดสมุทรปราการ - บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัทฯก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี เป็นบริษัทผู้ชำนาญการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น กล่องบรรจุของเด็กเล่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน กล่องบรรจุสินค้าอาหาร โคนบรรจุไอศครีม ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008,และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 วิศวกร เครื่องกล ( ฝ่ายวิศวกรรม ) รายละเอียดงาน : - กำหนดแนวทางการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักร - จัดทำตารางเวลาการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมทั้งหาวิธีการใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม - ควบคุม ดูแล เตรียมความพร้อมในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ - สรุปผลการซ่อม วิเคราะห์สาเหตุ และนำเสนอแนวทางป้องกัน - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการฝ่ายวิศวกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft , Auto cad และ Solidwork ได้ 4. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน 5. ติดต่อ : คุณวันชัย,คุณนุชนาฎ โทร : 02-175-2201 - 8 ต่อ 1706...... [+ see more]
วิศวกร เครื่องกล ( ฝ่ายวิศวกรรม )    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
General Service Officer (Facilities Engineer)
บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดงาน : • รับเรื่องแจ้งซ่อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ชำรุดของร้านสาขา รวมถึงเข้าไปดูหน้างานเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น • จัดหาช่าง ผู้รับเหมา ที่เหมาะสม รวมทั้งประสานงานกับร้านสาขา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำเอกสารบันทึกการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของร้านสาขา • จัดทำเอกสาร การเบิก-จ่าย เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง งานตกแต่งต่างๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านสาขาหรือสำนักงาน • เฝ้าพื้นที่ร้านสาขา หรือสำนักงาน ในกรณีที่มีการดำเนินการตกแต่งในยามวิกาล • ดูแล และจัดหาแม่บ้าน รปภ.ให้กับร้านสาขา • ติดต่อประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : ปทุมวัน คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. ชาย-หญิง ปริญญาตรี อายุ 23-35 ปี 2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ) สิ่งอำนวยความสะดวก และงานตกแต่งภายในอาคารสถานที่ 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ 5. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint, MS-Outlook, Internet (หากมีทักษะโปรแกรม AutoCAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และสามารถสื่อสารให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าใจได้ 7. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ 8. มีใจรักการบริการ ชอบการติดต่อพ...บปะผู้คน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ รายละเอียดบริษัท : เป็นบริษัทในเครือของ RSH Limited ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับแฟชั่นที่ทันสมัย ภายใต้แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น ซาร่า ซึ่งมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และกำลังขยายสาขา อย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการพนักงานมาร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัส งานเลี้ยงประจำปี วิธีการสมัครงาน : - สมัครด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางอีเมล์...... [+ see more]
general service officer (facilities engineer)    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ปั้มน้ำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับสาย - โอนสาย โทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า ดูแลระบบการจองห้องประชุม อัตรา 2 เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงเท่านั้น 2. อายุ 25 -35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์มาโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีทักษะด้านการดูแลลูกค้า บริการลูกค้า การติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร 6. บุคคลิกดี พูดจาฉะฉาน มั่นใจ มีทักษะในการ Present มนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ 7. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Ms.Office ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน ส่ง Email บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ติดต่อ : คุณเอมอร เนียมชาวนา 98/4 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ :028310700 Fax : 028310795...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    
Thu, 23 Oct 2014 19:51:54design estimation engineer

tutor required for class 5 to 8 karachi

trainee officers required

sql database administrator

sr php engineer

iphone ipad developer islamabad

sr instrumentation engineer

human resource manager male female

zonal manager karachi pakistan

web developer wordpress

development team lead

producers children programming

graphic designer web designer required

business marketing officer required

junior graphic web designer
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com