ผู้จัดการซ่อมบำรุงรักษา

         
พนักงานซ่อมและบริการ
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) - ไทย - บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เราเป็นบริษัท ออกแบบจัดหาและติดตั้ง Water Treatment ระบบ R.O. และเป็นผู้ผลิตตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญรายแรกในเอเชียอาคเนย์ บริษัทกำลังขยายงานระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ พนักงานซ่อมและบริการ ให้บริการดูแล แก้ไข ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำ/เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน อัตรา 4 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ สวัสดิการ โบนัสประจำปี,เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, ประกันชีวิตและสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย อายุ 25-30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส / ปริญาตรี (สายเทคนิค / อุตสาหกรรม / วิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) 3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ ขยัน อดทน 4.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 5.หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : . บริษัท วอเทอร์ เน็ท จํากัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นจาก แนวคิดริเริ่มที่จะให้คนไทยมีทางเลือกในการบริโภคนํ้าดื่ม ที่สะอาดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยงบประมาณที่ประหยัดกว่าของกลุ่มคณะกรรมการบริหารซึ่งมีประสบ การณ์ในการพัฒนาคุณภาพนํ้า มากว่า 20 ปี และ มีความชํานาญเรื่องระบบการผลิตนํ้าดื่มบริสุทธิ์ ด้วยผลงานการติดตั้งระบบกรองน้ําเพื่อใช้ในการบริโภค การผลิต ให้แก่ลูกค้าจํานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน www.waternet.co.th สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการบริษัทฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงานวิธีการสมัคร...งาน สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ http://waternetplc.com/images/Recruitment-Download.pdf หรือ www.waternet.co.th ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 354 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทางโทรสาร0-2940-2109 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ทาง E-Mail ส่งมาที่ job@waternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ วันที่สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-940-2100 บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : คุณสุพรรณษา 354 Phaholyothin 40 Rd, Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ :02 940-2100 Fax : 02 940-2109 http://www.waternet.co.th วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558...... [+ see more]
พนักงานซ่อมและบริการ    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
พนักงานซ่อมบำรุง
อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ - เปิดดำเนินการมาตั้งเเต่ปี 2527 กว่า 30 ปีที่เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารเชื่อมบัดกรีของไทย สำหรับอุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิคส์ ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าเเละบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ชุดยูนิฟอร์ม 3. เบี้ยขยัน 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุุคคล 6. โบนัสประจำปี 7. ท่องเที่ยวประจำปี 8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1.บริการงานซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 2.ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือช่างและอะไหล่ บันทึกและจดจำรายงานสรุปผลผลิตประจำวัน 3.ทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงทุกวัน รวมทั้งดูแลความสะอาดของพื้นที่ทำงาน 4.รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามฐานโครงสร้างของบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ วิธีการสมัคร 1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) 2. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท 3. ส่งเอกสารการสมัครได้ตามที่อยู่ด้านล่าง 4. ส่งใบสมัครทาง E-mail ติดต่อ คุณธีรพล,คุณพรพรรณ/ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยโซลเดอร์ อินดัสตรี จำกัด 11/2 หมู่ 13 ซอยวัดบางหญ้าเเพรก ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ...บลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร : 02-385-9317-9 #/ 302 แฟกซ์ : 02-385-9809 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
พนักงานซ่อมบำรุง    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
163 Accounting and Logistics Assistant
ไทย - ทรศัพท์ ค่า VCT ค่า STI ) เบิก-จ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ( ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าวารสาร ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ) เบิก-จ่าย การซ่อมบำรุง สำนักงาน รถจักยานยนต์ ฯลฯ งานด้านธุรการ จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆให้พร้อมใช้ตลอดเวลา รวบรวมรายงาน เอกสาร สำคัญต่างๆของศูนย์ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้คงอยู่และพร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดทำกฎระเบียบการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างภายๆในศูนย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีความจำเป็นให้พร้อมกับการใช้งาน ทำแฟ้มหนังสือเข้า – หนังสือออก รวมทั้งเอกสารการส่ง fax ,Copy ต่างๆ เปรียบเทียบราคาสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และ อุปกรณ์กิจกรรม ตามกรอบและเงื่อนไขของโครงการ และ มูลนิธิโอโซน ลงทะเบียนและสรุปยอดผู้มาใช้บริการในศูนย์ DIC ( ระบบ UIC , ระบบส่งต่อ ) ติดต่อประสานงาน สถานที่จัดประชุม-อบรม อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประสานงานเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครโครงการ ประสานเรื่องการเดินทาง ที่พัก เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างจังหวัด สรุป วันลา ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อส่งให้กับส่วนกลาง กำกับ ดูแล หนุนเสริม และเป็นที่ปรึกษาให้กับแม่บ้านประจำศูนย์โอโซน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ ร้องขอ จากผู้จัดการศูนย์และเพื่อนร่วมงาน IT officer 1 ตำแหน่ง Roles & Responsibilities IT Infrastructure Duties Maintain a database system and Management...บก.ไทยเอ็นจีโอ 18 Feb 2015 มูลนิธิโอโซน รับสมัครหลายตำแหน่ง มูลนิธิโอโซน ซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณประโยชน์ไม่แสวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้สารเสพติดให้สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม ซึ่งในปัจจุบันมีมูลนิธิโอโซนมีพื้นที่การดำเนินงานใน 8 จังหวัด 12 DIC (Drop In Center) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (3 DIC) เชียงใหม่ (1 DIC) เชียงราย (2 DIC) ตาก (1 DIC) สงขลา (1 DIC) ปัตตานี (1 DIC) ยะลา (1 DIC) และนราธิวาส (2 DIC) มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินงานของมูลนิธิฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้จัดการศูนย์โอโซนจำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำศูนย์อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ตำแหน่ง ประจำศูนย์อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 ตำแหน่ง ลักษณะงาน: กำหนดบทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งภายในศูนย์ ร่วมกับส่วนกลางดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานภายในศูนย์ เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ รับผิดชอบในการประเมินผลการทำงาน (ช่วงทดลองงาน และระหว่างการทำงานตามความเหมาะสม) และรายงานความคิดเห็นให้กับส่วนกลางทราบ การบริหารจัดการโครงการ ศึกษาและทำความเข้าใจในตัวโครงการอย่างละเอียด กำกับและติดตามให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างน้อย รายงานผลความคืบหน้าของโครงการ...... [+ see more]
163 accounting and logistics assistant    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
พนักงานขับรถ รับ-ส่ง สินค้า
บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด - กรุงเทพฯ - ิการของเยี่ยมไข้(กรณีเจ็บป่วยนอนรพ.) - สวัสดิการสิทธิการลาพักร้อน(สะสมการลาพักร้อนได้) และสิทธิการลากรณีพิเศษอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. อายุตั้งแต่ 20-37 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 4. บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย 5. ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 7. มีความรู้และชำนาญด้านการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย 8. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นคนขยัน,ซื่อสัตย์และอดทน 9. หากมีที่พักย่านบางกะปิ,บึงกุ่ม,ลาดพร้าว,ห้วยขวางจะพิจารณาเป็นพิเศษ 10. มีความรู้เรื่องการซ่อมแซมรถ สามารถซ่อมแซมรถ บำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน - จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1.สมัครผ่าน jobTH 2.hr@stcontrol.com 3.สมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ติดต่อ : แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 84/1 ซอยรามคำแหง 9 (ธารารมณ์) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ :02-105-5999 Fax : 02-105-5995-98...บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ออโตเมชั่นและเครื่องมือวัดภายใต้ยี่ห้อ Fuji Election,Honeywell,GE,Johnson Control มีความเชี่ยวชาญในงานโรงงานอุตสาหกรรม ด้านไฟฟ้าโรงงาน ระบบจัดการพลังงานน้ำ ระบบจัดการไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เพื่อรองรับการขยายงานบริษัทฯต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่งดังนี้'ดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ออโตเมชั่นและเครื่องมือวัดภายใต้ยี่ห้อ Fuji Election,Honeywell,GE,Johnson Control มีความเชี่ยวชาญในงานโรงงานอุตสาหกรรม ด้านไฟฟ้าโรงงาน ระบบจัดการพลังงานน้ำ ระบบจัดการไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เพื่อรองรับการขยายงานบริษัทฯต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่งดังนี้ พนักงานขับรถ รับ-ส่ง สินค้า 1.ขับรถรับ-ส่งสินค้า 2.ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถส่งสินค้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 3.ตรวจเช็คสภาพรถ และระบบการทำงานของรถให้พร้อมใช้งาน 4.ช่วยดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ อัตรา 2 เงินเดือน - สวัสดิการ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - ประกันอุบัติเหตุหมู่ - ผ่านทดลองงานใช้สิทธิลาพักร้อนได้ - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินกู้ยืมบริษัทฯ - กองทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน - กองทุนชำระหนี้เครดิตสำหรับพนักงาน - เงินช่วยเหลือมงคลสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพครอบครัวพนักงาน - รางวัลพนักงานดีเด่น - รางวัลอายุงาน 5, 10, 15 และ 20 ปี - รถรับส่งพนักงานปากซอยมาบริษัทฯ - สวัสด...... [+ see more]
พนักงานขับรถ รับ-ส่ง สินค้า    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
ลูกค้าสัมพันธ์ Customer Care สาขาโรงพยาบาล BNH
บางรัก, กรุงเทพฯ - โซเด็กซ์โซ่ เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านอาหาร ด้านการซ่อมบำรุง ด้านงานบริการซักรีด ด้านงานดูแลและจัดสวน ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบริการอื่นๆ โดยมีสาขาอยู่ใน 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯได้ขยายสาขามากกว่า 30 สาขาในประเทศไทย เราจึงมองหาผู้ที่มีสัญชาติไทยเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ สวัสดิการ -เครื่องแบบพนักงาน -อาหาร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ค่าล่วงเวลา -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ -เงินรางวัลต่างๆ ฯลฯ ตำแหน่ง : ลูกค้าสัมพันธ์ Customer Care สาขาโรงพยาบาล BNH รายละเอียดของงาน มีใจรักบริการ ชอบพูดคุยและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพแบบมืออาชีพตลอดเวลา รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน Sodexo สาขาโรงพยาบาล BNH แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 6 อัตรา 12,000 - 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งเสิร์ฟหรือตำแหน่งที่ใกล้เคียง ผ่านงานโรงพยาบาลมาก่อน จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ มีทัศนคติ มีบุคลิกภาพที่ดีและใจรักงานบริการ มีความเข้าใจ ความรู้ด้านอาหาร และสามารถพูดคุยและแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยได้ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณปริยานุช (น้อง) หรือ คุณแจ๊ค โทร : สำนักงานใหญ่ 02-714-1661 ต่อ 127 หรือ 128 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัคร...งาน] วิธีการสมัคร - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Appy Now) - E-mail - สมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริษัทฯ ติดต่อ คุณณธรณ์พล ตันติปฐมไชย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : 02-714-1661 แฟกซ์ : 02-714-0788 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
ลูกค้าสัมพันธ์ customer care สาขาโรงพยาบาล bnh    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
Maintenance Technician
อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ [Hot Forging] ประเภท Wheel Hub ด้วยเทคโนโลยี่ชั้นนำ เป็นผู้นำด้านการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง มุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่โอซาก้า (ญี่ปุ่น) บริษัทมีโรงงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 กำลังเริ่มผลิตในปี 2556 จึงต้องการรับพนักงานมาร่วมงาน เพื่อรองรับการผลิต และขอเชิญผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งเปิดใหม่ ดังนี้ สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายการบริหารเงินเดือนและผลตอบแทน แก่พนักงานให้เหมาะแก่พนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้พนักงานของสามารถดำรงชีพได้อย่างเพียงพอและสะดวกสบาย - เงินเดือนค่าจ้าง และค่าตำแหน่ง - ค่าครองชีพ - ค่าภาษา และค่าทักษะ - ค่าเช่าบ้าน - ค่าอาหารรกลงวันและอาหารโอที - เบี้ยขยัน และรางวัลเบี้ยขยันพิเศษทุก 6 เดือน - เงินช่วยเหลืออื่นๆ อายุงาน ค่าความยากลำบากหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น - เงินรางวัลประจำปี/โบนัส ขึ้นกับความสามารถในการจ่ายหรือผลประกอบการของบริษัท - ลาตมกฏหมายและลาอื่น เช่น ช่วยภริยาที่คลอดบุตร ลาแต่งงาน ลาร่วมงานฌนกิจ ลาอุปสมทบท เป็นต้น - ประกันชีวิตและสุขภาพ - กิจกรรมพนักงานและสันทนาการ เช่น นำเที่ยวและทัศนศึกษา วันปีใหม่ วันสงกรานต์ - สายการผลิต ควบคุมคุณภาพ และแม่พิมพ์ มีการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคนิค ณ ญี่ปุ่น - การอบรมและพัฒนาทักษะการจัดการและทักษะเฉพาะในสายงาน - ความก้าวหน้าในอาชีพ และการจ้างงานระยะยาว - สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น รถรับส่ง โรงอาหาร ชุดทำงานมีบริการซักรีดให้ฟรี เป็นต้น... ตำแหน่ง : Maintenance Technician รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.ดูแลสต๊อกของอะหลั่ยเครื่อง และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 3.Preventive maintenance และ Kaizen 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 2 Negotiable คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 19 - 24 ปี สัญชาติ ไทย ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือสาขาใกล้เคียงกัน มีความรู้ความเข้าใจ Hydraulic, Neumatic, CNC Lathe, PLC อ่าน Drawing หรือ มีความรู้ความเข้าใจ AUTO CAD ผู้จบใหม่ ควรมีคะแนน GPA 2.5 ขึ้นไป และมีความรู้ความเข้าใจงานซ่อมบำรุง สามารทำงานกับชาวต่างชาติได้ง่าย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น มีความสามารถในการสื่อสาร มีภาวะผู้นำ และ เรียนรู้ได้เร็ว สารถทำงานเป็นกะได้ หรือ วิธีการสมัคร 1. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานไปยังฝ่ายบุคคล ตามที่อยู่ของบริษัท 2. ส่ง e-mail 3. สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการทุกวันทำการ นิคมปิ่นทอง 3 ในเวลาทำการ 4. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) ติดต่อ HR Department บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 เลขที่ 219/2 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร : 038-110-512-4 แฟกซ์ : 038-110-516 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
maintenance technician    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
Maintenance Technician
ประเวศ, กรุงเทพฯ - Industrial Estate แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 4 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปวส ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปด้านงานซ่อมบำรุง หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานช่าง การใช้เครื่องมือช่าง มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง มีความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD, Solid Work ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO, QCC และ 5ส สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี และภายในแผนงานที่กำหนด วิธีการสมัคร - ส่งใบสมัครได้ตามที่อยู่ของบริษัท - ส่ง e-mail - ถ้ามีประวัติส่วนตัวให้ส่งทาง E-mail หากส่งประวัติเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 88 ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร : 02-728-7200 แฟกซ์ : 02-728-7272 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...ABOUT PANDORA PANDORA designs, manufactures and markets hand-finished and modern jewellery made from genuine materials at affordable prices. PANDORA jewellery is sold in more than 80 countries on six continents through approximately 10,000 points of sale, including more than 1,200 concept stores. Founded in 1982 and headquartered in Copenhagen, Denmark, PANDORA employs more than 9,000 people worldwide of whom approximately 7,000 are located in Gemopolis, Thailand, where the company manufactures its jewellery. PANDORA is publicly listed on the NASDAQ OMX Copenhagen stock exchange in Denmark. In 2013, PANDORA's total revenue was DKK 9.0 billion (approximately EUR 1.2 billion). For more information, please visit www.pandoragroup.com. สวัสดิการ - รถรับส่งพนักงาน - ค่าอาหาร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - ยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ท่องเที่ยว - ค่าอบรม - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ - โบนัส - ประจำปีตามผลประกอบการ - ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตำแหน่ง : Maintenance Technician รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ เครื่องจักร สาธารณูปโภคแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - บำรุงรักษาเครื่องจักรและสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - บำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรที่สนับสนุนฝ่ายผลิตทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ดูแลสถานที่ทำงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยและปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน Gemopolis...... [+ see more]
maintenance technician    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
พนักงานขับรถ ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - ซีบีอาร์อี บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิจารณาจากผลประกอบการในปี 2556) ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกในกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ.2531 และขยายไปสู่สาขาภูเก็ตในปีพ.ศ. 2547 โดยให้บริการด้านการเป็นตัวแทนในการซื้อขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน คอนโดมิเนียม วิลล่า อพาร์ตเมนต์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ อาคารสำนักงาน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอุตสาหกรรม โรงแรม ที่ดิน และให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ซึ่งรวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การวิจัยตลาด และการประเมินราคาทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังให้บริการในด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถเข้าชมได้ที่ www.cbre.co.th สวัสดิการ สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ ประกันสังคม ประกันสุขภาพการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี วันหยุดพักร้อน 12 วันต่อปี โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี สัญญาจ้างงานจะเป็นสัญญาจ้างพนักงานประจำของบริษัท ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ( ประจำสำนักงานใหญ่ ) รายละเอียดของงาน - ขับรถรับ - ส่งพนักงานและลูกค้าไปดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา 10,000 -12,000 + เบี้ยขยัน + โอที คุณสมบัติผู้สมัคร เพ...ศชาย อายุไม่เกิน 43 ปี รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักษากฎระเบียบของบริษัทเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีใบรับรองการทำงาน หรือใบผ่านงาน สามารถทำงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้บางสัปดาห์ มีมอเตอร์ไซต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณธัณย์จิรา (ฝ่ายบุคคล) โทร : 02-119-2840 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] วิธีการสมัคร ส่งประวัติการทำงานมาที่ E-mail สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) Walk In เข้ามาสัมภาษณ์ได้ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.และสามารถทราบผลการสัมภาษณ์ได้ทันทีในวันที่มาสมัคร ติดต่อ คุณจิตติมา , คุณวิลดา, คุณธัณย์จิรา บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 46 ซีอาร์ซีทาวเวอร์, ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-119-2855 (คุณจิตติมา),02-119-2817(คุณวิลดา),02-119-2840 (คุณธัณย์จิรา) แฟกซ์ : 02-685-3304 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : BTS สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ทางออกที่ 2...... [+ see more]
พนักงานขับรถ ( ประจำสำนักงานใหญ่ )    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
กุ๊ก และพนักงานเสริ์ฟ IPD (สาขา รพ.ศิริราช)
วัฒนา, กรุงเทพฯ - โซเด็กซ์โซ่ เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านอาหาร ด้านการซ่อมบำรุง ด้านงานบริการซักรีด ด้านงานดูแลและจัดสวน ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบริการอื่นๆ โดยมีสาขาอยู่ใน 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯได้ขยายสาขามากกว่า 30 สาขาในประเทศไทย เราจึงมองหาผู้ที่มีสัญชาติไทยเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ สวัสดิการ -เครื่องแบบพนักงาน -อาหาร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ค่าล่วงเวลา -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ -เงินรางวัลต่างๆ ฯลฯ ตำแหน่ง : กุ๊ก และพนักงานเสริ์ฟ IPD (สาขา รพ.ศิริราช) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบในการผลิตอาหารทุกมื้อ จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหาร และดูแลที่จัดตั้งอาหาร (food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ แน่ใจได้ว่า ผู้ช่วยพ่อครัว ได้รับคำแนะนำและการฝึกเกี่ยวกับการประกอบอาหารและสูตรที่ใช้ในการประกอบอาหาร ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอตลอดมื้อ เข้าทำงานตรงต่อเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องและติดป้ายชื่อตลอดเวลาทำงาน เข้าร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมย่อยสรุปเรื่องการบริการ ปฎิบัติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมและให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดเวลา ให้รักษาสัมพันภาพในการปฏิบัติงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานภายในแผนกตนเองและแผนกอื่น ๆ ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและยึดมั่นต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย, สุขอนามัย, สุขภาพและความปลอดภัย ต้องรักษาระดับมาตรฐานของสุขลักษณะและรูปลักษณ์ส่วนตัวเป็นอย่างดีตลอดเวลา ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรึกษาร่วมกับ ห...ัวหน้าพนักงานประกอบอาหาร (Chef de Partie) เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการวางแผนจัดเตรียมอาหารแต่ละวัน และ/หรืองานจัดเลี้ยงพิเศษ ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับปริมาณอาหาร คอยนำอาหารมาเติม สามารถใช้เครื่องมือทุกชนิดในครัว และรักษาความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานตลอดเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน Sodexo สาขา รพ.ศิริราช แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา 10,000 - 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์ขั้นต่ำ 6 เดือนในการประกอบอาหาร วุฒิ ม.6 บุคคลิภาพส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณภคพล (สาขา รพ.ศิริราช) หรือ คุณ ปริยานุช (สำนักงานใหญ่) โทร : 02 419 1278-9 หรือ 084 387 8513 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] ที่อยู่ : (สาขา รพ.ศิริราช) วิธีการสมัคร - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Appy Now) - E-mail - สมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริษัทฯ ติดต่อ คุณณธรณ์พล ตันติปฐมไชย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : 02-714-1661 แฟกซ์ : 02-714-0788 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
กุ๊ก และพนักงานเสริ์ฟ ipd (สาขา รพ.ศิริราช)    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
รับสมัครตำแหน่ง โฟร์แมนยานพาหนะและเครื่องจักรกล
จังหวัดลำพูน - 1.ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหนักให้ใช้งานได้ตามปกติ 2.ติดตามการซ่อมเครื่องจักรกลที่ต้องจ้างตัวแทนจำหน่ายมาซ่อมบำรุง PM 3.ควบคุมดูแลช่างซ่อมของบริษัท และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล อัตรา : 1 อัตรา สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา เครื่องยนต์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรกลหนัก 5 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ด้านเครื่องจักรกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน : ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ข้อมูลการติดต่อ สาขา : 0515534000070 ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ ปีที่ก่อตั้ง : 2534 จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน ลักษณะธุรกิจ : โรงโม่หินอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายหินอุตสาหกรรมทุกชนิด...... [+ see more]
รับสมัครตำแหน่ง โฟร์แมนยานพาหนะและเครื่องจักรกล    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
Technician - Site Bangtao
จังหวัดภูเก็ต - ภูเก็ต ระดับการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง คุณสมบัติ ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ทรัพย์สินและระบบส่วนกลางในโครงการ รวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ระบบสระว่ายน้ำ ระบบจ่ายไฟส่วนกลาง ระบบทีวี, อินเตอร์เนต ระบบบำบัดน้ำสียส่วนกลาง ไฟฟ้าแสงสว่าง วางแผนการบำรุง รักษา ระบบ ตามแผนงานที่ได้จัดสรรและวางไว้ ประสานงานกับผู้รับเหมา สำหรับงานปรับปรุง พัฒนาทรัพย์สินต่างๆในโครงการ ติดต่อ ประสานงาน พร้อมทั้งแนะนำ ผู้จัดการตึก/โครงการ ในการซ่อมแซม พัฒนา ระบบหรือทรัพย์สินต่างๆในโครงการ คุณสมบัติ เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวส/ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 - 22,000 บาท แล้วแต่ประสบการณ์ เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
technician - site bangtao    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - ุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 2 อัตรา เงินเดือน - สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป 2. มีประสบการขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 4. มีความรู้ในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 5. ขับขี่รถตู้โดยสารได้ 6. หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 จะพิจาร...บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำร...... [+ see more]
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
ผู้จัดการแผนกเทคนิค งานซ่อมบำรุงเรือ
บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - คลองสามวา, กรุงเทพฯ - มีนบุรี, กรุงเทพฯ - บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 มกราคม 2540 เป็นผู้ผลิด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำครัวเรือน และอุตสาหกรรม อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำ ต้องการพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายกิจการและ สำหรับพนักงานที่มีความขยัน อดทนต้องการความก้าวหน้า มั่นคง มาร่วมงานกับเรา ทางบริษัทมีสวัสดิการมากมายให้สำหรับผู้สนใจ หากคุณต้องการความท้าทาย ขอเชิญมาสมัครทุกตำแหน่งต้องการด่วนมากพร้อมสัมภาษณ์ ผู้จัดการแผนกเทคนิค งานซ่อมบำรุงเรือ - งานบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - เป็นการซ่อมบำรุง เรือ ทุกประเภท วางแผนการซ่อมบำรุง เรือ เรือติดเครื่องยนต์เร็ว (Speedboats) เรือยางท้องแข็ง เรือยางท้องอ่อน อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ประจำเรือ บ.ฟังก์ชั่น มารีน จก. สามารถชมเว็ปไซด์ ที่ http://www.functionmarine.com/ อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ - ค่าตำแหน่ง ( บางตำแหน่ง ) - เบี้ยขยัน - โบนัส - รถรับส่ง - ชุดฟอร์ม - นำเที่ยวประจำปี - กิจกรรมกีฬาสี - กิจกรรมปีใหม่ วันเด็ก - ของขวัญวันเกิด - วันลาพิธีต่างๆ ลาเมตตากิจ ลาวันเกิด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย 2. อายุ 25 - 40 ปี 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี 4. สาขา ไฟฟ้า / เครื่องยนต์ / เครื่องกล หมายเหตุ : * การเดินทาง : เข้ามาในซอย รามอินทรา 117 ตามทางหลักมาเรื่อย ๆ ประมาณ 2 กม. จะผ่านสุเหร่าคูคต แล้วเลยสุเหร่าคูคตมาอีกประมาณ 300 เมตร จะเจอแยกให้เลี้ยว ซ้าย พอเลี้ยวซ้ายนี้ จะเข้าชื่อ ถนน เจริญพัฒนา ให้หาซอยเจริญพัฒนา ระหว่าง ซอย 11 กับ 13 (จุดสังเกต บริษัทจะอยู่ติดกับเอื้ออาทร รามอินท...รา 117 รั้วติดกันเลย หน้าบริษัทจะมีน้ำพุ มองมาที่ตึกบริษัทจะเขียนคำว่า FUNCTION GROUP) สถานที่ปฏิบัติงาน บ.ฟังก์ชั่น มารีน จก. จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน - สมัครงานผ่านทาง JobTh.com - ส่งใบสมัครทาง E-mail : nuchjarin.pl@functioninter.com - สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ติดต่อ : คุณนุชจรินทร์ 313 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ :0-2540-6263 ต่อ 1113 หรือ 081-9344194 Fax : -...... [+ see more]
ผู้จัดการแผนกเทคนิค งานซ่อมบำรุงเรือ    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
ช่างเทคนิคหน่วยซ่อมบำรุง (Facility Technician)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - ะบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตาตามมาตรฐาน -ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง -ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract) -บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน อัตรา 10 เงินเดือน - สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21- 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.สาขา เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์-ปริญญาตรี (อุตสาหกรรม, การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ) 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในหน้าที่งานซ่อมบำรุง ช่างเทคนิคงานอาคาร, Utility, Facility, Property, Maintenance, Factory หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 5. สามารถทำงานเป็นกะได้ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน แผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 ถ.พระราม 9 แข...บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 ช่างเทคนิคหน่วยซ่อมบำรุง (Facility Technician) -บำรุงรักษาเชิงป้องกันของร...... [+ see more]
ช่างเทคนิคหน่วยซ่อมบำรุง (facility technician)    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
วิศวกร ระบบควบคุมและระบายอากาศ (ด่วน)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - ใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบ2.ควบคุมและระบายควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบอากาศ 3.ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมและระบายอากาศ อัตรา - เงินเดือน - สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิกส์ 2. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป 3. หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักรในโรงงานหรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ติดต่อแผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-354-2000 ต่อ 3101-3103, 3105, 3106 มือถือ 081-7722469 และ 081-6229889 E-mail: napapornk@bangkokmetro.co.th, หรือส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย, ประวัติการศึกษาพร้อม Transcript...บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 วิศวกร ระบบควบคุมและระบายอากาศ (ด่วน) 1.รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อม...... [+ see more]
วิศวกร ระบบควบคุมและระบายอากาศ (ด่วน)    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
วิศวกร ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือของระบบ (ด่วน)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - ้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงผลการดำเนินการและความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ดูแลระบบ Computerized Maintenance Management Software (CMMS Administrator) และระบบสนับสนุนงานวิศวกรรมอื่น ๆ อัตรา - เงินเดือน - สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-30 ปี 2. จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ (โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด) 3. ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีขึ้นไป 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการงานซ่อมบำรุง(Maintenance Management System) / การจัดทำแผนPM / การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่ง/ ด้านการควบคุมการทำงานเครื่องจักรในโรงงานหรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 6. เป็นผู้ดูแลระบบ Computerized Maintenance Management...บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 วิศวกร ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือของระบบ (ด่วน) - วิเคราะห์ข...... [+ see more]
วิศวกร ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือของระบบ (ด่วน)    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - บริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา 3.ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง 4.ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา เป็นไปอย่างถูกต้อง 5.ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ อัตรา - เงินเดือน - สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย อายู 28 ปีขึ้นไป 2. 2.จบวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามขาที่เกี่ยวข้อง 3. 3.ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี 4. 4.ถ้ามีความรู้พื้นฐ...บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา 1 ปฏิบัติตามแผนการ...... [+ see more]
วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - นุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย อัตรา 20 อัตรา เงินเดือน - สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13.Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23- 28 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล 3. สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์ 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 5. หากมีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน - จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ติดต่อแผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-354-2000...บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง ความรับผิดชอบหลัก ดูแลและสนับส...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
Sous Chef (สมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี)
อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - โซเด็กซ์โซ่ เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านอาหาร ด้านการซ่อมบำรุง ด้านงานบริการซักรีด ด้านงานดูแลและจัดสวน ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบริการอื่นๆ โดยมีสาขาอยู่ใน 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯได้ขยายสาขามากกว่า 30 สาขาในประเทศไทย เราจึงมองหาผู้ที่มีสัญชาติไทยเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ สวัสดิการ -เครื่องแบบพนักงาน -อาหาร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ค่าล่วงเวลา -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ -เงินรางวัลต่างๆ ฯลฯ บุคคลทุพพลภาพสามารถสมัครได้ ตำแหน่ง : Sous Chef (สมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี) รายละเอียดของงาน ความรับผิดชอบหลัก: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพแบบมืออาชีพตลอดเวลา รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา ยืนยันว่าใช้สูตรอาหารมาตรฐานในการประกอบอาหาร และอาหารถูกจัดแต่งตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ช่วยกำกับดูแลและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานทุกคนในครัว ยืนยันได้ว่าพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ในครัว มีสุขลักษณะถูกต้องตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสุขภาพ (Health and Food Safety Standards) ตลอดเวลา ตรวจเช็คห้องสโตร์, ตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็งทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของเสียสิ้นเปลือง ยืนยันได้ว่าเครื่องมือ, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ และภาชนะทุกชนิด มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ยืนยันได้ว่าทุกพื้นที่มีความสะอาดถูกต้องตรงตามมาตรฐาน QHSE Standards ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคคลากรโดยการระบุความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) และจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำให้แก่พนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ ตามมาตรฐาน, กฎ... และระเบียบ บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ, ยืนยันประสิทธิผล, ผลผลิต และการปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ของพนักงาน ด้วยการฝึกสอน, การให้รางวัลและการให้การยอมรับ, การสร้างแรงเสริมด้านบวก และแม้แต่ใช้ขั้นตอนของระเบียบวินัย ต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งในด้านของพฤติกรรมและแนวคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา ยืนยันว่านโยบายเกี่ยวกับการปิด (Closing Procedures) ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การล๊อคประตู, การปิดไฟ, การบันทึกอุณหภูมิ, การปิดแก๊ส, การปิดการทำงานอุปกรณ์อื่น ๆ และระบบทุกระบบ ยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับตารางการทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องช่วยงานในหน่วยอื่น เมื่อมีความจำเป็น สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 25,000 - 30,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย - หญิง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งหัวหน้าครัว (Chef De Partie) หรือ 1 ปี ในตำแหน่ง รองหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Sous Chef) ในลักษณะงานการผลิตอาหารที่ใกล้เคียง มีใบประกาศวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ผ่านการทำงานในสภาวะงานจัดเลี้ยงที่กดดัน เช่น ในองค์กรธุรกิจ, โรงพยาบาล หรือในองค์กรอุตสาหกรรม สามารถทำงานเป็นกะได้ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณฮัสนา สาขาศรีราชา หรือ คุณน้อง (สำนักงานใหญ่) โทร : โทร 038 771 429 หรือ มือถือ 084-387-8513...... [+ see more]
sous chef (สมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี)    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40
Technician - Site Bangtao
จังหวัดภูเก็ต - ภูเก็ต ระดับการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง คุณสมบัติ ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ทรัพย์สินและระบบส่วนกลางในโครงการ รวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ระบบสระว่ายน้ำ ระบบจ่ายไฟส่วนกลาง ระบบทีวี, อินเตอร์เนต ระบบบำบัดน้ำสียส่วนกลาง ไฟฟ้าแสงสว่าง วางแผนการบำรุง รักษา ระบบ ตามแผนงานที่ได้จัดสรรและวางไว้ ประสานงานกับผู้รับเหมา สำหรับงานปรับปรุง พัฒนาทรัพย์สินต่างๆในโครงการ ติดต่อ ประสานงาน พร้อมทั้งแนะนำ ผู้จัดการตึก/โครงการ ในการซ่อมแซม พัฒนา ระบบหรือทรัพย์สินต่างๆในโครงการ คุณสมบัติ เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวส/ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 - 22,000 บาท แล้วแต่ประสบการณ์ เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ HR Department...... [+ see more]
technician - site bangtao    
Mon, 30 Mar 2015 17:27:40chief technology officer

sqa jobs in islamabad pakistan

network administrator linux expert

sales officer admin officer

manager warehouse stores

chief operating officer secretary

digital marketing manager

hr office manager

content writer

regional customer service engineer

geologist material engineer qc engineer

area sales manager

assistant manager sales karachi

web developer 20pkr hr

associate sqa engineer
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com