ผู้จัดการซ่อมบำรุงรักษา

         
Tools and Die Engineering Manager / หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเบ้า(แม่พิมพ์)
Union Glass Co., Ltd./บริษัท แก้วปราการ จำกัด - อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ - คุณสมบัติผู้สมัคร :- » เพศชาย อายุ 32 ปีขึ้นไป » วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง » ประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมแก้วหรือพลาสติกมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป » มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี » สามารถใช้ โปรแกรม Auto cad, Microsoft Office, Internet » มีทักษะด้านการบังคับบัญชา การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รายละเอียดงาน :- » วางแผน การจัดเตรียม จัดหา แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมในการผลิต ตามแผนการผลิต » ควบคุม ดูแล การซ่อมแซมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่กำหนด » วางแผนงาน การซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน » ควบคุม ดูแล การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนด » ติดต่อประงานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงงานแม่พิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพ » พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารงานต่างๆ ในแผนกให้มีประสิทธิภาพ » จัดทำรายงาน และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง » งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ :- » กองทุนประกันสังคม » ห้องพยาบาล » เบี้ยขยัน » ค่าจัดการงานศพ » ตรวจสุขภาพประจำปี » กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ » โบนัส , ปรับค่าจ้างประจำปี » เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน » พักร้อนสูงส...ุด 12 วัน » ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ » วันหยุดประเพณีไม่ต่ำกว่า 17 วันต่อปี » หยุดวันอาทิตย์และเสาร์เว้นเสาร์ วิธีการสมัคร :- » รับสมัครผ่านทาง jobsDB.com » รับสมัครผ่านทาง E-mail : E-Mail: hr_unionglass@yahoo.co.th สนใจสมัคร ติดต่อสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แก้วปราการ จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 0-2701-4648-9 ต่อ 214, 131 ,127 แฟ็กซ์ : 0-2701-4647 อีเมล์ : E-Mail: hr_unionglass@yahoo.co.th เว็บไซต์ : ระดับตำแหน่งงานผู้จัดการ / อาวุโส อายุงาน5 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประเภทธุรกิจธุรกิจการผลิตทั่วไป ประเภทงาน สถานที่ทำงาน เมืองสมุทรปราการ เงินเดือนช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา, งานประจำ...... [+ see more]
tools and die engineering manager / หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเบ้า(แม่พิมพ์)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ไทย - พนอบน้อม เพื่อความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอาหาร และทบทวนประเภทของอาหารในรายการอาหารกับบุคคลากรในห้องประกอบอาหารเพื่อเตรียมตอบคำถามของลูกค้า • แก้ไขปัญหาเบื้องต้น; แจ้งปัญหาที่ยุ่งยากให้ผู้จัดการสาขารับทราบ, รายงานคำติเตียน, คำชมเชย และคำแนะนำให้ผู้จัดการสาขารับทราบ • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง • เตรียมห้องรับประทานอาหารให้พร้อมสำหรับการบริการระหว่างมื้อ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมและการเติมน้ำตาล, เกลือ, พริกไทย, เครื่องปรุงรส, ขนมปัง/เนย, น้ำดื่ม/เครื่องดื่มต่างๆ (ร้อน และเย็น), ไอศกรีม และ เคาน์เตอร์สำหรับอาหารเย็น การเติมเครื่องปรุง และสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น ควรเติมระหว่างมื้ออาหารด้วยเช่นกัน • ตรวจสอบว่า เครื่องเงิน, ถ้วยกาแฟ, แก้วน้ำ, จาน, ที่เขี่ยบุหรี่ และผ้าเช็ดปาก, ที่รองจาน และสิ่งของต่างๆจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนด • เก็บจาน และแก้วน้ำออกจากโต๊ะที่ไม่มีลูกค้า, ทำความสะอาดโต๊ะและเก็บจาน, ฯลฯ หลังจากลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำภาชนะไปยังพื้นที่สำหรับล้างจาน • เช็ดคราบอาหาร และพื้นที่ในความรับผิดชอบให้สะอาดระหว่างการให้บริการอาหาร • ทำความสะอาดบริเวณห้องรับประทานอาหารซึ่งรวมถึงโต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องมือต่างๆในห้องรับประทานอาหาร, พื้น, หน้าต่าง, กำแพง, เพดาน, ฯลฯ ในช่วงพักของแต่ละมื้ออาหาร ตามมาตรฐานสุขอนามัย และสุขลักษณะที่บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด กำหนดไว้ • สำรวจ และทำความสะอาดห้องน้ำ, ตรวจสอบปริมาณกระดาษ(กระดาษชำระ) และสบู่ล้างมือ • รักษามาตรฐานระดับสูงของสุขอนามัย และภาพลักษณ์ส่วนบุคคล • แสดงกิร...บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากทีมงานกว่า 5 แสนคน ในกว่า 99 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆกว่า 50 บริษัท เช่น กลุ่มฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์, กลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย และอื่นๆ ปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน 3 กลุ่มงานคือ 1. งานบริการอาหาร 2. งานบริหารและจัดการแรงงาน 3. งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย ทำนุบำรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่ สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม ครวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน อาหาร (สำหรับพนักงานประจำสถานปฏิบัติงานกลางทะเลมีอาหารให้ 3 มื้อ/สำหรับพนักงานประจำสานปฏิบัติงานบนฝั่งมีอาหารให้อย่างน้อย 1 มื้อ) ตำแหน่ง : พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายละเอียดของงาน หน้าที่เบื้องต้น - รับผิดชอบการทำความสะอาด และจัดห้องรับประทานอาหาร, จัดและเติมน้ำตาล, เกลือ, พริกไทย, เครื่องปรุงรส, ฯลฯ รวมทั้งทำความสะอาดโต๊ะและยกจานไปเก็บ และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา หน้าที่โดยรวม • ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของแผนกอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม • ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ • ทำความสะอาด และจัดห้องรับประทานอาหารในช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหาร • พนักงานที่ปฏิบัติงานระหว่างมื้ออาหารต้องมีประสิทธิภาพในการทำงาน และให้บริการอย่างสุภา...... [+ see more]
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
หัวหน้างานด้านการบริหารการจัดส่งสินค้า
อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี - บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากทีมงานกว่า 5 แสนคน ในกว่า 99 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆกว่า 50 บริษัท เช่น กลุ่มฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์, กลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย และอื่นๆ ปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน 3 กลุ่มงานคือ 1. งานบริการอาหาร 2. งานบริหารและจัดการแรงงาน 3. งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย ทำนุบำรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่ สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม ครวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน อาหาร (สำหรับพนักงานประจำสถานปฏิบัติงานกลางทะเลมีอาหารให้ 3 มื้อ/สำหรับพนักงานประจำสานปฏิบัติงานบนฝั่งมีอาหารให้อย่างน้อย 1 มื้อ) ตำแหน่ง : หัวหน้างานด้านการบริหารการจัดส่งสินค้า รายละเอียดของงาน คอยดูแลตรวจสอบ รวมไปถึงการทำรายงานต่างๆประจำสัปดาห์ เพื่อการตรวจเช็คตู้คอนเทนเนอร์ การซ่อมบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองต่างๆของตู้คอนเทนเนอร์ การตรวจสอบการทำงานของตู้คอนเทนเนอร์ การบันทึกข้อมูลการทำงานของตู้คอนเทนเนอร์ลงใน Logging Book สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย, อายุตั้งแต่ 27 - 40 ปีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช ไปจนถึง ปริญญาตรี ในสาขาการบริหารการจัดส่งสินค้า (Logistics) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการ...ณ์ในการทำงานด้าน การบริหารการจัดส่งสินค้า (Logistics) อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS Office, MS Word, MS Excel, PowerPoint) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างเป็นที่เข้าใจได้ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง วิธีการสมัคร - ส่งใบสมัครทางอีเมล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคล บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-247-5720 5 แฟกซ์ : 02-247-5726 7 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
หัวหน้างานด้านการบริหารการจัดส่งสินค้า    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
วิศวกร (เตาหลอม)
จังหวัดสมุทรปราการ - บริษัท แก้วปราการ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้ ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกร (เตาหลอม) รายละเอียดงาน วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหาวิธีการซ่อมบำรุง 3. ตรวจเช็คอิฐทนไฟ, ปูน ชนิดต่างๆ ให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งาน 4. ตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ทนความร้อน และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานเตาหลอมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 5. ควบคุม ดูแล หาวิธี การซ่อมบำรุงเตาหลอมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สามารถทำงานได้ตามปกติ สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง ( อยู่ใกล้นิคม อุตสาหกรมบางปู) จังหวัด สมุทรปราการ อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม) บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ เคมีหรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความขยันและอดทน 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สำหรับวิศวฯเตาหลอม ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม ห้องพยาบาล ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่งงาน ค่าจัดการงานศพ เครื่องแบบพนักงาน รองเท้า ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส... , ปรับค่าจ้างประจำปี เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน พักร้อนสูงสุด 12 วัน ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ วันหยุดประเพณีกว่า 15 วันต่อปี หยุดวันอาทิตย์และเสาร์เว้นเสาร์ สิทธิพักร้อน 6 วัน ตั้งแต่ปีแรก วิธีการสมัคร รับสมัครผ่านทาง e-mail โทรศัพท์ 02-701-4648-9 ต่อ 214,127,131, 134 แฟกส์ 02-701-4647 เว็บไซต์ ที่อยู่ 49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280...... [+ see more]
วิศวกร (เตาหลอม)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
พนักงานขับรถผู้บริหาร
กรุงเทพฯ - Major Development Public Company Limited Major Development is a real estate development company focusing on luxury residential development. We are now looking for qualified and active candidates to join and strengthen our business in the following positions. พนักงานขับรถผู้บริหาร รายละเอียดงาน : 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร โดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายใน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันที เมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของและการส่งเอกสาร เป็นต้น 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : คลองเตย, วัฒนา อัตราที่รับ : ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 3. มีใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะ 4. ประสบการณ์ด้านการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร หรือขับรถโรงแรม ลีมูซีน (limousine) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฎิบัติงาน (เพชรบุรี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, มีทักษะด้านการสื่อสาร...... [+ see more]
พนักงานขับรถผู้บริหาร    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการบริการขายประกันวินาศภัย
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ - กรุงเทพฯ - เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ SSUP GROUP เป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าในประเทศไทยทางด้านธุรกิจความงามและสุขภาพซึ่งอยู่คู่คนไทยมากว่า 38 ปี ภายใต้แบรนด์ "Cute Press (คิวท์เพรส)" , "Oriental Princess (ออเรียลท่อล ปริ้นเซ้ส)" และ "GNC (อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ)" นอกจากนี้ SSUP ยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ "กตัญญู" ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อคืนกำไรสู่สังคม ในปัจจุบัน SSUP มีสาขาทั่วประเทศกว่า 500 สาขา และยังมีบริษัทในเครือทั้งสิ้นอีก 11 บริษัท CUTE PRESS ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ด้านความงาม จัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และการขายผ่านทางดีลเลอร์ ORIENTAL PRINCESS ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยการผสานนานาสารสกัดจากธรรมชาติ ปรุงแต่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ด้านความงาม จัดจำหน่ายในร้านค้า Oreinatal Princess และ เคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ GNC "GNC" เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าปลีกด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ อาหารเสริมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา มีร้านค้าปลีกมากกว่า 6,000 สาขา ใน 50 ประเทศ ทั่วโลก และ SSUP ได้รับสิทธิเปิดแฟรนไชส์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "GNC" ในประเทศไทย กตัญญู (KATANYU) SSUP GROUP ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อมุ่งคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้แบรนด์ "กตัญญู" สินค้าสำคัญ ได้แก่ กระดาษทีใช้ในสำนักงาน (A4,A3) น้ำดื่มและน้ำแร่ กระเป๋า... ฯลฯ โดยกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า 100% จะนำเข้าสู่ "กองทุนกตัญญููู" เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยโดยมอบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ของ SSUP “To provide WORLD-CLASS Beauty and Wellness experiences at unbeatable value to all mankind" ท่านสามารถรับชมรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.ssup.co.th ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการบริการขายประกันวินาศภัย 1. รับผิดชอบงานขาย และการหาตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด 2. วิเคราะห์ตลาด ข้อมูลลูกค้า พร้อมนำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการของบริษัทฯ 3. สร้างและรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่าและใหม่ ตัวแทนเก่าและใหม่ 4. ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและตัวแทนดีลเลอร์ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ 1. เบี้ยขยัน 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 3. ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา 4. การตรวจสุขภาพประจำปี 5. ประกันอุบัติเหตุ 6. สวัสดิการซื้อสินค้าลด 50% ในเครือ SSUP ทุกๆเดือนคู่ 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. โบนัส (เฉพาะพนักงานประจำสำนักงาน) 9. การลาพักผ่อนประจำปี 10.เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี) 11.เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 12.ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน และทุนการศึกษาบุตร 13.ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 14.ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน 15.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว อัตรา 5 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ สำหรับพนักง...... [+ see more]
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการบริการขายประกันวินาศภัย    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
พนักงานขับรถผู้บริหาร
Major Development Public Company Limited - กรุงเทพฯ - Major Development Public Company Limited รายละเอียดงาน : 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร โดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายใน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันที เมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของและการส่งเอกสาร เป็นต้น 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : คลองเตย, วัฒนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 3. มีใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะ 4. ประสบการณ์ด้านการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร หรือขับรถโรงแรม ลีมูซีน (limousine) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฎิบัติงาน (เพชรบุรี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, มีทักษะด้านการสื่อสาร รายละเอียดบริษัท : Major Development is a real estate development company focusing on luxury residential development. We are now looking for qualified and active candidates to join and strengthen our business in the following positions. สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตและอุบัต...ิเหตุ ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในและนอก - เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต - ตรวจสุขภาพประจำปี วิธีการสมัครงาน : - ส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้...... [+ see more]
พนักงานขับรถผู้บริหาร    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
ช่างอาคาร (ประจำที่คอนโด เอสเปซ อโศก - ดินแดง ) ด่วน
Inter Real Estate Managers - กรุงเทพฯ - Inter Real Estate Managers บริหารจัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ พลาซ่า ช่างอาคาร (ประจำที่คอนโด เอสเปซ อโศก - ดินแดง ) ด่วน** 1. ดูแลการซ่อมแซม/บำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร 2. บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านงานระบบอาคาร 3. ให้บริการลูกค้า 4. ดูแลเอกสารด้านช่าง อัตรา 1 เงินเดือน 12,000-16,000 สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. เงินพิเศษประจำปี 3. ปรับประจำปี 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไป 2. 2.ระดับการศึกษาปวช. ถึง ปริญญาตรี 3. 3.มีประสบการณ์ทางด้านอาคารชุด 1 ปีขึ้นไป 4. 4.มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำที่ คอนโด เอสเปซ อโศก - ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติทาง JobTH หรือ E-mail : hrhbirm@hbirm.co.th Inter Real Estate Managers ติดต่อ : คุณชมนาถ เจริญวัฒนธีรกุล 36/95 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ซอยสุขุมวิท 21 (ฮโศก) ถ.สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ :02-2041077-82 Fax : 02-204-1083...... [+ see more]
ช่างอาคาร (ประจำที่คอนโด เอสเปซ อโศก - ดินแดง ) ด่วน    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
หัวหน้าหน่วยงาน SA และ หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC)
จังหวัดระยอง - ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมาตรฐาน FORD (Showroom Ford)ในภาคตะวันออก สำนักงานใหญ่สาขาระยอง (ต.ทับมา อ.เมืองระยอง) และสาขาจันทบุรี จำหน่ายรถยนต์ Ford และรถยนต์ในเครือยนตกิจ (TATA, KIA,CHERY) เปิดดำเนินการกว่า 18 ปี บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งด้านการขายและการบริการ บริษัทต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท สวัสดิการ - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ค่า Incentive (ฝ่ายศูนย์บริการ) - เงินกู้ยืมบริษัทฯ - เบี้ยเลี้ยงการอบรม - ค่าสวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน เช่น แต่งงาน,คลอดบุตร,งานบวช, งานศพ - ค่าตำแหน่ง 5ส - ส่วนลดการซื้อรถยนต์และประดับยนต์ - คอมมิชชั่น(สำหรับพนง.ขาย) ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยงาน SA และ หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC) ด่วน! รายละเอียดของงาน หัวหน้าหน่วยงาน SA รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการทำงานของหน่วยงาน SA ให้เป็นตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด โดยกำกับดูแลและควบคุมงานต่อไปนี้ให้มีคุณภาพ 1.การให้คำปรึกษาแนะนำการบริการให้กับลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์ให้รับทราบถึงการให้บริการในแต่ละครั้งอย่างมืออาชีพ และทันทีที่ร้องค้าสอบถามรวมถึงการแจ้งให้ทราบสถานะการซ่อมอย่างสม่ำเสมอ 2.การควบคุมตารางงานซ่อมให้เสร็จตามนัดหมาย หรือ ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 3.การบริหารความสามารถของช่างโดยการจ่ายงานอย่างเหมาะสม ตามระดับความรู้ความชำนาญ 4.ควบคุมการประเมินราคาการให้บริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 5.การอธิบายงานซ่อม อย่างมืออาชีพ โดยให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าเงินที่จ่ายกับคุณภ...าพงานบริการทีได้รับ หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ และการเข้ารับบริการ ในทุกช่องทางการติดต่อ โดยให้ลูกค้าประทับใจอย่างสูงสุด โดยกำกับดูแลงานต่อไปนี้ 1.บริหารกระบวนการติดต่อของลูกค้า โดยตอบสนองอย่างรวดเร็ว สุภาพ และเข้าใจในส่งที่ลูกค้าต้องการ 2.บริหารการนัดหมาย เพื่อการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 3.การแนะนำให้ลูกค้าทราบถึงการบำรุงรักษารถยนต์ รวมถึงการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์ประจำรถยนต์ 4.การติดตาม สอบถามความพึงพอใจ ของลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ และ เข้ามารับบริการบำรุงรักษารถยนต์ 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า 6.บันทึกรางานการประชุมประจำเดือนของแผนกบริการหลังการขาย สถานที่ปฏิบัติงาน โชว์รูมฟอร์เอกระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ขั้นต่ำ 16,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย- หญิง อายุ 28 ขึ้นไป ระดับ ปวส ขึ้นไป หัวหน้าหน่วยงาน SA ต้องมีประสบการณ์ทำงานในศูนย์บริกาาร ขั้นต่ำ 1 ปี หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC) ต้องมีประสบการณ์สายงาน ลูกค้าสัมพันธ์ ,Customer Service, Customer Care, Reception ขั้นต่ำ 2 ปี สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร - สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:30-16:00 น.(สัมภาษณ์งานทันที) - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) (พร้อมแนบรูปถ่าย) - ส่งประวัติที่ E-mail (กรุณาระบุที่หัวเรื่อง...... [+ see more]
หัวหน้าหน่วยงาน sa และ หัวหน้าหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (dcrc)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
ช่างเทคนิค
กรุงเทพฯ - บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการบริหารอสังหาริมทรัพย์และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน โบนัส ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร 2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร 5. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ 6. ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา **สำหรับตำแหน่งหัวหน้าช่าง/วิศวกร จะมีการทดสอบและสัมภาษณ์ทุกวันอังคาร หากท่านใดสนใจกรุณานัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ได้ที่ 02-6246400 ได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.** สถานที่ปฏิบัติงาน สาทร, สุขุมวิท, สุทธิสาร,รัชดา,ห้วยขวาง,เพชรบุรีตัดใหม่,ปทุมวัน,ภูเก็ต,พังงา,พัทยา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 70 9,000 ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นกะได้ อ่อนน้อม สุภาพ ซื่อสัตย์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านอาคารสำนักงาน โรงแรม หรือที่พักอาศัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร ส่ง resume มาที่ email สมัครด้วย...ตนเอง ติดต่อ คุณวรากร กาญจนถมยา บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์(ประเทศไทย) จำกัด 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02-624-6400 แฟกซ์ : 02-679-6517 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
ช่างเทคนิค    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.สุขุมวิท - อโศก)
กรุงเทพฯ - บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจด้านงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า "มากว่า 75 ปี" ในงานระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารสำนักงานชั้นนำของเมืองไทย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการของรัฐบาล ฯลฯ ปัจจุบันเรามีการเติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการ - โบนัส - ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เครื่องแบบพนักงาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง) - ตรวจร่างกายประจำปี - กีฬาสัมพันธ์ประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ฯลฯ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.สุขุมวิท - อโศก) รายละเอียดของงาน 1. ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2. รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3. เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5. ทำรายงานผลการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา 6. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์หรือเทคนิคยานยนต์ และเทคนิคการผลิต หากผ่านการฝึกงาน หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ซ่อมบำรุงอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศ...ษ มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ (มี OT) สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ส่งจม.สมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่ง Resumeมาที่ E-mail ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : 02-254-0299 ต่อ 328, 263 แฟกซ์ : 02-252-1473 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website :...... [+ see more]
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.สุขุมวิท - อโศก)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์และธุรการ
บริษัท ไทคอน จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - บริษัท ไทคอน จำกัด บริษัท ไทคอน จำกัด ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2527 โดยเป็นบริษัท รับเหมางานก่อสร้างของทางราชการ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งการตบแต่งภายในอาคารสถานที่ งานที่รับจากการประมูล ได้แก่ งานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนั้นยังมีงาน ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้าง ได้แก่ งานโครงการอนุรักษ์ปรับปรุงอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ งานก่อสร้างตลาดกลางซื้อขายพันธุ์สัตว์น้ำ ปทุมธานี งานก่อสร้างโรงแรมทับแขก จังหวัดกระบี่ และล่าสุดงานก่อสร้างสถานศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์และธุรการ - ดูแลเงินสดย่อยประจำสำนักงาน - ดูแลการเบิกเครื่องเขียน และจัดทำสต๊อก - ประสานงานหน่วยงานในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ อื่นๆ - จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรถประจำบริษัทฯ - ต่อภาษ๊ พรบ และประกันรถประจำบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก - จัดเก็บเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 ด่วน! เงินเดือน ตามประสบการณ์ สวัสดิการ 1.เบี้ยขยัน 2.เบี้ยเลี้ยง(เฉพาะบางตำแหน่ง) 3.งานเลี้ยงปีใหม่ 4.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 5.ปรับเงินเดือนประจำปี 6.ที่พักสำหรับพนักงานที่ประจำ SITE คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี 2. - มีประสบการณ์งานธุรการ 2 - 3 ปี 3. - มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร บุคคลิกดี คล่องแคล่ว 4. - ประจำสำนักงานใหญ่ บา...งนา-ตราด กม.3.5 5. - เพศหญิง อายุ25 ปีขึ้นไป 6. - ใช้ คอมพิวเตอร์ได้คล่องทั้งโปรแกรม Excell ,Word หมายเหตุ : * เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด กม.3.5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครผ่าน jobth.com หรือ ส่ง Mail. มาที่ Personnel@teicongroup.com, หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน วันจันทร์ -ศุกร์เวลา 9.00 - 14.00 น บริษัท ไทคอน จำกัด ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1588/8 หมู่บ้านกลางกรุง แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ :02-1820355-8,084-555-3584 Fax : 02-1820360...... [+ see more]
เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์และธุรการ    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
วิศวกร (เตาหลอม)
ไทย - วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหาวิธีการซ่อมบำรุง 3. ตรวจเช็คอิฐทนไฟ, ปูน ชนิดต่างๆ ให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งาน 4. ตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ทนความร้อน และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานเตาหลอมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 5. ควบคุม ดูแล หาวิธี การซ่อมบำรุงเตาหลอมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สามารถทำงานได้ตามปกติ จังหวัด สมุทรปราการ อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม) บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ เคมีหรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความขยันและอดทน 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สำหรับวิศวฯเตาหลอม ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม ห้องพยาบาล ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่งงาน ค่าจัดการงานศพ เครื่องแบบพนักงาน รองเท้า ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส , ปรับค่าจ้างประจำปี เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน พักร้อนสูงสุด 12 วัน ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ วันหยุดประเพณีกว่า 15 วันต่อปี หยุดวันอาทิตย์และเสาร์เว้นเสาร์ สิทธิพักร้อน 6 วัน ตั้งแต่ปีแรก วิธีการสมัคร รับสมัครผ่านทาง e-mail บริษัท แก้วปราการ จำกัด 49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280 Tel: 02-701-4648-9 ต่อ 214,127,131, 134 Fax: 02...... [+ see more]
วิศวกร (เตาหลอม)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
ช่างอาคาร ( ประจำที่คอนโด พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ ) ด่วน
Inter Real Estate Managers - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - Inter Real Estate Managers บริหารจัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ พลาซ่า ช่างอาคาร ( ประจำที่คอนโด พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ ) ด่วน** 1. ดูแลการซ่อมแซม/บำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร 2. บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านงานระบบของอาคาร 3. ให้บริการลูกค้า 4. ดูแลเอกสารด้านช่าง อัตรา 1 เงินเดือน 12,000 - 16,000 สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. เงินพิเศษประจำปี 3. ปรับประจำปี 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. 2.ระดับการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี 3. 3.มีประสบการณ์ทางด้านงานอาคารชุด 1 ปีขึ้นไป 4. 4. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำที่คอนโด พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติทาง JobTH หรือ E-mail : hrhbirm@hbirm.co.th Inter Real Estate Managers ติดต่อ : คุณชมนาถ เจริญวัฒนธีรกุล 36/95 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ซอยสุขุมวิท 21 (ฮโศก) ถ.สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ :02-2041077-82 Fax : 02-204-1083...... [+ see more]
ช่างอาคาร ( ประจำที่คอนโด พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ ) ด่วน    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
วิศวกร (เตาหลอม)
บริษัท แก้วปราการ จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - บริษัท แก้วปราการ จำกัด รายละเอียดงาน : วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหาวิธีการซ่อมบำรุง 3. ตรวจเช็คอิฐทนไฟ, ปูน ชนิดต่างๆ ให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งาน 4. ตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ทนความร้อน และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานเตาหลอมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 5. ควบคุม ดูแล หาวิธี การซ่อมบำรุงเตาหลอมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สามารถทำงานได้ตามปกติ อัตรา : 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม) บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง ( อยู่ใกล้นิคม อุตสาหกรมบางปู) จังหวัด : สมุทรปราการ คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ เคมีหรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีความขยันและอดทน 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สำหรับวิศวฯเตาหลอม รายละเอียดบริษัท : บริษัท แก้วปราการ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้ สวัสดิการ : กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม ห้องพยาบาล ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่งงาน ค่าจัดการงานศพ เครื่องแบบพนักงาน รองเท้า ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส , ปรับค่าจ้างประจำปี เงินช่วยเหลือค...่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน พักร้อนสูงสุด 12 วัน ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ วันหยุดประเพณีกว่า 15 วันต่อปี หยุดวันอาทิตย์และเสาร์เว้นเสาร์ สิทธิพักร้อน 6 วัน ตั้งแต่ปีแรก วิธีการสมัครงาน : รับสมัครผ่านทาง e-mail...... [+ see more]
วิศวกร (เตาหลอม)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ดับเบิ้ลกลาส จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - ใช้ห้องประชุมและดูแลห้องประชุม 2.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 4.ทำบัตรพนักงาน 5.ดูแลอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุง ุ6.ดูแล Check List งานแม่บ้าน ึึ7.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และบันทึกการอบรม 8.ติดตามและประเมินผล OJT 9.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา 2 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ 1. ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (10%ต่อปี) 2. มีโบนัสประจำปี 3. ประกันสังคม 4. ได้สิทธิ์ลากิจ 6 วันต่อปี 5. มีประกันชีวิตฟรี 6. มีกองทุนสะสมทรัพย์ 7. มีเบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน 8. เงินรางวัลพนักงานดีเด่นและส่งเที่ยวต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในสายงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี สามารถรักษาความลับได้ดี 5. มีความรับผิดชอบสูง ใจเย็น ซื่อสัตย์ ขยันทุ่มเท อดทน 6. เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรและเคยจัดงานสัมมนาประจำปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถใช้สูตร Excel ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ Powerpoint ได้ดี 8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ลำลูกกาคลอง 6 จังหวัด ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน 1. ส่งประวัติมาทางอีเมล 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลกลาส จำกัด ติดต่อ : คุณกรรณิกา คุณเพชรรัตน์ ที่อยู่ 9/9 หมู่ที่ 11 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ :029888173 Fax : 02-9988153...บริษัท ดับเบิ้ลกลาส จำกัด ประวัติความเป็นมาบริษัท จากจุดเริ่มต้น เมื่อปี พ.ศ.2534 ร้าน"จ.เจริญการช่าง" กับงานติดตั้งทั่วไปจนมาถึงปัจจุบันทำให้เกิดประสบการณ์มากมาย และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด และเนื่องจากกลุ่มบริษัท จ.เจริญมีแนวทางพัฒนาธุรกิจให้ขยายฐานรองรับการเติบโตในอนาคต ประกอบกับการแข่งขันในด้านการตลาด�จึงได้เกิดการก่อตั้ง"บริษัท ดับเบิ้ลกลาส จำกัด" ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไปและมีการประสานงานจัดส่งสินค้าให้กับงานติดตั้งของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ การบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งในส่วนงานขายและงานติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และเนื่องจากกลุ่มบริษัท จ.เจริญ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในส่วนงานต่างๆ เช่น งานติดตั้ง งานจำหน่าย งานด้านการตลาด และด้านการบริการ เป็นต้น จึงได้ทำการย้ายสำนักงานมาเปิด ณ ที่ทำการแห่งใหม่ "อาคารกลุ่มบริษัท จ.เจริญ เลขที่ 9/9 หมู่ 11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยการรวมกลุ่มของ 3 บริษัทเข้าไว้อยู่ที่เดียวกัน ได้ บริษัท จ.เจริญกลาส จำกัด บริษัท จ.เจริญแอดวานซ์ จำกัด บริษัท ดับเบิ้ลกลาส จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดำเนินธุรกิจติดตั้ง-จำหน่าย กระจก อลูมิเนียม ยิปซั่ม มา 22 ปี กำลังขยายโรงงานผลิตกระจกแปรรูป เปิดดำเนินการในต้นปี 57 เปิดรับพนักงานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่บุคคล 1.จัดตารางการ...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่บุคคล    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
บางนา, กรุงเทพฯ - 1250 อาคารวิรานุวัตร ชั้น8-9 ถ.บางนา-ตราด เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ 10260 โทร: 02-399-3366-75 แฟกซ์: 02-746-9401 freebie ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค คุณสมบัติ : 1. เพศชาย 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา ปวส หรือ อนุปริญญา สาขาโยธา ไฟฟ้า ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เครื่องกล 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรู้ระบบในอาคาร เช่น ระบบปั๊มน้ำ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ 8. หากสามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 9. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ 10. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของงาน : 1. บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาภายนอก ที่เข้ามาให้บริการซ่อมแซมงานระบบส่วนกลาง 3. บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน พร้อมสรุปให้กับหัวหน้าเพื่อใช้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน 4. ดูแลงานซ่อมบำรุง ระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคทั่วไป 5. บริหารจัดการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และสุขาภิบาลภายในอาคารตามที่ได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชา 6. สามารถแก้ไขอาการเบื้องต้นและในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงประสานงานหน่วยงานราชการภายนอก 7. จัดทำรายงานการก่อสร้าง , รายการวัสดุเบิกจ่าย ลงประกาศ : 26/8/2557 วิธีสมัครงาน : สมัครด้วย...ตนเองหรือจดหมายพร้อมหลักฐานหรือสมัครออนไลน์ผ่าน Job48.com อีเมล์ hr@worldlpggroup.com จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : ไม่ระบุ ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ ลักษณะงาน : งานประจำ ประสบการณ์ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา เพศ : ชาย อายุ : 25-30 ติดต่อคุณ : กนกอร ชัชวาลชลธีระ เว็บไซต์ : http:// IP : 101.108.53.249...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
Maintenance Engineer (วิศวกรติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร)
ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - - รับผิดชอบ ดูแลควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร - รับผิดชอบ ดูแลควบคุมการซ่อมเครื่องจักร - รับผิดชอบ ดูแลควบคุมการสั่ง Spare Part คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี 2. วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเลคโทรนิคส์, เครื่องกลและอุตสาหการ 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง, ติดตั้งออกแบบ และปรับปรุงระบบเครื่องจักรของโรงงาน 1-3 ปี 4. สื่อสารภาษาอังกฤษ และจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : สวัสดิการที่ได้รับเป็นเงิน - ค่าครองชีพ - ค่ากะ - ค่าเป้าการผลิตประจำเดือน - เงินโบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน, ฌาปนกิจ, ค่าเยี่ยมผู้ป่วย, ค่าเยี่ยมหญิงคลอดบุตร, ช่วยเหลืองานอุปสมบท - เงินรางวัล Perfect Attendance ประจำปี สวัสดิการด้านสุขภาพ - การตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาลประจำบริษัท - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการอื่นๆ - เครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์ Safety - รถรับ-ส่ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ร้านอาหาร จุดบริการน้ำดื่ม - ฝึกอบรมภายใน – ภายนอก - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี วิธีรับสมัคร : สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม : + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-326-0196-9 Ext. 177] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง + ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ติดต่อ - สอบถาม : 72/1 - 3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-326-0196-9 Ext. 177...... [+ see more]
maintenance engineer (วิศวกรติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร)    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
พนักงานควบคุมการซ่อมบำรุงรถ
ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลรถ ติดต่ออู่ซ่อม ส่งรถเข้าซ่อม ออกเอกสารแจ้งการนำรถเข้าซ่อม ครวจสอบความเสียหายของรถและจัดคิวนำรถเข้าซ่อม บันทึกข้อมูลการซ่อมในระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรถร่วมกับพนักงานขับรถ ควบคุมการรับ-เปลี่ยนยาง ดูแลการซ่อมที่ทำได้ด้วยตนเอง ดูแลการเบิกจ่ายสต๊อกอะไหล่ ออกไปดูรถที่เกิดอุบัติเหตุ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร สรุปข้อมูลก๊าซ ข้อมูลเติมลมยาง เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง วุฒิการศึกษา มัธยม-ปริญญาตรี 2. อายุ 22-40 ปี 3. ขับรถยนต์ หรือ รถจีกรยานยนต์ได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 4. หากมีใบขับขีประเภท 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพดี 6. กรณีต่ำกว่ามัธยม ควรมีประสบการณ์ดูแลซ่อมบำรุง 1-3 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ลาดกระบัง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : เงินเดือนประจำ โบนัสประจำปี ประกันสังคม เครื่องแบบ ตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ วิธีรับสมัคร : สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม : + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0813430450] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม : 2024/83 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0813430450 โทรสาร : 027280955 |...... [+ see more]
พนักงานควบคุมการซ่อมบำรุงรถ    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33
วิศวกร ประจำโครงการ
จังหวัดนนทบุรี - 1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร 2. ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า 3. ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคาร 4. ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 5. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการอาคารรับทราบ 6. จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา 7. ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร 8. จัีดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร 9. จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ 10. จัดตางรางการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน 11. จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ 12. จัดทำข้อกำหนดการประมูลงาน 13. จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ 14. วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด 15. จัดทำ บพอ. 1 และ บพอ. 2 เพื่อส่งต่อกรมอนุรักษ์พลังงานในกรณีที่อาคารอยู่ในข่ายที่จะต้องทำการอนุรักษ์พลังงาน 16. ตรวจเช็คและอนุมัติการเข้าทำงานของผู้รับเหมาที่ขออนุญาตเข้าทำงานในอาคาร 17. ดูแลให้ช่างปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 18. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล 2. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM) และมีประสบการ...ณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร 3. มีความรู้ความเข้าใจและเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO มาก่อน 4. มีใบกว. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีรับสมัคร : สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม : + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5842737 , 081-3511283] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง + ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ติดต่อ - สอบถาม : โครงการติวานนท์ ฌ็องเซลิเซ่ 9/111 ซ.ประดับศุข ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5842737 , 081-3511283 โทรสาร : 02-5842903 |...... [+ see more]
วิศวกร ประจำโครงการ    
Sat, 30 Aug 2014 04:12:33federal surveillance officer

portfolio manager required in lahore

i t and graphics teacher

field safety associate

sales agent

marketing agents

female oracle trainee developer

dyeing assistant manager

agents

need receptionist female

accounts supervisor

agent required

assistant sales

in house doctor�

van salesman fmcg
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com